หน้าหลัก

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

คุณอุษณีย์ ชุนดี

เมื่อวันที่ ๑๓ กค๖๔..เวลา ๐๙.๔๑ น.คุณอุษณีย์ ชุนดี..ได้บริจาคเงินช่วยอาหารน้องลิงผ่านธนาคารกรุงไทยเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท..ขอให้คุณอุษณีย์ ชุนดีและครอบครัวมีแต่ความสุขความสำเร็จ..ตลอดไป.

เมื่อวันที่ ๓๐

เมื่อวันที่ ๓๐ มิย๖๔..คุณสุจิตตาได้บริจาคเงินช่วยค่าอาหารลิง..ผ่านธนาคารกสิกรไทยเมื่อเวลา ๑๓.๐๙ น.จำนวน ๒๐๐ บาท..ขอขอบพระคุณมากที่กรุณาเมตตาลิงลพบุรี.......

น้ำใจยามยาก

 

...