หน้าหลัก

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วม..

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  13 กันยายน  60  ) เป็นวันพระ ตั้งใจจะสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอพรให้มีผู้มีจิตเมตตาได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีในคราทุกข์ยาก ปราศจากอาหาร ขาดน้ำดื่มกินแถมยังมีร่างกายพิการอีกต่างหากอยู่ พอดีก็ได้รับข่าวดีจากเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  (  คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ) ว่าเพื่อนของท่าน

 พลตำรวจตรีกริช  กิติลือ  ได้พบเห็นวิดีโอแสดงวิถีชีวิตของหวังอยู่ ลิงแขนเดียวที่

คุณมนัสส่งไปให้ และมีจิตศรัทธาปวารณาตัวช่วยเหลือกิจกรรมดูแลลิงป่วย เจ็บ พิการ จำนวน  500  บาททุกเดือน  โดยในวันนี้ได้โอนเงินงวดแรกเข้าบัญชี

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี    ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  ประเภทบัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี   111-0-47806-2 จำนวน  4  เดือน เป็นเงิน  2,000  บาท  ( จนถึงสิ้นปีตามภาพใบโอนที่แนบมานี้ )

                             มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลเจตนาของท่าน พลตำรวจตรีกริช 

กิติลือ ที่ได้เมตตาต่อลิงลพบุรีไว้ ณ. ที่นี้ ทางมูลนิธิจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเพื่อลิงลพบุรี ตามความประสงค์

 

.................ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้ง.............................

หวังอยู่........ผู้หวังรอด

 

 

หวังอยู่........ผู้หวังรอด

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                    ในการดำรงชีวิตของคนและสัตว์ ก็มีความคล้ายคลึงกัน  ไม่แตกต่างจากกันมากนัก  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นั้นเป็นความจริงแท้แน่นอน  วันนี้ผมก็อยากเล่าซักชีวิตหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดมาโดยตลอดนั่นก็คือ ชีวิตของหวังอยู่  ผู้หวังมีชีวิตรอด  ตัวหนึ่งในจังหวัดลพบุรี  ลิงแสมตัวหนึ่ง หลายคนอาจรู้จักเขา  หลายคนอาจยังไม่รู้จัก นามของเขาได้มาอย่างไรไม่ปรากฏชัด  แต่คนในตลาดลพบุรีจะเรียกเขาว่า......หวังอยู่......ด้วยเหตุที่แขนของเขาขาดหายไปข้างหนึ่ง   เหมือนพระเอกในหนังจีนกำลังภายในเรื่องที่ทุกคนรู้จักดีในนาม......เดชไอ้ด้วน........นำแสดงโดยหวังอยู่  ดาราชายผู้โด่งดัง  ( ปัจจุบัน   2560  หวังอยู่อายุ  72  ปี นอนเป็นอัมพาตอยู่บนเตียงในบ้านของเขามูลค่า  1,500 ล้านบาทข้อมูลจากfacebook  )ลิงหวังอยู่  อาศัยอยู่บริเวณตลาดในเมืองเก่าลพบุรีมานาน ด้วยความพิการทำให้ไม่สามารถหาอาหารได้ตามปกติ  จึงได้มาฝากตัวเป็นสมาชิกถาวรของ มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  รับอาหารวันละ  2  มื้อ มาเป็นเวลาหลายปี ด้วยการออกกำลังน้อย  ร่างกายปัจจุบันจึงเป็นเช่นนี้

.....หวังอยู่   ผู้หวังจะมีชีวิตรอด.....

 

                                    หวังว่าผู้มีจิตศรัทธาเห็นภาพของเขาแล้ว  ช่วยเหลือเขาเป็นค่าอาหารเขาหน่อยเป็นไร...

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วม