หน้าหลัก

เอ็นรัดข้อขา

เอ็นรัดข้อขา

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ได้รับแจ้งทางfacebook จากคุณ khim phitcha  จากกำแพงเพชร ว่าได้มาเที่ยวที่ลพบุรีบริเวณพระปรางค์สามยอด พบลูกลิงตัวหนึ่งถูกเอ็นรัดข้อขาจนอักเสบและมีสายเอ็นลากยาว  ตัวตัวอื่นมักมาดึงสายเอ็นนั้นจนลูกลิงต้องร้องทุกครั้ง แม่ของมันหวงมาก จนไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย อยากทราบว่ามีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จึงแจ้งไปว่ามีหน่วยงานของรัฐ สามหน่วย ที่ทำแผ่นพับ ว่าหากมีปัญหาและต้องการช่วยเหลือสัตว์ป่า  รู้  หรือพบเห็นการกระทำผิดต่อสัตว์ป่าให้แจ้งสายด่วน  1362  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช หรือแจ้งที่เบอร์ 061-6717401งานอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ 036-347106 สำนักงานอนุรักษ์ที่ 1 จังหวัดสระบุรี ขอให้ติดต่อไป หวังว่าคงได้รับการแก้ไขแล้ว  เห็นเงียบไป  ขอกราบขอบพระคุณท่านที่รัก และสงสารลิงได้แจ้งข่าวมาทางมูลนิธิขอเรียนว่า มูลนิธิเป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้ เพียงแต่เป็นตัวกลาง กระจายข่าวให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการเท่านั้น  ขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง....

อีกครั้งครับ

อีกครั้งครับ

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (10 ก.ค.61 ) ได้รับข้อความจากนายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์   ว่าได้โอนเงินค่าอาหารและค่ายารักษาโรคลิงจำนวน  1,000 บาท จากจันทบุรี  ซึ่งได้รับความกรุณาจากคุณหมอเป็นประจำ  มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอและครอบครัวเป็นอย่างสูง มา  ณ.โอกาสนี้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดประทานพรให้คุณหมอและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป....

ชีวิตที่น่าสงสาร

ชีวิตที่น่าสงสาร

                  นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        ชีวิตของลิงลพบุรีนั้น เป็นลิงที่อาศัยอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เกิดหากินและดำรงชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีต ปราศจากต้นไม้และโพรงถ้ำ อาศัยบ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเป็นเส้นทางดำรงชีวิต อาศัยอาหารจากความเมตตาของคนในชุมชนและผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นหลัก หากโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมประกอบก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ หากพลาดพลั้งพิการลงไปชีวิตนั้นย่อมน่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเล็กที่ช่วยเหลือได้ตามกำลังน้ำใจของคนบริจาค ได้พยายามดูแลลิงที่น่าสงสารเหล่านี้ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น ทุกวันนี้ได้ดูแลพวกเขาโดยความกรุณาของสวนสัตว์ลพบุรีให้ที่พักอาศัย จำนวน  32  ตัว และมีลิงชราอีกจำนวนหนึ่ง

        ชีวิตที่น่าสงสารเหล่านี้ ได้รับน้ำใจจากผู้คนมาโดยตลอด จนดำรงชีวิตอยู่ได้ ขอกราบขอบคุณในน้ำใจที่ได้มอบให้กับลิงพิการ 

ลิงชรา ของลพบุรี ไว้ ณ.โอกาสนี้

 

  

 

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรม  ทุกอย่างก็ย่อมมีเกิด มีตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา ดังคำพระที่ว่า.....ตคตา.....เป็นเช่นนั้นเอง

                ช่วงนี้ คนลพบุรี หรือคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าลพบุรี จะพบเห็นบรรดาลิงน้อยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ...ครับ...การผสมพันธ์เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอยู่แล้ว เพื่อแพร่พันธ์ และเพื่ออย่างอื่น...โดยเฉพาะลิงนั้นจะปฏิบัติการตลอดเวลาที่มีโอกาสและหาโอกาสได้ จนเป็นตัวอย่างกับลิงในฝูงถือเป็นพฤติกรรมปกติ

                ผลที่ออกมาก็คือ มีบรรดาลิงน้อยจำนวนมาก แต่ธรรมชาติก็สร้างสมดุลอยู่แล้ว บางส่วนก็ดับสูญไป ของใหม่มาชดเชย  เราในฐานะผู้ร่วมแผ่นดิน จะทำอย่างไร คิด.....คิด.....และคิดกันเถอะพี่น้อง..........