หน้าหลัก

ส่งเพื่อนกลับฝูง

 

ส่งเพื่อนกลับฝูง

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2560  ได้มีผู้หวังดีได้โทรมาแจ้งกับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า พบลิงบาดเจ็บอยู่ที่หน้าโรงหนังมาลัยราม่า บริเวณโรงรถ  เนื่องจากถูกของมีคมบาด ติดเชื้อบากทะยัก  นอนซมอยู่หลายวัน  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จึงออกค้นหา พบบริเวณซอกตึกข้างโรงหนังมาลัยราม่า จึงได้ประสานคุณหมอเตย แห่งมูลนิธิรักษ์ลิง ทราบ และนำไปรักษาโดยการฆ่าเชื้อบาดทะยัก และให้น้ำเกลือ เพราะลิงมีสภาพอ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  กินอาหารไม่ได้ ลิงตัวนี้ชื่อว่า .....เจ้าอ้วน..... เป็นลูกผสมระหว่างลิงแสมกับลิงวอก สภาพโดยรวมแข็งแรงแต่มีบาดแผลที่ขา  ต้องรักษาอยู่หลายวัน

                             วันนี้  ( 28 ตุลาคม  2560  ) เวลาประมาณ  23.00 น. เจ้าอ้วน  มีสุขภาพ แข็งแรงขึ้นบาดแผลแห้งสนิท จึงนำไปปล่อยกลับฝูงเดิมที่หน้าโรงหนังมาลัยราม่า  เจ้าอ้วนสามารถกลับเข้าฝูงได้เรียบร้อย ขอขอบคุณผู้แจ้ง  หมอเตย  และเพื่อนทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือทุกท่านมานะโอกาสนี้ ที่ทำให้เพื่อนของเรามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ความสุขเล็กๆนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในใจของทุกท่านที่เห็นลิงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน และเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ ที่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

 

 

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             ในวันที่  22  ตุลาคม  2560  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้มีกิจกรรมบุฟเฟต์ลิงลพบุรีขึ้นในบริเวณที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่า  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ด้วยอาหารและผลไม้หลายอย่าง ปรากฏว่า ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนลิงทั้งหลายเป็นอย่างดี ของทุกอย่างวางยังไม่ทันเสร็จ ก็มีเพื่อนลิงลงมารุมล้อมพรึบเดียวเกือบสองร้อยตัว  ทุกตัวนั้นสองมือถือ คาบไว้ในปากอีกหนึ่งเกือบทุกตัว  นำความชื่นใจมาสู่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นอันมาก

                             ในวันนี้นอกจากเลี้ยงอาหารลิงแล้ว  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้มอบถังน้ำให้แก่สวนสัตว์ลพบุรีเพื่อใช้ช่วยเหลือลิงในฤดูร้อน  (  ขนาด  1,000  ลิตร  ) จำนวน  3  ถัง  มอบให้คุณหมอเตย  แห่งมูลนิธิรักลิงลพบุรี  (  ขนาด 1,000  ลิตร  ) อีกด้วย

                             กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีที่จัดขึ้น มุ่งหวังแต่เพียงเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานทุกส่วน ไม่ว่าทางราชการหรือเอกชนในการช่วยเหลือลิงด้วยความ รัก สามัคคี นั่นเอง

 

0*********************************************************0

 

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า ทีมงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ภาพเลี้ยงลิง รายนามผู้มีจิตศรัทธา

 

รายนามผู้มีจิตศรัทธา บริจาคปัจจัยในกิจกรรมวันปุฟเฟต์ลิงลพบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 60 เพิ่มเติม 11 ท่าน

ดังนี้ .....คุณศุภชัย เจริญสุข 200 บาท...

คุณศุภชัย ธนสาร 200 บาท...

คุณจีรนันท์ ภาคเพียร 200 บาท...

คุณวิลาวัลย์ ศรีชมภู 200 บาท..

.อาจารย์สุวิทย์-คุณพัชนี ถิ่นจันทร์ 1,000 บาท....

คุณศิริพร วัฒนจันทร์ 200 บาท...

คุณสิรินทิพย์ สาระพันธ์ 200 บาท....

คุณอาภรณ์ พูนสิน 200 บาท...

คุณกานต์ชุดา ฉันทประยูร 500 บาท...

คุณติ๋ม ไร ยเนตร 200 บาท....

คุณธวัชชัย โสตเนียม 500 บาท....

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.......