หน้าหลัก

วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป

วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ชีวิตหนึ่งที่อุบัติขึ้น ตามบุญตามกรรมที่กำหนดมาแต่ชาติปางก่อน ชาตินี้ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นลิงที่อาศัยอยู่เมืองเก่าลพบุรี แต่เมื่อเกิดมาก็อาภัพประสบอุบัติเหตุทำให้มือเสียหายไปข้างหนึ่ง อันเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับการรักษาจากคนที่มีน้ำใจในเมืองลพบุรี ที่รักลิง (หมอเตย )จนสามารถกลับไปดำรงชีวิตตามปกติในเขตเมืองเก่า

                   แต่อนิจจา.....จะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ ลิงน้อยที่ชื่อว่า           เจ้าปอมือแป

ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับฝูงเดิมได้ จึงดำรงชีวิตโดดเดี่ยว เดียวดายเรื่อยมา

หากินอาหารตามกำลังตนเอง ได้มีอาหารกินบ้าง อดบ้าง ด้วยตัวเองไม่สมประกอบ จึงได้หลบเข้าไปอาศัยในบ้านคน บริเวณข้างวัดพระศรีมหาธาตุ แต่สภาพบ้านไม่อำนวย เพราะบ้านนั้นมีสุนัขจำนวนมาก เกรงจะเป็นอันตราย เมื่อวันที่  25  มกราคม  2561  เวลา  14.13 น. ชาวบ้านจึงได้แจ้งมายังมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ทั้งๆที่ไม่มีอำนาจใดๆมีแต่น้ำใจเมตตา ประกอบกับเป็นลิงเล็กๆที่กำลังหิวโซและมีอาการอ่อนแรง นอนอยู่ในบ้าน  จึงได้นำส่งไปยังคลีนิคหมอเตยเพื่อรักษาต่อไป นี่หนอ...วิถีชีวิตของเจ้าปอมือแป........ใครช่วยได้ช่วยหน่อยครับ

 

 

 

 

 

มีคนขอให้ช่วย

มีคนขอให้ช่วย

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  14  มกราคม  2561 เวลา 15.22 น. ได้มีคนโพสต์รูปลิงลงมาใน  facebook มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยได้แจ้งว่ามีลิงจ่าฝูงบาดเจ็บมีรอยไหม้ที่หางและลิงตัวอื่นๆประมาณ  10  ตัว อาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลนารายณ์มหาราช อยากให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือ

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจึงได้ขอประสานไปยังงานสายด่วน  1362 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  เนื่องจากลิงลพบุรีเป็นสัตว์สงวนตามกฎหมาย การดำเนินการใดๆเกี่ยวกับลิงต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จึงจะสามารถดำเนินการได้ มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเอกชนเล็กๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพียงแต่ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ที่พบลิง พลัดหลง / บาดเจ็บ / สร้างความเดือดร้อน สามารถแจ้งผ่านสายด่วนที่  1362 หรือที่  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ( สาขาสระบุรี ) โทร  036-347106  หรือส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร 06-16717401 ได้ตลอดเวลา

 

                                         ช่วยกันนะครับ เสมือนลิงเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดิน

 

 

บริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณจิรา   แสนรัก  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หมายเลข 085-1374212  แจ้งความประสงค์ว่าจะทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรี เพื่อการเรียนรู้และทราบถึงความเป็นมาหรือพฤติกรรมของลิงลพบุรี ที่เป็นลิงป่าแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองได้อย่างไร

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในทุกๆด้าน และยินดีที่มีผู้สนใจใฝ่ รู้และศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของลิงและคนในจังหวัดลพบุรีในอนาคต คุณจิรา  ได้สัมภาษณ์คุณมนัส

 วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และสัมภาษณ์  พ.ทวิรัตน์  ภู่เพียงใจ

กรรมการมูลนิธิไปแล้ว และยินดีทำหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยมาให้อีกด้วย

 

                   เพื่อการศึกษาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มูลนิธิใคร่ขอเอกสารผลการศึกษา  จำนวน  1  ชุด เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สืบไป............

 

 

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้ ( 4 มกราคม 2561 ) พวกเราชาวลิงลพบุรีก็ได้มีความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ คุณนิวัฒน์  นาแสวง ผู้ใหญ่บ้านสวนมะเดื่อ ได้นำมะละกอจำนวนมากมาเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ข้างโรงหนังมาลัยราม่า  หลังร้านนายอินทร์ ลพบุรี ดังปรากฏในภาพ โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก กินในสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดให้นะ ไม่ไปกินที่อื่นแถมยังนำไปเลี้ยงลิงที่พิการและเจ็บป่วยที่สวนสัตว์ลพบุรีอีกด้วย

                ขออนุโมทนาบุญที่ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  ได้เมตตาแก่ลิงลพบุรีในครั้งนี้ขอพรใดที่ประเสริฐ จงส่งผลให้ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  และครอบครัวมีแต่ ความสุข       ความเจริญ  ตลอดไป 

 

สาธุ......สาธุ......สาธุ........