หน้าหลัก

xสรุปยอดเงินบริจาคปี2561x

                                                                 ยอดเงินบริจาคปี2561

                                                                                                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้  ( 26 ธันวาคม  2561 ) เวลา  14.00 น. คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประกอบด้วยคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  คุณศิริชัย  อัมพร 

คุณเยาวพา   เดชฤดี  กรรมการมูลนิธิ  และจิตอาสา กลุ่มรองเท้าแตะลพบุรีหลายคนได้มาช่วยกัน นับเงินจากตู้บริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี ที่ตั้งอยู่บริเวณ

วัดพระบาทน้ำพุ  โดยความเมตตาของพระคุณเจ้าหลวงพ่อเจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีนำตู้รับบริจาคไปติดตั้งในบริเวณวัด  จากการนับเงินเหรียญจำนวนมาก ปรากฏว่าได้เงินบริจาครวมกันทั้งสิ้น 131,990 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้นำเข้าฝากในบัญชีนำเนินการของมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรีแล้ว  และ

คุณศิริชัย   อัมพร  ยังได้กรุณาปรับปรุงตู้บริจาคโดยทำการเปลี่ยนล้อ เพื่อให้ทางวัดเคลื่อนย้ายเข้าออกได้สะดวกขึ้น   ขอขอบพระคุณแทนลิงลพบุรีมา ณ.โอกาสนี้

                    เงินที่ได้รับบริจาคผ่านตู้บริจาคในวัดพระบาทน้ำพุ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะนำไปช่วยเหลือลิงลพบุรีทุกบาททุกสตางค์ และจะมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ที่เมตตาให้ตั้งตู้บริจาคและขอ

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาบริจาคปัจจัยให้ลิงลพบุรีและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้กล่าวนามมาแล้ว ขอให้ท่านประสบแต่ความดีงามปราศจากความทุกข์ตลอดไป

 

 

 

 

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

เลี้ยงอาหารลิงลพบุรี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้ ( 25 ธ.ค. 61 ) เวลา  13.20 น. วันคริสต์มาส วันเกิดของพระเยซุพระบุตรของพระเจ้า ทรงนำมาซึ่งความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับการบริจาคอาหารเพื่อลิง มีกล้วย  20  หวี ส้ม  20  กิโล 

ยาคลูท์  10  โหล โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์เลขานุการมูลนิธิเป็นผู้รับมอบและอำนวยความสะดวก จัดอาหารให้ลิง  ณ. ที่ให้อาหารของมูลนิธิ หลังร้านนายอินทร์ ข้างโรงหนังมาลัยราม่า ผู้บริจาคสิ่งของก็คือ คุณอัญชลี   แสงอรุณ...คุณวีรศักดิ์  เจริญศิลปะสกุล...คุณวรพงษ์  แก้วศรีขาว...จาก  19 ไทยพาณิชย์พล่าซ่า อาคาร3  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร กทม.10900

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอาหารให้ลิงทั้ง  3  ท่าน ขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขพบแต่สิ่งที่ดีๆปราศจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยเทอญ

  

  

สัปดาห์สุดท้าย

สัปดาห์สุดท้ายของปี61

               นายจารุพงศ์   พลเดช

            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ตลอดปี2561 ที่ผ่านมา ใกล้จะสิ้นปีในสัปดาห์สุดท้าย นับว่าเป็นปีที่คนไทยทุกคนได้ตระหนักดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับวิถีการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจจะมีผลติดตามตัวไปในปีต่อๆไป จากผลดังกล่าวมิได้กระทบแต่คนไทยเท่านั้นยังส่งผลกระทบถึงลิงลพบุรีอีกด้วย

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรี มิได้มีวัตถุประสงค์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในทุกระดับแต่สภาพที่ผ่านมาหลายปีนั้นล้วนเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้มูลนิธิได้แต่เพียงช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถและกำลังปัจจัยการบริจาคของผู้คนที่รักลิงซึ่งลดน้อยลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีก็ขอกราบขอพระคุณผู้มีจิตเมตตาบริจาคอาหาร ปัจจัยให้แก่ลิงลพบุรีมาตลอดทั้งปี ขอให้ท่านผู้มีจิตเมตตาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ หวังว่าปี  2562 ทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อจะได้มีกำลังในการช่วยเหลือลิงลพบุรีให้เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินสืบไป....

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ขณะนี้ ( 19 ธ.ค.  61 ) เป็นบรรยากาศที่เมืองไทยกำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งมีการหาเสียงกันอยู่อย่างมากมาย เพื่อประโยชน์ของตนก็มักจะมีการกล่าวพาดพิงกันเสมอมา เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่า มูลนิธิได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552  ในสมัยที่นายจารุพงศ์  พลเดช  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน ในจังหวัดลพบุรีทั้งจังหวัด หลังคาเรือนละหนึ่งบาท ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 700,000  บาทเศษ ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิลำดับที่  ...ลบ32... ลงวันที่31 สิงหาคม  พ.ศ. 2552  ของจังหวัดลพบุรี  และได้นำเงินฝากในบัญชีของมูลนิธิตามกฎหมายเป็นเงินคงคลังจำนวน  500,000  บาท  เงินดำเนินการ  200,000  บาทเศษ ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือช่วยเหลือลิงเรื่อง  อาหาร  ที่อยู่อาศัย การรักษาโรค ช่วยกิจการสาธารณะประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา 9 ปีแล้วให้ความช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิเสมอมา  มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้

                    ขอเรียนว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตั้งมาจากเงินของคนลพบุรีเพื่อลิงลพบุรี ไม่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้ ไม่เคยกระทำการขัดขวางกิจการใดๆที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เลยแม้แต่ครั้งเดียว และยินดีสนับสนุนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิ.........จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ......