หน้าหลัก

เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี

เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรีคือใคร เป็นคำถามที่หลายคนถาม และอยากรู้ พระกาฬ ในความหมายดั้งเดิมของคนไทยในสมัยก่อนเปรียบได้กับเจ้าแห่งความตาย (ปัจจุบันเรียกกันว่า พระยามัจจุราชหรือพระยายม ) กาฬแปลว่าสีดำ มืด ( หมายถึงความตาย สิ่งที่น่ากลัว )

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี เป็นเทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ ซึ่งอาจเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ศิลปะลพบุรี แต่เดิมเจ้าพ่อพระกาฬมีพระกายสีดำ ไม่มีเศียร และไม่มีพระกร ต่อมามีผู้มีจิต ศรัทธาจัดหาเศียร พระศิลาทรายศิลปสมัยอยุธยามาประดิษฐานแทน และจัดทำพระกรเพียง สองข้างจากทั้งหมดสี่ข้าง เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี ประดิษฐานที่ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่าศาลสูง ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี ทางทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี ถือเป็นเทพอารักษ์ประจำเมือง จารึกโบราณปรากฏนาม....องค์พระกาฬไชยศรี...เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ สามารถให้คุณให้โทษ และปรากฏบทบาทเป็นเทพแห่งความตาย จึงมีคนมาเคารพกราบไหว้ท่านเป็นจำนวนมาก และท่านก็ได้บันดาลผล ให้คนที่เคารพนับถือท่านแคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลจากความตายได้ ท่านใดที่ไปเยือนลพบุรี ควรหาโอกาสไปสักการบูชาท่าน   ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ

ล้อต๊อกตายแล้ว

ล้อต๊อกตายแล้ว

                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้  (  19  มีนาคม  2560  )  ได้รับข่าวเศร้าจากลพบุรี  โดยทราบว่า  ล้อต๊อก ลิงชราที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนจนบาดเจ็บ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและคลินิกหมอเตย ทำการรักษา ซึ่งอาการล้อต๊อกดีขึ้นตามลำดับ

                   ต่อมาเมื่อสองวันก่อน อาการของล้อต๊อกทรุดลงไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ประกอบกับอากาศในลพบุรี ร้อนจัดมาก ทำให้ ล้อต๊อกทนต่อสภาพความบาดเจ็บในร่างกาย ไม่สามารถปรับตัวได้ จึงอำลาโลกนี้ไป

 

                   ขอให้วิญญาณของล้อต๊อกไปสู่ที่สงบสุข หากมีวาสนาก็เกิดมาเป็นคน มากกว่าเป็นลิงในชาติหน้านะ

แสนดีชีวิตที่เกิดใหม่

แสนดีชีวิตที่เกิดใหม่

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        เมื่อหลายวันก่อน  ได้รับข่าวว่ามีลิงน้อยเกิดใหม่ถูกแม่ทิ้งไว้บนหลังคาบ้านหลังหนึ่งในเขตเมืองเก่าลพบุรี  หลายคนที่รักลิงส่งข่าวมา  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจึงได้ไปติดตามดู พบว่าเป็นจริง ลิงแรกเกิดไม่กี่วันแต่ถูกแม่ทิ้งหากปล่อยไว้คงแห้งตายบนหลังคาเป็นแน่ จึงนำไปเลี้ยงดูและส่งคลีนิคหมอเตยดูแล และตั้งชื่อให้ว่า  “  แสนดี  ตอนนี้ แสนดีมีอายุ สิบวันแล้ว สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงตามวัย  รับอาหารได้ปรกติ   ทาง

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ไปเยี่ยมเยียนดูแลพร้อมทั้งนำอาหารไป ฝากเพื่อนลิงที่กำลังรักษาตัวอยู่ด้วยกัน ขอให้มีความสุข มีชีวิตที่ปลอดภัยในอนาคตข้างหน้าด้วยนะ....

 

                        หากท่านใดมีเมตตากรุณาแบ่งปันปัจจัยเพื่อช่วยเหลือลิงเหล่านี้ด้วยเถอะ.......

 

 

เมืองกัมโพช

เมืองกัมโพช

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้ ( 14 ก.พ.  60 ) ได้อ่านบทความของ   รศ.ทวี      ผลสมภพ   ใน

เวปของหนังสือพิมพ์  ท่านได้ลงบทความเกี่ยวกับเมืองลพบุรีว่า เดิมเมื่อหลายพันปีก่อนนั้น มีชนเผ่าดั้งเดิม พม่าและมอญ อาศัยอยู่บริเวณนี้ มีเรื่องเล่าว่า เป็นเมืองนับถือพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนสามารถสร้างศิลปกรรมหลายประการไว้ เช่นศาลพระกาฬ นับเป็นสถาปัตยกรรมของชนชาวมอญ  คราครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขาวงพระจันทร์ ชาวเมืองได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก  ต่อมาได้มีขอมเข้ามารุกรานปกครองเมืองกัมโพชและเปลี่ยนชื่อเมืองจาก กัมโพชเป็นเมือง ละโว้ พร้อมทั้งนำศาสนาฮินดูเข้ามาด้วยและสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับฮินดู โดยอ้างอิงจากเรื่องรามเกียรติ ขึ้นในเมืองละโว้เพื่อลบล้างความเชื่อทางพุทธศาสนาออกไป  เมื่อขอมหมดอำนาจลงเรื่องราวรามเกียรติที่สร้างขึ้นก็ติดตรึงอยู่กับเมืองลพบุรีรวมทั้งเรื่องลิงลพบุรีด้วย  หลายยุคต่อมาเมื่อคนไทยเข้ามามีอำนาจก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองละโว้เป็นเมือง ลพบุรี ( พระลพเป็นชื่อบุตรของพระราม ) นับแต่นั้นมา

 

                   นี่คือเหตุผลที่ รศ.ทวี   ผลสมภพ  ได้เขียนว่า  ทำไมเมือง กัมโพช จึงเปลี่ยนเป็นเมือง ลพบุรี นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของจังหวัด ลพบุรีที่น่าสนใจ