หน้าหลัก

มีคนขอให้ช่วย

มีคนขอให้ช่วย

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  14  มกราคม  2561 เวลา 15.22 น. ได้มีคนโพสต์รูปลิงลงมาใน  facebook มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยได้แจ้งว่ามีลิงจ่าฝูงบาดเจ็บมีรอยไหม้ที่หางและลิงตัวอื่นๆประมาณ  10  ตัว อาศัยอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลนารายณ์มหาราช อยากให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปช่วยเหลือ

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจึงได้ขอประสานไปยังงานสายด่วน  1362 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  เนื่องจากลิงลพบุรีเป็นสัตว์สงวนตามกฎหมาย การดำเนินการใดๆเกี่ยวกับลิงต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จึงจะสามารถดำเนินการได้ มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเอกชนเล็กๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ เพียงแต่ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ผู้ที่พบลิง พลัดหลง / บาดเจ็บ / สร้างความเดือดร้อน สามารถแจ้งผ่านสายด่วนที่  1362 หรือที่  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 ( สาขาสระบุรี ) โทร  036-347106  หรือส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร 06-16717401 ได้ตลอดเวลา

 

                                         ช่วยกันนะครับ เสมือนลิงเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดิน

 

 

บริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณจิรา   แสนรัก  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หมายเลข 085-1374212  แจ้งความประสงค์ว่าจะทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรี เพื่อการเรียนรู้และทราบถึงความเป็นมาหรือพฤติกรรมของลิงลพบุรี ที่เป็นลิงป่าแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองได้อย่างไร

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในทุกๆด้าน และยินดีที่มีผู้สนใจใฝ่ รู้และศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของลิงและคนในจังหวัดลพบุรีในอนาคต คุณจิรา  ได้สัมภาษณ์คุณมนัส

 วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และสัมภาษณ์  พ.ทวิรัตน์  ภู่เพียงใจ

กรรมการมูลนิธิไปแล้ว และยินดีทำหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยมาให้อีกด้วย

 

                   เพื่อการศึกษาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มูลนิธิใคร่ขอเอกสารผลการศึกษา  จำนวน  1  ชุด เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สืบไป............

 

 

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

วันนี้ได้กินมะละกอจ้า

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                วันนี้ ( 4 มกราคม 2561 ) พวกเราชาวลิงลพบุรีก็ได้มีความตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งที่ คุณนิวัฒน์  นาแสวง ผู้ใหญ่บ้านสวนมะเดื่อ ได้นำมะละกอจำนวนมากมาเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ข้างโรงหนังมาลัยราม่า  หลังร้านนายอินทร์ ลพบุรี ดังปรากฏในภาพ โดยมีคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก กินในสถานที่ ที่ทางราชการกำหนดให้นะ ไม่ไปกินที่อื่นแถมยังนำไปเลี้ยงลิงที่พิการและเจ็บป่วยที่สวนสัตว์ลพบุรีอีกด้วย

                ขออนุโมทนาบุญที่ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  ได้เมตตาแก่ลิงลพบุรีในครั้งนี้ขอพรใดที่ประเสริฐ จงส่งผลให้ผู้ใหญ่นิวัฒน์  นาแสวง  และครอบครัวมีแต่ ความสุข       ความเจริญ  ตลอดไป 

 

สาธุ......สาธุ......สาธุ........

สวัสดีใหม่ 2561

 

สวัสดีปีใหม่
ขออวยพรให้ท่าน
จงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่ง
ในปีใหม่นี้ พ.ศ. นี้