หน้าหลัก

สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

สำนักข่าวต่างประเทศสนใจ

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในวันที่  25  กรกฎาคม  2560 เวลาย่ำค่ำ ผมได้เห็นข้อความที่มาสำนักงานข่าว  A P ว่ามีความประสงค์จะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของลิงลพบุรี และการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ไปในต่างประเทศ ในรูปแบบ วีดีโอ

 

                   นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินงานมาเป็นเวลาถึง  8  ปี ได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลก ที่เคยมาสัมภาษณ์ ทำสารคดีมาแล้วนั้นมาจาก  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย และมีการติดต่อมาตลอดเวลา  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีวัตถุประสงค์อยู่  6  ประการ  4  ประการเป็นการช่วยเหลือลิงลพบุรีในด้านสุขภาพ อาหาร น้ำ และที่อยู่อาศัย อีก 2 ประการ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  จากเงินทุนตั้งต้น  700,000  บาทเศษ  โดยการบริจาคของคนลพบุรี  และเรายังมีข้อมูลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรีด้วย  หากท่านสนใจ กรุณาเข้าไปหาข้อมูลที่  www.lmf-lopburi.com  หรือfacebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

จะช่วยลิงลพบุรีได้อย่างไร

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   หลายคน ติดต่อมาทางผมว่า มีความปรารถนาจะช่วยเหลือลิงลพบุรี ด้วยเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นข่าวลิงลพบุรีขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ไม่มีที่อยู่อาศัย เพราะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง เป็นโรคบ้าง หรือว่าเกิดในปีวอก  ต้องการช่วยเหลือลิง และได้ทราบว่ามี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีอยู่ ก็อยากช่วยเหลือ แต่ไม่ทราบว่าจะช่วยอย่างไร อยากทราบว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีกิจกรรมอะไรบ้าง  จึงขอถือโอกาสนี้ บอกกล่าวทุกท่านว่า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี  พ.ศ.  2552  โดยเงินบริจาคของคนในจังหวัดลพบุรี มีเงินตั้งต้นที่  700,000  บาทเศษ  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา  8  ปีเศษ ได้มีวัตถุประสงค์ ที่จะดำเนินการใน  6  ด้านคือ ช่วยเหลือลิงใน   ด้านสุขภาพ   ด้านอาหาร   ด้านน้ำดื่ม   ด้านที่อยู่อาศัย   ช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศล   และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  หากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือลิงลพบุรีทางด้านการเงินกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิที่ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  บัญชีออมทรัพย์เลขที่  111-0-47806-2  แล้ว line แจ้งมาทางมูลนิธิ  ทางมูลนิธิจะออกใบเสร็จให้  หากประสงค์จะบริจาคเป็นสิ่งของก็สามารถติดต่อ

ได้ที่สำนักงานมูลนิธิ  เลขที่  24  ถนนพระยากำจัด  ตำบลท่าหิน  อำเภอเมือง ลพบุรี  หากต้องการทราบข้อมูลของมูลนิธิ กรุณาเข้าไปที่ 

 www. Lmf-lopburi.com   หรือ  facebook  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ได้ตลอดเวลา

ประชากรลิงของลพบุรี

ประชากรลิงของลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   จากสถิติของสำนักปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  เมื่อหลายปีที่แล้วพบว่าลิงในเมืองเก่าลพบุรีแห่งเดียวมีอยู่หลายกลุ่มหลายพันธ์  แบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่า  แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคนในเมือง  อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นบางเวลา เหมือนกับสังคมของคน  การกระทบกระทั่งกันนั้น  บางทีก็มีผลกระทบกับคนด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความสุขสงบร่วมกันพอสมควร

 

                   ตลอดเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าลิงลพบุรีจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ขาดแคลนซึ่งอาหารของลิงเช่น  ผลไม้  ธัญพืช ตลอดจนอาหารเสริมต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ย่อมไม่มี แต่ลิงลพบุรีก็ได้อาศัยคน ผู้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาโดยตลอด เมื่ออาหารสมบูรณ์ มีความพร้อมในสภาพร่างกาย เวลาและสถานที่เหมาะสม ทำให้ลิงลพบุรีมีการขยายพันธ์มากยิ่งขึ้นทุกวัน ถึงแม้ว่า กฎของธรรมชาติจะช่วยเหลือ เยียวยาเป็นบางส่วนก็ตาม จำนวนประชากรของลิงก็เพิ่มมากขึ้น  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรคิดถึงการวางแผนควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม  และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของลิงลพบุรีซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินของเรา.........

มหานครแห่งวานร

มหานครแห่งวานร

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ในเมืองไทยเรานี้  เมืองที่มีลิงมากที่สุด และอาศัยอยู่ร่วมกับคนอย่างสงบสุขมาเป็นเวลาช้านาน  จนไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเมืองนี้มีลิงมาอยู่ก่อนหรือคนมาอยู่ก่อนกันแน่  เมืองนั้นต้องยอมรับว่าเป็น   เมืองลพบุรี  นั่นเอง

                   ลิงในลพบุรี มีความเป็นอยู่อย่างเป็นอิสระ อยากไปที่ใดก็ไปได้  มีเสรีภาพในการอยู่อาศัย และการดำรงชีวิต อยู่กันเป็นกลุ่มๆ แบ่งพรรคแบ่งพวกกันชัดเจน หลายคนเข้าใจว่าลิงเมืองลพบุรีนั้นเป็นพวกเดียวกัน อาศัยอยู่ร่วมกัน นั้นหาใช่ความจริงไม่ ลิงลพบุรีมีถึง  5  สายพันธ์  แต่ละสายพันธ์  ก็มีกลุ่มของตนเอง 

มีหัวหน้า   มีอาณาเขตชัดเจน หากกลุ่มอื่นหลงเข้ามาในถิ่น  ก็จะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยทีเดียว จะเห็นได้ว่า จะมีข่าวคราวอยู่เสมอว่ามีการยกพวกตีกันในแต่ละกลุ่มในเมืองลพบุรีอยู่เนืองๆ

                   อย่าสงสัยว่า การกระทบกระทั่งกันของลิงลพบุรีนั้นเกิดบ่อยครั้งหากหลงถิ่น  หลงพวก สงครามย่อมเกิดแน่นอนแต่ความจริงมีน้อยมากเพราะหากเกิดสงคราม ย่อมมีความสูญเสียทั้งสองฝ่าย ทำให้มีความยับยั้งชั่งใจกันพอสมควร