หน้าหลัก

บริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณจิรา   แสนรัก  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หมายเลข 085-1374212  แจ้งความประสงค์ว่าจะทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรี เพื่อการเรียนรู้และทราบถึงความเป็นมาหรือพฤติกรรมของลิงลพบุรี ที่เป็นลิงป่าแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองได้อย่างไร

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในทุกๆด้าน และยินดีที่มีผู้สนใจใฝ่ รู้และศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของลิงและคนในจังหวัดลพบุรีในอนาคต คุณจิรา  ได้สัมภาษณ์คุณมนัส

 วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และสัมภาษณ์  พ.ทวิรัตน์  ภู่เพียงใจ

กรรมการมูลนิธิไปแล้ว และยินดีทำหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยมาให้อีกด้วย

 

                   เพื่อการศึกษาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มูลนิธิใคร่ขอเอกสารผลการศึกษา  จำนวน  1  ชุด เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สืบไป............

 

 

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้ ( 4 มกราคม 2561 ) พวกเราชาวลิงลพบุรีก็ได้มีความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ คุณนิวัฒน์  นาแสวง ผู้ใหญ่บ้านสวนมะเดื่อ ได้นำมะละกอจำนวนมากมาเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ข้างโรงหนังมาลัยราม่า  หลังร้านนายอินทร์ ลพบุรี ดังปรากฏในภาพ โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก กินในสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดให้นะ ไม่ไปกินที่อื่นแถมยังนำไปเลี้ยงลิงที่พิการและเจ็บป่วยที่สวนสัตว์ลพบุรีอีกด้วย

                ขออนุโมทนาบุญที่ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  ได้เมตตาแก่ลิงลพบุรีในครั้งนี้ขอพรใดที่ประเสริฐ จงส่งผลให้ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  และครอบครัวมีแต่ ความสุข       ความเจริญ  ตลอดไป 

 

สาธุ......สาธุ......สาธุ........

สวัสดีใหม่ 2561

 

สวัสดีปีใหม่
ขออวยพรให้ท่าน
จงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่ง
ในปีใหม่นี้ พ.ศ. นี้

กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ด้วยในวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลาประมาณ 11.45 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณภานุนัท  เจ้าของร้านมังกร จังหวัดกำแพงเพชร  จากเบอร์โทร  099-294-2456 ได้แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะนำกล้วยไข่จากจังหวัดกำแพงเพชร มาเลี้ยงลิงลพบุรีในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม  2560 จึงได้แนะนำให้ประสานกันคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้โทรติดต่อกัน และได้มีการประสานงานกันเรียบร้อยโดยนำไปมอบให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองเก่า  และนำส่วนหนึ่งไปมอบให้ลิงที่พิการ เจ็บป่วยที่รักษาตัวอยู่ในสวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ  22  ตัว

                   ขอขอบพระคุณ คุณภานุนัท จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้กรุณาต่อลิงลพบุรี  ลิงลพบุรีชอบแน่นอน อย่าว่าแต่ลิงเลยครับ คนลพบุรีก็ชอบกล้วยไข่ จากกำแพงเพชรเหมือนกัน ขอให้กุศลที่ท่านทำส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

 

*********ขอบพระคุณครับ*********