หน้าหลัก

อยากเลี้ยงอาหารลิง

อยากเลี้ยงอาหารลิง

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        วันนี้  ( 5 เมษายน 61 ) เวลาประมาณ  11.50 น. ได้รับโทรศัพท์จากนายทหารท่านหนึ่ง ว่ามีความประสงค์จะเลี้ยงอาหารลิง จะให้ทำอย่างไร มีวิธีการใดบ้าง  และไปเลี้ยงบริเวณใด หรือจะมาร่วมกิจกรรมในวันโต๊ะจีนลิงได้หรือไม่  ทางผมก็ตอบรับด้วยความยินดียิ่งว่า หากมีความต้องการจะเลี้ยงลิงก็สามารถไปเลี้ยงที่ ที่ให้อาหารลิงที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้สร้างขึ้น หลังร้านนายอินทร์ข้างปรางค์สามยอดได้ตลอดเวลาโดยลิงจะมากินในช่วงเวลา  10.00 น.  14.00 น. 16.00 น. อาหารที่ลิงชอบมากที่สุด ก็คือ  ยาคูลท์ ถัดไปก็เป็นผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล ใครต้องการเลี้ยงลิงก็สามารถดำเนินการได้นะครับ......ขอบคุณล่วงหน้าครับ.....

ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ความกรุณาต่อลิงลพบุรี

ความกรุณาต่อลิงลพบุรี

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (  14 มีนาคม  พ.ศ.2561  )  ได้รับข้อความทางfacebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จาก  คุณวิวัฒน์   สุรพรสวัสดิ์  ว่าได้จัดการโอนเงินจำนวน  1,000  บาท ให้แก่บัญชีของมูลนิธิเพื่อเป็นค่าอาหาร และรักษาโรคของลิงลพบุรี

              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว  และนำเงินที่ท่านมอบมาให้ไปช่วยเหลือลิงลพบุรีตามความประสงค์ของท่านต่อไป  ขอให้กุศลที่ท่านได้กรุณาในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญสืบไปด้วยเทอญ

เป็นที่น่ายินดี

เป็นที่น่ายินดี

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  8 มีนาคม  2561 ได้รับข่าวจากคุณมนัส 

วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่าได้รับเงินโอนช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  500  บาท  จากคุณหมี

 (  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร  ) ตามรายละเอียดที่แนบ

              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอขอบพระคุณ  คุณกานต์ชุดา  ฉันทประยูร   ไว้ ณ. โอกาสนี้ ที่กรุณามีจิตเมตตา ต่อลิงลพบุรีในครั้งนี้ ขอกุศลที่คุณทำส่งผลให้   คุณกานต์ชุดา 

ฉันทประยูร  และครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญ ตลอดไ