หน้าหลัก

อีกครั้งครับ

อีกครั้งครับ

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (10 ก.ค.61 ) ได้รับข้อความจากนายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์   ว่าได้โอนเงินค่าอาหารและค่ายารักษาโรคลิงจำนวน  1,000 บาท จากจันทบุรี  ซึ่งได้รับความกรุณาจากคุณหมอเป็นประจำ  มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอและครอบครัวเป็นอย่างสูง มา  ณ.โอกาสนี้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดประทานพรให้คุณหมอและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป....

ชีวิตที่น่าสงสาร

ชีวิตที่น่าสงสาร

                  นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        ชีวิตของลิงลพบุรีนั้น เป็นลิงที่อาศัยอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เกิดหากินและดำรงชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีต ปราศจากต้นไม้และโพรงถ้ำ อาศัยบ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเป็นเส้นทางดำรงชีวิต อาศัยอาหารจากความเมตตาของคนในชุมชนและผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นหลัก หากโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมประกอบก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ หากพลาดพลั้งพิการลงไปชีวิตนั้นย่อมน่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเล็กที่ช่วยเหลือได้ตามกำลังน้ำใจของคนบริจาค ได้พยายามดูแลลิงที่น่าสงสารเหล่านี้ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น ทุกวันนี้ได้ดูแลพวกเขาโดยความกรุณาของสวนสัตว์ลพบุรีให้ที่พักอาศัย จำนวน  32  ตัว และมีลิงชราอีกจำนวนหนึ่ง

        ชีวิตที่น่าสงสารเหล่านี้ ได้รับน้ำใจจากผู้คนมาโดยตลอด จนดำรงชีวิตอยู่ได้ ขอกราบขอบคุณในน้ำใจที่ได้มอบให้กับลิงพิการ 

ลิงชรา ของลพบุรี ไว้ ณ.โอกาสนี้

 

  

 

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรม  ทุกอย่างก็ย่อมมีเกิด มีตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา ดังคำพระที่ว่า.....ตคตา.....เป็นเช่นนั้นเอง

                ช่วงนี้ คนลพบุรี หรือคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าลพบุรี จะพบเห็นบรรดาลิงน้อยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ...ครับ...การผสมพันธ์เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอยู่แล้ว เพื่อแพร่พันธ์ และเพื่ออย่างอื่น...โดยเฉพาะลิงนั้นจะปฏิบัติการตลอดเวลาที่มีโอกาสและหาโอกาสได้ จนเป็นตัวอย่างกับลิงในฝูงถือเป็นพฤติกรรมปกติ

                ผลที่ออกมาก็คือ มีบรรดาลิงน้อยจำนวนมาก แต่ธรรมชาติก็สร้างสมดุลอยู่แล้ว บางส่วนก็ดับสูญไป ของใหม่มาชดเชย  เราในฐานะผู้ร่วมแผ่นดิน จะทำอย่างไร คิด.....คิด.....และคิดกันเถอะพี่น้อง..........

ช่วยเหลือลิงพิการ

ช่วยเหลือลิงพิการ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ได้ดูแลลิงพิการและสูงอายุจำนวน  32  ตัว โดยได้รับความกรุณาจากสวนสัตว์ลพบุรี ให้ใช้กรงที่อยู่อาศัยได้ภายในสวนสัตว์ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีนั้นนอกจากจะดูแลลิงตามสภาพที่อยู่อาศัยภายในเขตเมืองลพบุรีแล้ว ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือลิงพิการและสูงวัยทั้งนอกและในสวนสัตว์อีก มากกว่า  50  ตัว

          วันนี้ หลังจากกลับมาจากทัวร์จันทบุรีแล้ว ได้รับกล่องข้อความใน facebook 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า  นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  จากจังหวัดจันทบุรี ได้โอนเงินช่วยเหลือค่าอาหารลิง และรักษาโรคของลิงจำนวน  1,000 บาท เมื่อ 7 มิถุนายน 61

เวลา  06.20 น.และเคยโอนเงินทำบุญ 1,000 บาทเมื่อ 21 เมษายน 61เวลา15.32 น.อีกครั้งเมื่อ  14  มีนาคม  61 เวลา 16.33 น. โอนอีก 1,000 บาท รวม  3  ครั้งเป็นเงิน  3,000  บาท  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้ว ด้วยความขอบคุณยิ่ง จะนำปัจจัยที่ได้รับไปนำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป