หน้าหลัก

มะม่วงมาแล้ว

มะม่วงมาแล้ว

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันที่ 28 เมษายน 63 ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า มีคุณประภัสสร  สอนฆ้อง และครอบครัวชาวสุพรรณบุรี ได้รวมกลุ่มกันนำมะม่วงสุกมาลพบุรีเป็นครั้งแรกโดยได้อ่านเจอบทความในเวปไซค์มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ลิงลพบุรีกำลังมีปัญหาเรื่องอาหาร จึงได้พร้อมใจกันนำมะม่วงสุก  500 กิโลกรัม มาเลี้ยงลิงลพบุรี ซึ่งทางมูลนิธิได้มีคุณมนัส  เป็นผู้ต้อนรับและอำนวนความสะดวกให้

                 ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และลิงลพบุรีทุกตัว ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่ได้กรุณามอบมะม่วงเลิศรสมาให้ลิ้มลอง มะม่วงสุพรรณบุรีขึ้นชื่ออยู่แล้ว  อร่อยครับ...อร่อย...ขออนุโมทนาในกิจกรรมที่คุณประภัสสรและกลุ่มได้กระทำ ขอให้ท่าน ครอบครัว และญาติมิตร มีแต่ความสุข  ความเจริญ ทำสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ......

 

ขอเป็นสะพานบุญ

ขอเป็นสะพานบุญ

                 นายจารุพงศ์   พลเดช

              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

             วันนี้ (29 เมษายน 63 ) เวลา 12.15 น. ได้รับแจ้งทางข้อความจากคุณ Navaphorn  Prasompethว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรีจะทำอย่างไร ได้แจ้งให้โอนปัจจัยเข้าบัญชีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณ Naraphorn        ได้โอนเงินให้จำนวน 1,000 บาทเมื่อเวลา 12.27 น.

             ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณที่คุณยินดีให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นสะพานบุญให้คุณ ขอให้คุณและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ  สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

           นายจารุพงศ์   พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้ ( 20เมษายน  2563 )เวลาประมาณ14.30 น.ได้รับโทรศัพท์จากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยรัฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ชื่อน้องขวัญ และอาศัยอยู่ในลพบุรี ต้องการข้อมูลและสอบถามในรายละเอียดได้แนะนำให้ศึกษาดูจากเวปและเฟ็ดบุ๊กของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี หากมีความประสงค์ จะสัมภาษณ์ผู้รู้ ก็แนะนำให้ติดต่อคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ที่ร้านนำไทย ถนนพระยากำจัด ตรงข้ามสวนสาธารณะ ซึ่งน้องขวัญก็ไปพบคุณมนัสเมื่อเวลา  15.00 น. และสอบถามข้อมูลต่างๆที่สนใจ

         ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่สนใจใคร่ศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและเผื่อว่าอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้คนลพบุรีกับลิงลพบุรีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นกาลก่อนมา

อันความกรุณาปราณี

อันความกรุณาปราณี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2563 เวลา  09.30 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่าได้มี คุณพรเทพ – คุณสิริพร   พรหมอวยชัย พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพมหานคร ได้มีจิตศรัทธาและมีความรักในลิงลพบุรี ได้นำอาหารมาเลี้ยงลิงลพบุรีได้แก่ เงาะ มะละกอ กล้วย นมเปรี้ยว มะขามเทศ ขนุน มาเลี้ยงลิงลพบุรี มูลค่า 3,000 บาท และยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงอีก 2,000 บาท อีกทั้งยังไปเยี่ยมลิงชรา 

ลิงเจ็บป่วย ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีดูแลอยู่ในบริเวณสวนสัตว์ลพบุรี อีกด้วย

                 ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณพรเทพ และครอบครัว ทางโทรศัพท์ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดีที่คุณพรเทพ และครอบครัว มีต่อลิงลพบุรี ขอกุศลส่งผลให้คุณพรเทพ และครอบครัว  มีแต่ความสุข   ความเจริญ  มีสุขภาพ 

พลานามัยแข็งแรง อย่าเจ็บ  อย่าจน

นี่แหละครับ  อันความกรุณาปราณี