หน้าหลัก

พระผู้เมตตา

พระผู้เมตตา

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ได้รับข่าว พระราชวิสุทฺธิประชานาถ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน  บริเวณหน้าวัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรีแล้ว รู้สึกตกใจมาก และมีความเป็นห่วงหลวงพ่อขึ้นมาทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งท่านยังเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงลิงลพบุรีด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา  10  ปี ได้ก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ มีถึงสองครั้งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีประสบปัญหาขาดเงินทุนบริหาร  มูลนิธิก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้นำตู้รับเงินบริจาคมาช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อมาจนปัจจุบัน

                    ในโอกาสที่หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุครั้งนี้  (ได้รับรู้จากข่าววานรนิวส์ ว่าหลวงพ่อปลอดภัยแล้ว ) ขอบารมีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้หลวงพ่อหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของสรรพสัตว์สืบไป ตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณ คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อแทนพวกเราทุกคนด้วย

 

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       เมื่อวันที่  22  กันยายน   2562  ได้มีงานเดินวิ่งเขียวแดงของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้มีศิษย์เก่ารุ่นปี  16 / 18 นำโดย  คุณหมอสุฤทธิ์  ชาลี  ได้มอบเงินเป็นค่าอาหารลิงผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในโอกาสปฏิบัติเพื่อลิงมาเป็นเวลา  10  ปี เป็นเงินจำนวน   5,100  บาท โดยคุณมนัส    วิมุกติพันธ์  เป็นผู้รับมอบ

                       มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรุ่น  16 / 18  ไว้ ณ.โอกาสนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วย  อายุ  สุข พละ  โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ...

 

แจ๊คท่าโพธิ์

แจ๊คท่าโพธิ์

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันที่ 4 กันยายน  62  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ได้มีคนขายพระอยู่บริเวณท่าโพธิ์  แจ้งว่ามีลูกลิงหนีเข้ามาในร้าน ขอให้ไปช่วยหน่อย  จึงได้ติดตามไปและจับตัวมาได้เป็นลิงตัวผู้เล็กๆมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง คงจะหนีแม่ออกมาซุกซนบริเวณนี้ และไม่สามารถกลับเข้าฝูงได้ จึงนำมาพักซักระยะหนึ่งก่อนและนำไปอนุบาลที่คลินิกหมอเตยพร้อมทั้งไปเยี่ยมแลนด์และยี่หวาและตกตึก ลิงน้อยทั้งสามตัว  เมื่อแข็งแรงแล้วค่อยส่งกลับเข้าฝูงใหม่หลายคนที่เห็นเรียกว่าแจ๊คท่าโพธิ์ มีความน่ารักไร้เดียงสานี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือ ชีวิตต่อชีวิต ด้วยความรักลิง เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

                    เมื่อวันที่  30  สิหาคม   62   คุณกรรณิการ์   มรรคศศิธร  เจ้าของโรงหนังมาลัยราม่า  ได้บริจาคเงิน  1,500  บาท  ช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอขอบคุณอย่างสูงมา  ณ. โอกาสนี้

 

  

วันครบรอบสิบปี

วันครบรอบสิบปี

              นายจารุพงศ์   พลเดช

           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ก่อตั้งขึ้นตามแบบ มน.3 ลำดับที่  ลบ.32 ลงวันที่  31  สิงหาคม   2552

                    นับถึงวันนี้  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือลิงลพบุรีมาเป็นเวลา  10  ปี  โดยมีทุนเริ่มต้นจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัดเป็นเงิน  700,000  บาท เศษ แบ่งเป็นเงินคงคลังตามแบบมูลนิธิ  500,000  บาท มีเงินดำเนินการจำนวน 200,000  บาทเศษ  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาค จากประชาชนมาช่วยเหลือลิงลพบุรีใน  6  ด้านด้วยกัน คือ ทางด้านอาหาร   น้ำดื่ม   ที่อยู่อาศัย   ยารักษาโรค  ช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

                    ปัจจุบันมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีเงินคงคลัง  500,000  บาทตามระเบียบของมูลนิธิ มีเงินดำเนินการจำนวน  170,000  บาท  10ปีผ่านมามูลนิธิ  ขอขอบคุณผู้มีจิตช่วยเหลือลิงลพบุรี ทุกท่านที่ช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิมาโดยตลอด  และหวังในความกรุณาจากท่านต่อไป

                    ขอแสดงความยินดีที่มูลนิธิมีวันครบรอบ  10  ปีในครั้งนี้