หน้าหลัก

การประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปี2560

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยนายทะเบียนท้องที่จังหวัดลพบุรี ตามทะเบียนเลขที่  ลบ .32  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  115  บรรพ  1  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิช ที่ได้ตรวจชำระใหม่ 2535 ได้ดำเนินการ ของมูลนิธิมาเป็นเวลา  8  ปีแล้ว

                   ทุกๆปีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ของมูลนิธิมาเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามข้อ 26 ของข้อบังคับมูลนิธิ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์ ที่  14  มกราคม 2560  เวลา  14.00 น.  ณ. ร้านบ้านนำไทย ถนนพระยากำจัด อำเภอเมืองลพบุรี  เพื่อติดตามผลงานของมูลนิธิ  รายรับ –รายจ่าย ตลอดจนพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิในปี  2560  ต่อไป  หากท่านใด ที่สนใจในกิจการของมูลนิธิมีความประสงค์จะเสนอแนะกิจกรรมใดๆให้มูลนิธิดำเนินการ ก็สามารถเสนอได้ทั้งในทาง fb และในเวป ของมูลนิธิได้ตลอดเวลา

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วิถีชีวิตลิงลพบุรี

 

วิถีชีวิตลิงลพบุรี

                                                                                                             นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ชีวิตแต่ละชีวิต ย่อมถูกลิขิตมาแล้วด้วยโชคชะตา เมื่อเกิดสภาวะเช่นใดเกิดขึ้นก็ย่อมมีผลเป็นไปตามกรรม อย่างวันนี้ได้ข่าวเศร้ากับสิ่งที่ลิงทั้งสองตัวประสบ

                   ลิงตัวแรกเป็นลิงเพศเมีย อายุราววัยรุ่น แต่อยู่ตัวเดียว เนื่องจากฝูงของตัวเอง ถูกจับไปหมด เพื่อชีวิตใหม่ตามโครงการของจังหวัดลพบุรี ต้องดำรงชีวิตเพียงตัวเดียว อาศัยอยู่บริเวณใกล้ๆกับสะพาน 7  แถมตัวยังถูกสุนัขขบกัดอีก จนพิการ ช่วยตัวเองไม่ได้ จำต้องเข้ารับการรักษาจากสัตว์แพทย์ซึ่งต้องรักษาตัวไปอีกนาน

                   ลิงตัวที่สอง เป็นเพศเมียเช่นกันกำลังวัยรุ่นอายุใกล้เคียงกันถูกรถชนขณะข้ามถนนหน้าศาลพระกาฬ แขนหัก มีแผลที่ช่องท้องและเท้าเป็นแผลแตกหัก พิการจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องเข้ามารับการรักษาจากสัตว์แพทย์เช่นกัน

                   ลิงก็มีวิถีชีวิตเหมือนคน มีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปทุกอย่างเป็นไปตามกรรม แต่หากมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผ่อนทุกข์ลงไป เพิ่มสุขทีละนิด ก็ย่อมเป็นการสงเคราะห์สรรพสัตว์ในโลกที่อยู่อาศัยร่วมกันให้มีความสุขสมควรตามอัตภาพ

 

             นี่แหละครับ วิถีชีวิตลิงลพบุรี ท่านใดมีจิตเมตตาก็กรุณาแบ่งปันความสุขแก่ลิงลพบุรีด้วยครับ

 

 

ขอขอบพระคุณยิ่ง..

ขอขอบพระคุณยิ่ง

                                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                     ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559    คุณสุจิรา 

อินทะนา    อยู่ที่   28 ตรอกปลายนา  ถนนปงสนุก  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง  บริจาคเงินค่าอาหารลิงจำนวน  1,000  บาท.      วันที่ 23 ธันวาคม  2559   

คุณมณีจัทร์  รวยโคตรๆ  บริจาคเงินให้ลิง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆในฐานะตัวแทนชาวลพบุรี โอนจากธนาคารกสิกรไทย  จำนวน 755 บาท

                     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ. โอกาสนี้ 

 

ขอบุญกุศลส่งผลให้ท่านมีแต่ความสุขตลอดไป


ผลการช่วยเหลือ

 

ผลการช่วยเหลือ

                                                                        นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ตามที่คุณพิไลลักษณ์  ฤกษ์สิริ (081-9188045 ) คนกทม. มาเที่ยวงานฤดูหนาวลพบุรี พบเห็นลิงบาดเจ็บแล้วแจ้งมายังมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแล้ว ผลการช่วยเหลือ  (14 ธ.ค. 59 ) ต้องตัดแขนออกเพื่อรักษาชีวิต และทำการรักษาแผลที่เกิดขึ้นรอบตัว  ตอนนี้อยู่ในการดูแลของสัตว์แพทย์แล้วรายละเอียดปรากฏตามภาพ

 

            ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งนี้  บุญกุศลใดที่ทุกท่านได้สร้าง  ขอส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน