หน้าหลัก

ร้าน บิลลี่ ฉะ ลพบุรี..ตัวแทนมูลนิธิ

ร้าน  บิลลี่  ฉะ ลพบุรี..ตัวแทนมูลนิธิ

                                                นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้ (  8 มกราคม  2564 )  นายธวัชชัย   โสตเนียม  อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี  รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมร้าน  บิลลี่ ฉะ ลพบุรี ตรงป้ายรถเมล์โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้พูดคุยกับทางร้าน  เล่าความเป็นมา ปัญหาลิงลพบุรี ทางร้านยินดีเป็นตัวแทนของมูลนิธิ วางกล่องรับบริจาคให้มูลนิธิ  ท่านที่มีจิตเป็นกุศลสามารถบริจาคได้ที่ร้าน  พร้อมทั้งทางร้านขอเป็นเครือข่ายในการช่วยเหลือลิงลพบุรีอีกทางหนึ่ง  ทางมูลนิธิขอขอบคุณเจ้าของร้าน  บิลลี่  ฉะ  ไว้ณ.ที่นี้  และยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีกแหล่งหนึ่ง  ปัญหาลิงลพบุรี ต้องแก้ไขด้วย ความเข้าใจ  เข้าถึง และร่วมมือกันของคนลพบุรีครับ

นายอำเภอธวัชชัย​ โสตเนียม

เงินตามภาพนี้นั้น... เป็นเงินที่นายอำเภอธวัชชัย​ โสตเนียม.. อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี... รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี.. ได้สะสม.. เพื่อนำ

มาบริจาคให้ลิงลพบุรี... เนื่องในวันครบรอบคล้ายวันเกิด​ ๔​ มกราคมที่ผ่านมา....ขอกุศลที่ท่านได้ทำ..จงดลบันดาลให้ท่านมีแต่ความ

สุข...สุขภาพแข็งแรง...ช่วยเหลือลิงลพบุรีไปนานๆ..ครับ.......

 

 

 

 

เงินบริจาคจากวัดพระบาทน้ำพุ

เงินบริจาคจากวัดพระบาทน้ำพุ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้  ( 5 มกราคม  2564 ) เวลา  10.00 น. นายธวัชชัย   โสตเนียม  รองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณเยาวพา  เดชฤดี  กรรมการมูลนิธิ  และคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ได้ร่วมกันเดินทางไปขออนุญาต หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  เปิดตู้บริจาคของมูลนิธิ ที่ฝากติดตั้งไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุ  โดยประชาชนนที่มาที่วัดมีจิตศรัทธาบริจาคตลอดมาทุกปี  ทางมูลนิธิ ขอกราบขอบพระคุณ หลวงพ่อ วัดพระบาทน้ำพุไว้ ณ. ที่นี้ ที่ได้กรุณาเมตตาต่อลิงลพบุรีเสมอมา

          ในวันนี้มีเงินอยู่ในบัญชีมูลนิธิ   ( งบบริหาร  176,041.72 บาท)(  งบคงคลัง500,000  บาท )  ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร สองยอด ( 1,000บาท+5,525บาท รวม=6,525  บาท )  รวมมีเงินของมูลนิธิ จำนวน  685,865  บาท  (ฝากประจำ  500,000  บาท  ฝากออมทรัพย์  185,865  บาท  ) สำหรับที่ได้รับจากตู้บริจาควันนี้มีเงินสด  36,180  บาท  เหรียญ  3,300  บาท  รวม  39,480  บาท

 ขอกราบขอบพระคุณผู้มีใจบุญทุกท่านที่ได้บริจาคเงินเพื่อลิงลพบุรีและขอขอบพระคุณกรรมการทั้ง  3  ท่านที่ทำงานมากกว่า  6  ชั่วโมง ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

 

 

 

 

สวัสดีปีใหม่ 2564

...