หน้าหลัก

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

เงื่อนไขความสำเร็จของแผนแม่บท

                                  นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ตามที่เคยเขียนถึงแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนไปแล้ว เมื่อหลายวันก่อน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์  และ  9กลยุทธ์ นั้น คณะกรรมการฯ ยังคงให้ความสำคัญในบทสรุปผู้บริหารว่า

                   การดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนแม่บท ฉบับนี้ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

                   1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

                   2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคนทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทได้อย่างครบถ้วน

                   3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

                   4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

.......คงต้องติดตามผลการดำเนินการในโอกาสต่อไป...........

แจ้งสายด่วน 1362

แจ้งสายด่วน 1362

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  30ตุลาคม  2560 )  เวลา  10.00 น. มีผู้แจ้งมาจากโทรศัพท์หมายเลข 088-0182321 ว่าได้พบลูกลิงบาดเจ็บอยู่บริเวณหน้าร้านลพบุรีหล่อยาง  อำเภอเมืองลพบุรี ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่มีแม่ลิงขัดขวางอยู่บนเสาไฟฟ้า  เกรงว่าจะเป็นอันตรายทั้งแม่และลูก ขอความช่วยเหลือด่วนด้วย

                             ได้แนะนำให้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่เบอร์  1362  ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด  24  ชั่วโมง  หรือที่เบอร์โทร  036-34-7106  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1  ( สาขา สระบุรี ) รับผิดชอบดูแล  7  จังหวัด คือ  สระบุรี  ลพบุรี สิงห์บุรี  อ่างทอง  ชัยนาท  อยุธยา  ปทุมธานี

                             ขอขอบคุณผู้แจ้งเป็นอย่างมากที่มีความสงสารต่อสัตว์โลกผู้เป็นผู้ร่วมทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย ด้วยกัน  เมื่อมีทุกข์  ขอบพระคุณอย่างสูง มา  ณ . โอกาสนี้

 

***************************************************************************

มีทุกวัน ก็ช่วยทุกวัน

มีทุกวัน ก็ช่วยทุกวัน

                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตั้งขึ้นมาด้วยเงินบริจาคของคนลพบุรีในปี   2552 เป็นจำนวนเงิน  700,000  บาทเศษ  ได้ตั้งเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตตามทะเบียนเลขที่  32/2552  ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา  8  ปี มีทุนตามกฎหมายมูลนิธิ  ฝากประจำกับธนาคารทหารไทย  500,000 บาท  มีงบดำเนินการตั้งต้น  200,000 บาทเศษ

                             ตลอดระยะเวลา  8  ปีได้ช่วยเหลือลิงทุกวัน ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ  4 ประการ คือช่วยเหลือดูแลเรื่องสุขภาพ  อาหาร  น้ำดื่ม น้ำใช้ และที่อยู่อาศัย  หลายคนสงสัยว่ามูลนิธิมีเงินแล้วไม่มีโครงการอะไรเป็นรูปธรรม พวกเราทำทุกวัน และทุกเวลาที่มีปัญหา และสามารถตรวจสอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน

 

                             วันนี้  ( วันที่ 30 ตุลาคม  2560 ) ก็ได้รับแจ้งจากร้านไทยยานยนต์  ว่าพบลิงบาดเจ็บอยู่ที่ร้านมีอาการป่วย ข้ามถนนเกือบถูกรถชน มีอาการอ่อนแรง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ไปตรวจดูพบว่ามีอาการป่วย  ตาฝ้าฟาง มองไม่ค่อยเห็น มีแผลตามตัว มีอาการทรงตัวไม่ได้  จึงได้ขอให้นายกล้า เจ้าหน้าที่ของศาลพระกาฬ มารับลิงไปส่งให้หมอเตย แห่งมูลนิธิรักษ์ลิง รักษา  โดยมอบค่านำส่งให้  200  บาท นับว่าได้ช่วยชีวิตไว้อีกชีวิตหนึ่ง  นี่แหละงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ที่เราทำทุกวัน   เราไม่มีโครงการใหญ่ที่ต้องโฆษณาหรอกครับ  แต่เรามีหลักฐาน พยานเป็นที่ประจักษ์ เพราะเรารักลิง

  

  

ส่งเพื่อนกลับฝูง

 

ส่งเพื่อนกลับฝูง

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2560  ได้มีผู้หวังดีได้โทรมาแจ้งกับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า พบลิงบาดเจ็บอยู่ที่หน้าโรงหนังมาลัยราม่า บริเวณโรงรถ  เนื่องจากถูกของมีคมบาด ติดเชื้อบากทะยัก  นอนซมอยู่หลายวัน  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จึงออกค้นหา พบบริเวณซอกตึกข้างโรงหนังมาลัยราม่า จึงได้ประสานคุณหมอเตย แห่งมูลนิธิรักษ์ลิง ทราบ และนำไปรักษาโดยการฆ่าเชื้อบาดทะยัก และให้น้ำเกลือ เพราะลิงมีสภาพอ่อนเพลีย  ไม่มีแรง  กินอาหารไม่ได้ ลิงตัวนี้ชื่อว่า .....เจ้าอ้วน..... เป็นลูกผสมระหว่างลิงแสมกับลิงวอก สภาพโดยรวมแข็งแรงแต่มีบาดแผลที่ขา  ต้องรักษาอยู่หลายวัน

                             วันนี้  ( 28 ตุลาคม  2560  ) เวลาประมาณ  23.00 น. เจ้าอ้วน  มีสุขภาพ แข็งแรงขึ้นบาดแผลแห้งสนิท จึงนำไปปล่อยกลับฝูงเดิมที่หน้าโรงหนังมาลัยราม่า  เจ้าอ้วนสามารถกลับเข้าฝูงได้เรียบร้อย ขอขอบคุณผู้แจ้ง  หมอเตย  และเพื่อนทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือทุกท่านมานะโอกาสนี้ ที่ทำให้เพื่อนของเรามีความสุขอีกครั้งหนึ่ง และขอให้ความสุขเล็กๆนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในใจของทุกท่านที่เห็นลิงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน และเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ ที่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น