หน้าหลัก

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

               เมื่อเดือนก่อน ทีวีโชว์จากเบลเยี่ยมได้มาขอทำสารคดีชีวิตลิงลพบุรี กับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยทางมูลนิธิได้มอบให้คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ประสานงาน วันที่ 2 ก.พ. 62 เวลา  11.57 น. ได้รับแจ้งผ่านทางfaecbook ว่าสารคดีชุดนี้จะออกอากาศที่เบลเยี่ยมในวันที่  15 มี.ค. 62 หากใครสนใจดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่    shooting Lopburi 15 march. For this TV show from Belgian TVhttps://www.facebook.com/RTLTVI/videos/pas-si-bêtes-ce-soir-sur-rtl-tvi-/882484208807343/

นะครับ  ชีวิตลิงลพบุรีได้ออกทีวีไปทั่วโลก....

ลิงป่วยลิงพิการในลพบุรี

ลิงป่วยลิงพิการในลพบุรี

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เป็นธรรมดาของโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ว่าคนหรือสัตว์สามวันดีสี่วันไข้ หรืออาจล้มหายตายจากไป โดยที่รู้วันเกิดมิรู้วันตาย ลิงลพบุรีก็เช่นกัน เมื่อลืมตาขึ้น หากโชคดีก็มีอวัยวะครบ ร่างกายแข็งแรง บางตัวก็พิการแต่กำเนิด ลิงในเมืองเก่าลพบุรีมีประมาณ  3,000 ตัว ( ไม่มีใครนับได้แน่นอน ) มีประมาณ 20 % ที่ป่วย และเป็นไปตามธรรมชาติ แต่บางส่วนยังคงอยู่ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เข้าไปดูแลลิงป่วย ลิงพิการเหล่านี้โดยได้รับความกรุณาจากสวนสัตว์ลพบุรี จัดกรงให้ลิงป่วย พิการอยู่อาศัยขณะนี้ ( 8 มกราคม 62 ) มีอยู่จำนวน 28 ตัว หากท่านใดมีจิตเมตตาก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับ  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะพยายามทำดีที่สุดตามขีดความสามารถครับ

  

 

มาอีกครั้ง

มาอีกครั้ง

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                              วันนี้ ( 24มกราคม 62 ) เวลา10.11 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนัส       วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่าคณะของคุณอัญชลี   แสงอรุณ.....

คุณวีรศักดิ์  เจริญศิลปะสกุล.....คุณวรพงษ์   แก้วศรีขาว  จาก กทม.จะนำอาหารมาเลี้ยงลิงลพบุรีกำลังรอต้อนรับอยู่ มาคราวนี้มี   นมเปรี้ยว   ปีโป้   ขนมปัง   กล้วย ส้มเขียวหวาน มูลค่า  4,000 บาท นอกจากจะนำอาหารมาให้ลิงลพบุรีที่บริเวณหลังร้านนายอินทร์แล้ว ยังนำอาหารไปให้ลิงพิการที่สวนสัตว์ลพบุรี  ลิงป่วยที่ร้านหมอเตย และลิงที่ร้านนำไทยอีกด้วย

                              ขอบุญกุศลที่คณะของท่านที่ได้ทำในวันนี้นั้นได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์เทอญ..  ลิงลพบุรีได้อิ่มหนำกันทั่วหน้า พาพวกเราสุขใจที่ได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน...

  

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณ

ขอขอบพระคุณ.....เมื่อวันที่ 17 มกราคม 62 เวลา 23.32 น. คุณเลิศพิสิฐ ลีนานนท์ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือลิงผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 100 บาท มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณามา ณ. โอกาสนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เทอญ....( ขออภัยที่เผยแพร่ช้า เนื่องจากแอดมินไปต่างประเทศเพิ่งกลับมา )