หน้าหลัก

ใบประกาศเกียรติคุณ

วันนี้(๒​พ.ค.๖๒).. คุณมนัส​ วิมุกติพันธ์.. เลขาธิการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี.. ได้ไปร่วมสัมมนาและรับใบประกาศเกียรติคุณ... องค์กรต้นแบบ... ที่สภา​ สนช.จัดขึ้น.... ขอแสดงความยินดีด้วย... กับเกียรติยศครั้งนี้..........

 

องค์กรต้นแบบ

องค์กรต้นแบบ

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                  วันนี้ ( 26เมษายน  2662 )  ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้ขอเชิญ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ( คุณมนัส   วิมุกติพันธ์ ) ไปร่วมการสัมมนาทางวิชาการที่สภาในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30 น – 15.30 น. และพิจารณาเห็นว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีภารกิจด้านการคุ้มครองสัตว์เป็นอย่างดียิ่งควรส่งเสริมให้เป็นองค์กรต้นแบบและขอมอบใบประกาศเกียรติคุณให้

                  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ  การทำงานด้วยความรักกับลิงลพบุรีของคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  มิได้กระทำมาเพียงวันสองวัน แต่ก็ได้จัดทำมาสม่ำเสมอมาตลอดชีวิต ผลของการทำดีได้ส่งผลแล้ว มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเล็กๆภาคเอกชนที่บริหารด้วยเงินบริจาคของประชาชน ทำงานมาเป็นเวลา  10  ปี  ด้วยความรักและเห็นลิงเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน ซึ่งมีเจตนาแน่วแน่ที่จะทำตลอดไป

  

เรื่องจริงผ่านจอ

 

เรื่องจริงผ่านจอ

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้  (9 เมษายน  2562  )  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ว่าได้มีรายการเรื่องจริงผ่านจอ  ทางช่อง  7 ได้มาติดต่อขอถ่ายทำรายการเกี่ยวกับลิงลพบุรี  ออกอากาศ  โดยมี

คุณเกษกมล  เป็นผู้ประสานงาน  ได้มาถ่ายทำที่โรงหนังมาลัยราม่าเดิม พร้อมทั้งกำหนดจะออกอากาศที่ช่อง  7  ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา  22.30 น. ท่านใดที่สนใจว่าสื่อมวลชนจะนำเสนอเรื่องลิงลพบุรีในมุมมองใด  กรุณาติดตามได้ในวันเวลาดังกล่าวนะครับ  ลิงลพบุรีดังไปไกลทั่วโลก  สื่อมวลชนทั้งนอกและในประเทศได้ติดต่อมาที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในการทำข่าว  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆที่เราพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และดำเนินการเพื่อลิงลพบุรีตามความสามารถ ช่วยกันนะครับ เพื่อให้สมกับคำว่า ช่วยเหลือลิงลพบุรีเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน...

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน