หน้าหลัก

ผลการช่วยเหลือล้อต๊อก

                                                                             ผลการช่วยเหลือล้อต๊อก

                                                                                                                               

 

                                                                                                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        เมื่อวันที่  11 ก.พ.  60  เวลา  09.45 น. ได้มีคุณสมชายจากเบอร์โทร  083-1603066 โทรมาแจ้งว่า พบลิงบาดเจ็บอยู่บริเวณวังนารายณ์ ใกล้ร้านคารมาคร์ อยากให้ไปช่วยเหลือด้วย  ผมได้ประสานไปยังกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ทางไลน์ เพื่อขอความช่วยเหลือ ซึ่งคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ออกไปทำการช่วยเหลือลิงที่บาดเจ็บไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลิงดังกล่าวเป็นลิงเจ้าเก่าที่มีฉายาว่า  ...ล้อต๊อก...ล้อต๊อกอาศัยอยู่บริเวณนี้มานานแล้ว  เนื่องจากมีอายุมากแล้ว ตาเป็นต้อมองไม่ค่อยเห็น ทำให้ความว่องไวลดลง ประกอบกับอยู่ในชุมชนเมืองจึงถูกมอเตอร์ไซค์ซิ่งชนเอาจนบาดเจ็บเลือดออกทั้งแขนและขา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เข้าไปช่วยเหลือและประสานนำส่งคลินิกหมอเตยเพื่อทำการรักษา ขณะนี้มีอาการดีขึ้นพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแล้ว คาดว่าจะกลับใช้ชีวิตลิงได้ตามปรกติอีกไม่นาน

                        ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณทุกท่านตั้งแต่คุณสมชาย หมอเตย และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีจิตเมตตาต่อล้อต๊อก ได้ช่วยเหลือเกื้อกูล ล้อต๊อกจนปลอดภัย เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน.....สาธุ........สาธุ.......

  

  

 

ลิงลพบุรีโกอินเตอร์

ลิงลพบุรีโกอินเตอร์

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  -  6  -  7  กุมภาพันธ์  2560  ที่ผ่านมา ลิงลพบุรีได้ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากประเทศนิวซีแลนด์ มาถ่ายสารคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการดำรงอยู่ของลิงลพบุรี โดยการออกไปถ่ายทำในพื้นที่เมืองเก่าลพบุรี และที่อยู่อาศัยของลิงลพบุรี บริเวณโรงหนังมาลัยรามา และบริเวณโรงแรมเมืองทอง ตลอดจนได้สัมภาษณ์  คุณมนัส    วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และพันโทวิรัตน์    ภู่เพียงใจ   กรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เพื่อทราบถึงการดำเนินชีวิตของลิงลพบุรีที่อยู่คู่กับคนในเมือง มีความเป็นอยู่อย่างอิสระมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเมืองอื่นๆ

              ลิงลพบุรีโกอินเตอร์แล้ว จะนำไปฉายที่ประเทศนอก( นิวซีแลนด์ )

และทั่วโลกแล้ว มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะได้นำเทปที่เสร็จสมบูรณ์แล้วออกเผยแพร่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีร่วมกัน

 

   

 

พฤติกรรมของลิงลพบุรี

พฤติกรรมของลิงลพบุรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ลิงลพบุรีเป็นลิงป่าโดยธรรมชาติ มิได้ถูกกักขังหรือถูกควบคุมโดยใคร เป็นสัตว์สงวนตามกฎหมายไทย ที่สามารถอยู่ได้โดยอิสระ ห้ามมิให้มีใครเลี้ยงดู กักขังหน่วยเหนี่ยว ให้อยู่ในที่จำกัดแต่อย่างใด ยกเว้นได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

 

                   ลิงลพบุรี ลิงป่ากลับเป็นลิงที่อาศัยอยู่ในเมือง อยู่ร่วมกับคนมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า ลิงกับคนมาอยู่รวมกันได้อย่างไร เริ่มต้นมาจากอะไร มีแต่ตำนานเล่าขานกันมานมนาน หลายยุคหลายสมัย ก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ ลิงลพบุรีนั้นอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกับคนมาโดยตลอด  มีพฤติกรรมเฉพาะของตนเอง นับเป็นเอกลักษณะ อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ จนมีผู้ให้ความสนใจศึกษาเป็นอันมาก เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจน เมื่อวาน  (30 ม.ค.  60 ) มีคุณณัฐนิฐ  โทรมาหาผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนใจจะทำสารคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของลิงลพบุรี  ทางมูลนิธิก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่ง  มีผู้เชี่ยวชาญและรักลิงอยู่ส่วนหนึ่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือ คนลพบุรีท่านใดที่มีความรู้ด้านนี้สนใจอยากช่วยเหลือกรุณาติดต่อทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เพื่อให้ข้อมูลและช่วยกันบันทึกพฤติกรรมของลิงลพบุรีไว้ตราบนานเท่านาน

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ด้วยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

 ตามใบสำคัญของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี เลขที่  ลบ. 32

ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2552 ดำเนินการเพื่อการสาธารณกุศล มาเป็นเวลา  8  ปี แล้ว โดยมีงบดุลและบัญชีรายได้-รายจ่าย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

                ขณะนี้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี กำลังดำเนินการเสนอต่อกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลต่อไป ผลที่ตามมาก็คือเมื่อมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับการประกาศแล้ว

 

 ผู้ที่บริจาคปัจจัยแก่มูลนิธิ ก็สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้