หน้าหลัก

กิจกรรมเลี้ยงลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

                                                                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้พบเห็นประกาศจังหวัดลพบุรี  ประกาศเมื่อวันที่  19  เมษายน  2560  เรื่องควบคุมจำนวนประชากรลิงในกลุ่มตลาดมโนราห์ เขตเมืองเก่าลพบุรี  ตามโครงการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี  โดยจะดำเนินการภายในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2560  ซึ่งมีขั้นตอน  วิธีการ วันเวลาและสถานที่ดังนี้

                 วันที่  23 – 28 เมษายน  2560  ในระหว่างเวลา  07.00 – 17.00 น. ดำเนินการดักจับลิงบริเวณตลาดมโนราห์ เมื่อจับได้แล้ว จะทำการผ่าตัดทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมีย  ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง  รวมทั้งการดูแลรักษาอาการหลังผ่าตัด และจะนำไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก ภายใต้ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช

 

                 รับทราบเตรียมตัวหน่อยพวกเรา เหล่าประชากรลิงลพบุรีทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มตลาดมโนราห์............

พิทักษ์วานร

พิทักษ์วานร

                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        วันนี้  10  เมษายน  2560  ได้รับทราบข่าวดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้น เพื่อป้องกันลิงถูกไฟฟ้า ช๊อต  หลังจากที่ผ่านมา ลิงถูกไฟฟ้า ช๊อตตายวันละหลายตัว พร้อมเตรียมย้ายสายไฟฟ้าลงดินเพื่อสร้างภูมิทัศน์เมืองระยะที่ 2  เครื่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี ได้คิดประดิษฐ์เป็น สังกระสีที่ตีขึ้นรูปเป็นโครงเหมือนปล่องควัน มีขนาด  1x1 เมตร ครอบลงมากับเสาไฟฟ้า  เพื่อให้มีขนาดกว้างจนลิงไม่สามารถจะเอื้อมหรือปีนมาเกาะได้ดังภาพ

 

                        นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดียิ่ง ที่เห็นทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน ขอขอบคุณครับ สำหรับความช่วยเหลือลิงลพบุรีในครั้งนี้

 

ความเป็นมาของเมืองลพบุรี

ความเป็นมาของเมืองลพบุรี

                                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             จังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งเมืองในสมัยโบราณ หลายยุคหลายสมัย นับเนื่องเมื่อขอมเรืองอำนาจ เดิมชื่อเมืองละโว้  คำว่า ละโว้ นี้น่าจะสันนิษฐานมาจากคำว่า    ..ลวะ.. นั่นเอง (ลวะบุรี กลายมาเป็น  ลพบุรี ในทุกวันนี้ ) คำว่า  ลวะ..ในภาษาสันสกฤต แปลว่า  น้ำ (อาจหมายความถึงเมืองที่มีน้ำมาก )  บางตำราก็บอกว่า ก่อนขอมจะเรืองอำนาจ เมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของ  ชนเผ่ามอญ และพม่ามาก่อน  ประชาชนนับถือพุทธศาสนา  เรียกชื่อเมืองว่า เมืองกัมโพช  คำว่าละโว้  มาจากภาษามอญ ซึ่งแปลว่า ภูเขา คงเนื่องมาจากเมืองนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจำนวนมาก

                             ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า  3,000  -  4,000  ปี   ในพุทธศตวรรษที่  11  -  15  มีหลักฐาน คือพงศาวดารเหนือ กล่าวว่า

พระยากาฬวรรณดิศ  ได้สร้างเมือง ละโว้ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.  1002  พอมาถึงศตวรรษที่ 

16  -  18  ละโว้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม  จนถึงในศตวรรษ ที่ 19  เมืองลพบุรี ก็ตกอยู่ในอำนาจการปกครอง  ของพระเจ้าอู่ทอง  ผู้ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เมืองลพบุรีเจริญถึงขีดสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

(  ครองราชย์  พ.ศ.  2199  -  2231  )และในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้โปรดสถาปนา เมืองลพบุรี เป็นที่ประทับแห่งหนึ่งเช่นกัน

 

นี่แหละความเป็นมาของเมืองลพบุรีล่ะ  ....ยิ่งใหญ่จริงๆนะ.....