หน้าหลัก

ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

                                         นายจารุพงศ์พลเดช

                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

จากสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร ทำให้ลิงลพบุรีต้องดิ้นรนแย่งชิง..ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนในเขตเมืองลพบุรีมากขึ้น..ในความไม่ชอบนั้น..ก็ยังมีคนรักลิงลพบุรีเช่นกัน ..ได้รับข้อมูลจากคุณมนัสวิมุกติพันธ์เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีแจ้งว่าในกลุ่มคนรักลิงมีคนหนึ่ง..จากสวนกล้วยหอมทองคุณหนุ่ม (โดยคุณสุนันท์เพ็ชร์พิจิตร)อยู่..71/28..ถนนรพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค.จ.สระบุรีได้มีเมตตาจิตช่วยเหลือลิงลพบุรีตลอดมาตั้งแต่..16 ก.พ. 64 โดยได้ส่งกล้วยหอมมาให้ลิงลพบุรีจำนวน 7ครั้งครั้งสุดท้าย..เมื่อวันที่9 เดือน9ปี64นี้... นอกจากลิงในเขตเมืองจะได้กินแล้วกล้วยหอมทองหลายพันลูก...ได้กระจายไปเลี้ยงลิงที่วัดเขาสมอคอน...วัดหลวงปู่เรืองหลังโรงพยาบาลอนันต์...ลิงบนเขาสามยอดอีกทั้งยังได้นำไปมอบให้สัตว์ในสวนสัตว์ลพบุรี ที่กินกล้วย..เช่น นก ชะนี เก้ง กวางอีกด้วย ขอขอบคุณในน้ำใจของคุณหนุ่มและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสวน กล้วยหอมทองคุณหนุ่มทุกท่าน..มาณ.ที่นี้..ขอให้คุณหนุ่มและทุกท่านที่ช่วยเหลือมีแต่ความสุข..ความสำเร็จ...ตลอดไป...

  

 

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          นอกจากประสานหาอาหารให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองในยามขาดแคลนอาหารแล้ว  มูลนิธิก็กระจายความช่วยเหลือลิงลพบุรีในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย  และในวันนี้ 11  ก.ย.  64  ได้รับข้อความทางไลน์  จากพันโทวิรัตน์  ภู่เพียงใจว่า...คณะกรรมการสวนสัตว์ลพบุรีขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ที่กรุณาประสานกับผู้บริจาค นำกล้วยหอมไปให้สวนสัตว์ลพบุรีซึ่งมีสัตว์หลายชนิดที่กินได้ เช่นลิงหมูป่า   นก  กวาง  รายละเอียดตามภาพ  และมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ก็ขอกราบขอบคุณผู้ที่มีเมตตา บริจาคกล้วยหอมเป็นอย่างสูงมาณ. ที่นี้ด้วย

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้ ( 4 ก.ย. 64 ) มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีพบว่าอากาศในลพบุรีค่อนข้างร้อนจึงได้ทำความสะอาดบริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิหลังร้านนายอินน์  ปรับปรุงบ่อน้ำและถ่ายเทน้ำสำหรับให้ลิงได้อาบและดื่มกินใหม่  แถมอาหารเช้าด้วยลางสาด  8โล

กล้วยน้ำหว้า  12  หวี  องุ่นพวง  แอปเปิ้ล  อาหารสำเร็จเพิ่มเติมอีก  นี่แหละครับงานประจำของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ทำเพื่อลิงลพบุรีโดยเฉพาะและในวันนี้ได้มีคุณกระทิ 

อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวได้นำยาคูลท์มาเลี้ยงลิงลพบุรีจำนวน  250 ขวด ขอให้คุณกระทิ  อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จตลอดไป......

 

   

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

รายนามผู้บริจาคช่วยเหลือลิง

 

 

 

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

 

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       

  

          รายนามผู้บริจาคเงินช่วยเหลือลิง เป็นค่าอาหาร ระหว่างวันที่ 1  สิงหาคม  ถึง  15  สิงหาคม  64  มีดังนี้

         

          1.คุณพรรณราย      วิศรุตานันท์            จำนวน         1,000          บาท

        

          2.คุณชิโนรส                                        จำนวน           300           บาท

         

          3.คุณนันท์นภัส      การะโชติ                จำนวน           500           บาท

         

          4.คุณวลีรักษ์                                       จำนวน            500          บาท

 

5.คุณอนุชิต            รังสีวงศ์                  จำนวน            200          บาท

 

 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไปเทอญ...

...