หน้าหลัก

13ตุลาคม2564

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น....

ยามวิกฤติต้องช่วยกัน

ยามวิกฤติต้องช่วยกัน

                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          ในยามที่พี่น้องร่วมชาติต้องผจญกับภัยต่างๆ ทั้งโรคภัย(โควิด -19 ) อุทกภัย

(น้ำท่วม ) ทุกขภิกภัย (ขาดแคลนอาหาร )โจรภัย  (ผู้ร้ายชุกชุม  )ปัจจัยภัย (ขาดเงินทอง)ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี นอกจากจะช่วยเหลือลิงและสัตว์ต่างๆทุกชนิดแล้วในจังหวัดลพบุรีเปรียบเสมือนช่วยเหลือเพื่อนร่วมแผ่นดินแล้วก็ยังได่ร่วมมือกับคุณหนุ่มเจ้าของสวนกล้วยหอมทองจังหวัดสระบุรี ได้คัดเลือกกล้วยหอมทองคัดพิเศษ ไปมอบเป็นกำลังใจแก่คนชราในสถานสงเคราะห์จังหวัดลพบุรี  นำไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและคนไข้ในโรงพยาบาลพระนารายณ์  อีกทั้งยังนำกล้วยคัดพิเศษไปมอบเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาฉีดวัคซินป้องกันโควิด -19  ที่ห้างโรบินสันและห้างโลตัสจังหวัดลพบุรี  ซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซินของกระทรวงสาธารณสุข  ในวันที่  28  กันยายน 64  โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาทพระนารายณ์และเจ้าหน้าที่มารับมอบ  และยังมีอาสาสมัครมาช่วยแจกกล้วยกับประชาชนด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดความช่วยเหลือกันในครั้งนี้ยามวิกฤติเราต้องช่วยกัน...

 

 

...

รายนามผู้บริจาคเดือนกันยายน  64

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         ในเดือนนี้มีผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงดังนี้

 

1.คุณสุภมาส         สิงหบัญชร    1,000          บาท

2.คุณณัฐชัชธร        สกลชัย            109         บาท

3.คุณปิยาภรณ์       สิทธิโชค            100        บาท

4.คุณพิมพ์วรา                                 200       บาท

5.คุณธงชัย             สุทธิกนกพันธ์      100       บาท

6.คุณศิรินภา          จันทรบาล      1,000        บาท

         

ทุกท่านได้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิแล้ว มูลนิธิได้รับด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไป

วันมหิดล..

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น....วันมหิดล..

...