หน้าหลัก

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

             นายจารุพงศ์   พลเดช

          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 ลิงลพบุรีในปัจจุบันนอกจากจะมีลิงเสมเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านเมืองลพบุรีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  ยังมีพันธ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกคือการผสมระหว่างลิงเสมกับลิงวอกและยังคงลักษณะเด่นของพันธ์ดั้งเดิมอยู่

                 การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ระบุว่า......  ต้องอาศัยการบูรณาการ การดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดย  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีพ.ศ.  2559  ให้บริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีให้ประสบความสำเร็จภายในเวลา  2  ปี....................  นั่นคือเป้าหมายครับ....

ทรงพระเจริญ

 

เอ็นรัดข้อขา

เอ็นรัดข้อขา

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ได้รับแจ้งทางfacebook จากคุณ khim phitcha  จากกำแพงเพชร ว่าได้มาเที่ยวที่ลพบุรีบริเวณพระปรางค์สามยอด พบลูกลิงตัวหนึ่งถูกเอ็นรัดข้อขาจนอักเสบและมีสายเอ็นลากยาว  ตัวตัวอื่นมักมาดึงสายเอ็นนั้นจนลูกลิงต้องร้องทุกครั้ง แม่ของมันหวงมาก จนไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย อยากทราบว่ามีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จึงแจ้งไปว่ามีหน่วยงานของรัฐ สามหน่วย ที่ทำแผ่นพับ ว่าหากมีปัญหาและต้องการช่วยเหลือสัตว์ป่า  รู้  หรือพบเห็นการกระทำผิดต่อสัตว์ป่าให้แจ้งสายด่วน  1362  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช หรือแจ้งที่เบอร์ 061-6717401งานอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ 036-347106 สำนักงานอนุรักษ์ที่ 1 จังหวัดสระบุรี ขอให้ติดต่อไป หวังว่าคงได้รับการแก้ไขแล้ว  เห็นเงียบไป  ขอกราบขอบพระคุณท่านที่รัก และสงสารลิงได้แจ้งข่าวมาทางมูลนิธิขอเรียนว่า มูลนิธิเป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้ เพียงแต่เป็นตัวกลาง กระจายข่าวให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการเท่านั้น  ขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง....

อีกครั้งครับ

อีกครั้งครับ

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (10 ก.ค.61 ) ได้รับข้อความจากนายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์   ว่าได้โอนเงินค่าอาหารและค่ายารักษาโรคลิงจำนวน  1,000 บาท จากจันทบุรี  ซึ่งได้รับความกรุณาจากคุณหมอเป็นประจำ  มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอและครอบครัวเป็นอย่างสูง มา  ณ.โอกาสนี้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดประทานพรให้คุณหมอและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป....