หน้าหลัก

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

 

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีช่องทางประชาสัมพันธ์  2 ช่องทางคือ  1.ทางเวฟ www.Imf- lopburi.com  และทางfacebook มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  Lopburi Monkey Foundation  ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าและผลงานได้ตลอดเวลา

                          วันนี้  (  13 มีนาคม  2562  ) ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีรยา ส  ได้โทรสอบถามว่า มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอทราบหมายเลขบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งได้แจ้งว่าชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ธนาคารกรุงไทยสาขา ลพบุรี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข  111 - 0 – 47806 – 2  โดยคุณธีรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเมื่อเวลา  13.18 น.จากธนาคารกสิกรไทย จำนวน  400  บาท มูลนิธิได้รับแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอกุศลที่ท่านได้กระทำ อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์เทอญ

ลิงลพบุรี

ลิงลพบุรี

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นับตั้งแต่จำความได้ และร่ำเรียนหนังสือมาก็ทราบว่าเมืองลพบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีลิงอาศัยอยู่ร่วมกับคนมาช้านานจนไม่สามารถพิสูจน์ทราบว่าอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยใด หากแต่อ้างอิงตามตำนาน ก็สามารถกล่าวได้ว่าเริ่มมาแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองหริภุญชัย ซึ่งในเยาว์วัยเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้

 ( ลพบุรี )

                 นับเนื่องจนมาถึงปัจจุบันกาล ( พ.ศ. 2562 ) ลิงลพบุรีก็อยู่ร่วมคนลพบุรีตลอดมา อยู่กันอย่างมีความสุขบ้าง กระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นธรรมดาของโลกที่มีโลภ  โกรธ  หลง ลิงลพบุรีนั้นนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย ที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกับลิงทั้งเมือง ปัจจุบันกำลังจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันอีกครั้ง โดยสถาบันการศึกษา หวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆในการอยู่ร่วมกันของลิงลพบุรีและคนลพบุรีอย่างสงบสุขอย่างที่เคยเป็นมา...ขอเอาใจช่วยและจะรอรับฟังข่าวดีครับ......

ลิงขาหัก

ลิงขาหัก

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  2562  เวลา  11.56 น. ได้รับแจ้งจากหมายเลขโทรศัพท์   065 – 5514163  ว่า ได้พบลิงขาหักอยู่บนต้นไม้บริเวณวงเวียนสระแก้ว ตรงร้านรองเท้า หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่าเป็นลิงขาหักมาหลายวันแล้ว คนแถวนั้นช่วยนำอาหารและน้ำไปให้ อยากให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ออกไปช่วยเหลือ  ซึ่งก็ได้แจ้งไปยังคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ออกไปดู เนื่องจากตามกฎหมายมูลนิธิไม่มีอำนาจ จับลิงได้ แต่ด้วยความรักลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน เราก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ  ครั้งนี้ต้องขออภัยเมื่อคุณมนัสไปถึงที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าไม่พบลิงแล้ว  ทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายไปหากินที่อื่น เราจะพยายามติดตามต่อไป จนกว่าจะพบครับ  ใครพบเห็นกรุณาแจ้งด้วย....

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

สนใจดูสารคดี เบลเยี่ยม

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

               เมื่อเดือนก่อน ทีวีโชว์จากเบลเยี่ยมได้มาขอทำสารคดีชีวิตลิงลพบุรี กับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยทางมูลนิธิได้มอบให้คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ประสานงาน วันที่ 2 ก.พ. 62 เวลา  11.57 น. ได้รับแจ้งผ่านทางfaecbook ว่าสารคดีชุดนี้จะออกอากาศที่เบลเยี่ยมในวันที่  15 มี.ค. 62 หากใครสนใจดูก็สามารถเข้าไปดูได้ที่    shooting Lopburi 15 march. For this TV show from Belgian TVhttps://www.facebook.com/RTLTVI/videos/pas-si-bêtes-ce-soir-sur-rtl-tvi-/882484208807343/

นะครับ  ชีวิตลิงลพบุรีได้ออกทีวีไปทั่วโลก....