หน้าหลัก

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรม  ทุกอย่างก็ย่อมมีเกิด มีตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา ดังคำพระที่ว่า.....ตคตา.....เป็นเช่นนั้นเอง

                ช่วงนี้ คนลพบุรี หรือคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าลพบุรี จะพบเห็นบรรดาลิงน้อยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ...ครับ...การผสมพันธ์เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอยู่แล้ว เพื่อแพร่พันธ์ และเพื่ออย่างอื่น...โดยเฉพาะลิงนั้นจะปฏิบัติการตลอดเวลาที่มีโอกาสและหาโอกาสได้ จนเป็นตัวอย่างกับลิงในฝูงถือเป็นพฤติกรรมปกติ

                ผลที่ออกมาก็คือ มีบรรดาลิงน้อยจำนวนมาก แต่ธรรมชาติก็สร้างสมดุลอยู่แล้ว บางส่วนก็ดับสูญไป ของใหม่มาชดเชย  เราในฐานะผู้ร่วมแผ่นดิน จะทำอย่างไร คิด.....คิด.....และคิดกันเถอะพี่น้อง..........

ช่วยเหลือลิงพิการ

ช่วยเหลือลิงพิการ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ได้ดูแลลิงพิการและสูงอายุจำนวน  32  ตัว โดยได้รับความกรุณาจากสวนสัตว์ลพบุรี ให้ใช้กรงที่อยู่อาศัยได้ภายในสวนสัตว์ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีนั้นนอกจากจะดูแลลิงตามสภาพที่อยู่อาศัยภายในเขตเมืองลพบุรีแล้ว ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือลิงพิการและสูงวัยทั้งนอกและในสวนสัตว์อีก มากกว่า  50  ตัว

          วันนี้ หลังจากกลับมาจากทัวร์จันทบุรีแล้ว ได้รับกล่องข้อความใน facebook 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า  นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  จากจังหวัดจันทบุรี ได้โอนเงินช่วยเหลือค่าอาหารลิง และรักษาโรคของลิงจำนวน  1,000 บาท เมื่อ 7 มิถุนายน 61

เวลา  06.20 น.และเคยโอนเงินทำบุญ 1,000 บาทเมื่อ 21 เมษายน 61เวลา15.32 น.อีกครั้งเมื่อ  14  มีนาคม  61 เวลา 16.33 น. โอนอีก 1,000 บาท รวม  3  ครั้งเป็นเงิน  3,000  บาท  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้ว ด้วยความขอบคุณยิ่ง จะนำปัจจัยที่ได้รับไปนำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

แนวทางพัฒนาลิงลพบุรี

แนวทางพัฒนาลิงลพบุรี

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        จากข่าวสารที่ออกมาหลายกระแสว่า จะมีการย้ายลิงไปปล่อยเกาะ เป็นนิคมลิง ทำให้ผู้รักลิง และผู้เกลียดลิง มีความตื่นเต้น สนใจกันมากมาย สอบถามกันอย่างโกลาหล บางคนชอบ บางคนสงสาร

....นี่หนอมนุษย์....สุดล้ำลึกยากจะกำหนด

        สำหรับ จังหวัดลพบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก็คือ มีการกำหนดแผนที่จะย้ายลิงลพบุรีไปอยู่ที่เขาสมโภชน์ อำเภอลำนารายณ์ และเขาพญาเดินธง ที่อำเภอพัฒนานิคมโดยจัดทำเป็นนิคมลิงทั้งสองแห่ง โดยมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2  ปี แล้วจะให้จังหวัดลพบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง โดยดูสภาพแวดล้อมในเรื่องอาหารของลิง การตรวจสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และจะทำประชาพิจารณ์กับคนในท้องถิ่นด้วย ก่อนดำเนินการ จึงเรียนมาให้ทั้งสองฝ่าย  ( ทั้งรักและเกลียด  )  ได้ทราบครับ

อย่าได้ตื่นเต้น....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม....

ชีวิตลิงบุญรอด

 

ชีวิตลิงบุญรอด

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เหมือนมีพรหมลิขิต  แต่ละชีวิตมีลีลาแตกต่างกันไป ทางศาสนาพุทธเรานั้นนับว่าเป็นกรรมมาแต่กำเนิด.......ลิงตัวนี้ก็เช่นกัน  คนลพบุรีมักจะขนานนามว่า........

ลิงบุญรอด...เพราะบุญรอดนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาได้ถูกไฟฟ้าช๊อต ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถใช้มือได้ตามปกติ หยิบอาหารเข้าปากก็ไม่ได้ แต่เพื่อความอยู่รอด ก็ต้องดิ้นรน หาอาหารใส่ท้อง วันนี้เป็นวันพระใหญ่ บุญรอดก็ออกหากินตามปกติเมื่อรับอาหารจากมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีแล้ว ยังไม่ยอมกลับเพราะติดใจมะม่วงมันหนองแซงที่กำลังสุก......กินให้เต็มที่   เต็มที่กับชีวิต.....ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป  คนเราก็เหมือนลิงบุญรอดนั่นแหละ......หากมีโอกาสกรุณาช่วยเหลือลิงพิการ...เสมือนเพื่อนร่วมทุกข์  เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ...สาธุ...สาธุ