หน้าหลัก

กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ด้วยในวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลาประมาณ 11.45 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณภานุนัท  เจ้าของร้านมังกร จังหวัดกำแพงเพชร  จากเบอร์โทร  099-294-2456 ได้แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะนำกล้วยไข่จากจังหวัดกำแพงเพชร มาเลี้ยงลิงลพบุรีในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม  2560 จึงได้แนะนำให้ประสานกันคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้โทรติดต่อกัน และได้มีการประสานงานกันเรียบร้อยโดยนำไปมอบให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองเก่า  และนำส่วนหนึ่งไปมอบให้ลิงที่พิการ เจ็บป่วยที่รักษาตัวอยู่ในสวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ  22  ตัว

                   ขอขอบพระคุณ คุณภานุนัท จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้กรุณาต่อลิงลพบุรี  ลิงลพบุรีชอบแน่นอน อย่าว่าแต่ลิงเลยครับ คนลพบุรีก็ชอบกล้วยไข่ จากกำแพงเพชรเหมือนกัน ขอให้กุศลที่ท่านทำส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

 

*********ขอบพระคุณครับ*********

 

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ในวันอังคารที่  26  ธันวาคม  2560  อันเป็นวันอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดงานขึ้นที่บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี  โดยมีการเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ ไปทั่วประเทศ  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้นำข้อมูลกิจกรรมของมูลนิธิไปแสดงและร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลแก่สื่อสารมวลชน  (คุณชัชวาล ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ) ไปด้วยถึงกิจกรรมที่มูลนิธิได้ดำเนินการ

 

                กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นผลงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือลิงลพบุรี ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน

 

 

น่าสงสาร

น่าสงสาร

                                                                 นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นขี่มาด้วยความเร็ว ทับขาหลังของลิงน้อยตัวหนึ่ง บริเวณหน้าร้านสุปราณีมาลา ถนนราชดำเนิน คาดว่าขาหลังคงหัก นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด น่าสงสารอย่างยิ่ง คุณมนัส วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีผ่านไปพบเข้าโดยบังเอิญ จึงได้นำลิงดังกล่าวไปฝากไว้ที่ศาลพระกาฬ และได้ประสานงานกับหมอเตยเพื่อทำการรักษาต่อไปเป็นธรรมดาที่เมืองลพบุรีที่เป็นเมืองพิเศษ คนกับลิงอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานนมแล้วด้วยความสงบสุข ในบางครั้งก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ก็ต้องขอความกรุณาผู้คนรุ่นใหม่ของลพบุรีได้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับ ช่วยกัน เสมือนเขาเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกันครับ ขอร้อง..........สงสารเถอะครับ.

 

 

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี..

                                                     การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 2 

                                                                                               นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่ 2

   มาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี หน้า 25 มีดังนี้

1.จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรทุกภาค

   ส่วน โดยบริหารและติดตามแบบประชารัฐ

2.จัดให้มีการสำรวจประชากรลิง การกระจายแหล่งที่อยู่อาศัย และการ

    ดำรงชีพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการลิงทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี

3.จัดสร้างศูนย์บริบาลลิงและตรวจสุขภาพเพื่อรองรับลิงจากบริเวณที่มี

   จำนวนประชากรเกินความเหมาะสมของพื้นที่ศาลพระกาฬ โดยจัดทำเป็นแนว

   ป้องกันขนาดใหญ่ สร้างภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

4.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการบริหาร จัดการ การอยู่

   ร่วมกับลิงอย่างเป็นสุข

5.จัดหาพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับลิงส่วนเกิน โดยมีการ

    บริหารจัดการ ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง

                                                     *****จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน*****