หน้าหลัก

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   พระปรางค์สามยอดเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์  มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกันพระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตู ศิลปะขอมแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจัน สีแดง ด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีวิหารสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ดี เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุราวศตวรรษที่ 20

 

                   พระปรางค์สามยอดนี้ แต่เดิมคงเป็นเทวะสถานของขอม ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาดัดแปลงเป็นเทวะสถาน โดยมีฐานศิวะลึงค์ปรากฏในปรางค์ทั้งสามปรางค์พอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการบูรณะขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างวิหารก่อด้วยอิฐสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง พระปรางค์สามยอดนี้นับเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่เมืองลพบุรีมาช้านาน และเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี

คุณโสภิดา

กราบขอบพระคุณ

                                                                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้  (  28 เมษายน  2560  )  เวลา  11.04 น.  ได้รับโทรศัพท์จาก     คุณโสภิดา     ทองสิน     อยู่บ้านเลขที่    5/2   ถนนเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบ พระชนม์พรรษา  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง  85000  ว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิง จำนวน  1,000  บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ตามที่แนบ

 

                มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับแล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง  ขอบุญกุศลที่คุณได้ทำ ส่งผลดลบันดาลให้คุณและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

กิจกรรมเลี้ยงลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

ควบคุมประชากรลิงลพบุรี

                                                                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้พบเห็นประกาศจังหวัดลพบุรี  ประกาศเมื่อวันที่  19  เมษายน  2560  เรื่องควบคุมจำนวนประชากรลิงในกลุ่มตลาดมโนราห์ เขตเมืองเก่าลพบุรี  ตามโครงการดูแลสุขภาพลิงและควบคุมประชากรลิง   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี  โดยจะดำเนินการภายในเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม  2560  ซึ่งมีขั้นตอน  วิธีการ วันเวลาและสถานที่ดังนี้

                 วันที่  23 – 28 เมษายน  2560  ในระหว่างเวลา  07.00 – 17.00 น. ดำเนินการดักจับลิงบริเวณตลาดมโนราห์ เมื่อจับได้แล้ว จะทำการผ่าตัดทำหมันลิงเพศผู้และเพศเมีย  ถ่ายพยาธิ และรักษาโรคผิวหนังของลิง  รวมทั้งการดูแลรักษาอาการหลังผ่าตัด และจะนำไปฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก ภายใต้ความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช

 

                 รับทราบเตรียมตัวหน่อยพวกเรา เหล่าประชากรลิงลพบุรีทั้งหลายโดยเฉพาะกลุ่มตลาดมโนราห์............