หน้าหลัก

ผู้มีเมตตาอีกท่านหนึ่ง

ผู้มีเมตตาอีกท่านหนึ่ง

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2560  ได้มี

ดร.อัศวิทย์  อิทธิภูริพัฒน์  ได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี โดยผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี  เป็นเงิน  500  บาท

 

                     มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  ขอให้บุญกุศลที่ท่านสร้าง ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป   

รถชนลิงอีกแล้ว

รถชนลิงอีกแล้ว

                                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        เมื่อเช้าวันนี้  (  19  พฤษภาคม  2560  )  ได้รับข่าวน่าเศร้าอีกข่าวว่ามีรถยนต์ชนลิงตายคาที่  ที่หน้าร้านโจ๊กซ้ง เขตเมืองเก่าลพบุรีครับ

                       น่าสงสารจังเลย ทำอย่างไร เราจะช่วยกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้ได้ผลซะทีหนอ ในเขตเมืองแท้ๆ ลิงกลับถูกรถชนได้  หากไม่ประมาทเกินไป ก็คงไม่เกิดเหตุน่าเศร้าเช่นนี้  ช่วยกันเถอะครับ  ดูแลลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน กันเถิด  ถึงเขาจะเป็นสัตว์ ก็เป็นหนึ่งชีวิตเช่นกัน 

 

ช่วยกันครับ         ช่วยกัน................

 

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   พระปรางค์สามยอดเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์  มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกันพระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตู ศิลปะขอมแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจัน สีแดง ด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีวิหารสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ดี เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุราวศตวรรษที่ 20

 

                   พระปรางค์สามยอดนี้ แต่เดิมคงเป็นเทวะสถานของขอม ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาดัดแปลงเป็นเทวะสถาน โดยมีฐานศิวะลึงค์ปรากฏในปรางค์ทั้งสามปรางค์พอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการบูรณะขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างวิหารก่อด้วยอิฐสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง พระปรางค์สามยอดนี้นับเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่เมืองลพบุรีมาช้านาน และเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี

คุณโสภิดา

กราบขอบพระคุณ

                                                                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้  (  28 เมษายน  2560  )  เวลา  11.04 น.  ได้รับโทรศัพท์จาก     คุณโสภิดา     ทองสิน     อยู่บ้านเลขที่    5/2   ถนนเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ พระชนม์พรรษา  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง  85000  ว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  1,000  บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ตามที่แนบ

 

                มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง  ขอบุญกุศลที่คุณได้ทำ ส่งผลดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป