หน้าหลัก

13/10/2562

พระผู้เมตตา

พระผู้เมตตา

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ได้รับข่าว พระราชวิสุทฺธิประชานาถ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน  บริเวณหน้าวัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรีแล้ว รู้สึกตกใจมาก และมีความเป็นห่วงหลวงพ่อขึ้นมาทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งท่านยังเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงลิงลพบุรีด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา  10  ปี ได้ก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ มีถึงสองครั้งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีประสบปัญหาขาดเงินทุนบริหาร  มูลนิธิก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้นำตู้รับเงินบริจาคมาช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อมาจนปัจจุบัน

                    ในโอกาสที่หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุครั้งนี้  (ได้รับรู้จากข่าววานรนิวส์ ว่าหลวงพ่อปลอดภัยแล้ว ) ขอบารมีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้หลวงพ่อหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของสรรพสัตว์สืบไป ตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณ คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อแทนพวกเราทุกคนด้วย

 

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

น้ำใจศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูล

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                       เมื่อวันที่  22  กันยายน   2562  ได้มีงานเดินวิ่งเขียวแดงของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้มีศิษย์เก่ารุ่นปี  16 / 18 นำโดย  คุณหมอสุฤทธิ์  ชาลี  ได้มอบเงินเป็นค่าอาหารลิงผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในโอกาสปฏิบัติเพื่อลิงมาเป็นเวลา  10  ปี เป็นเงินจำนวน   5,100  บาท โดยคุณมนัส    วิมุกติพันธ์  เป็นผู้รับมอบ

                       มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่คณะศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยรุ่น  16 / 18  ไว้ ณ.โอกาสนี้ขอให้ทุกท่านเจริญด้วย  อายุ  สุข พละ  โดยทั่วกันทุกท่านเทอญ...

 

แจ๊คท่าโพธิ์

แจ๊คท่าโพธิ์

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันที่ 4 กันยายน  62  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า ได้มีคนขายพระอยู่บริเวณท่าโพธิ์  แจ้งว่ามีลูกลิงหนีเข้ามาในร้าน ขอให้ไปช่วยหน่อย  จึงได้ติดตามไปและจับตัวมาได้เป็นลิงตัวผู้เล็กๆมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรง คงจะหนีแม่ออกมาซุกซนบริเวณนี้ และไม่สามารถกลับเข้าฝูงได้ จึงนำมาพักซักระยะหนึ่งก่อนและนำไปอนุบาลที่คลินิกหมอเตยพร้อมทั้งไปเยี่ยมแลนด์และยี่หวาและตกตึก ลิงน้อยทั้งสามตัว  เมื่อแข็งแรงแล้วค่อยส่งกลับเข้าฝูงใหม่หลายคนที่เห็นเรียกว่าแจ๊คท่าโพธิ์ มีความน่ารักไร้เดียงสานี่ก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือ ชีวิตต่อชีวิต ด้วยความรักลิง เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

                    เมื่อวันที่  30  สิหาคม   62   คุณกรรณิการ์   มรรคศศิธร  เจ้าของโรงหนังมาลัยราม่า  ได้บริจาคเงิน  1,500  บาท  ช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอขอบคุณอย่างสูงมา  ณ. โอกาสนี้