หน้าหลัก

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ในวันอังคารที่  26  ธันวาคม  2560  อันเป็นวันอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดงานขึ้นที่บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี  โดยมีการเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ ไปทั่วประเทศ  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้นำข้อมูลกิจกรรมของมูลนิธิไปแสดงและร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลแก่สื่อสารมวลชน  (คุณชัชวาล ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ) ไปด้วยถึงกิจกรรมที่มูลนิธิได้ดำเนินการ

 

                กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นผลงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือลิงลพบุรี ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน

 

 

น่าสงสาร

น่าสงสาร

                                                                 นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นขี่มาด้วยความเร็ว ทับขาหลังของลิงน้อยตัวหนึ่ง บริเวณหน้าร้านสุปราณีมาลา ถนนราชดำเนิน คาดว่าขาหลังคงหัก นอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด น่าสงสารอย่างยิ่ง คุณมนัส วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีผ่านไปพบเข้าโดยบังเอิญ จึงได้นำลิงดังกล่าวไปฝากไว้ที่ศาลพระกาฬ และได้ประสานงานกับหมอเตยเพื่อทำการรักษาต่อไปเป็นธรรมดาที่เมืองลพบุรีที่เป็นเมืองพิเศษ คนกับลิงอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลานานนมแล้วด้วยความสงบสุข ในบางครั้งก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ก็ต้องขอความกรุณาผู้คนรุ่นใหม่ของลพบุรีได้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับ ช่วยกัน เสมือนเขาเป็นเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกันครับ ขอร้อง..........สงสารเถอะครับ.

 

 

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี..

                                                     การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 2 

                                                                                               นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่ 2

   มาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี หน้า 25 มีดังนี้

1.จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรทุกภาค

   ส่วน โดยบริหารและติดตามแบบประชารัฐ

2.จัดให้มีการสำรวจประชากรลิง การกระจายแหล่งที่อยู่อาศัย และการ

    ดำรงชีพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการลิงทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี

3.จัดสร้างศูนย์บริบาลลิงและตรวจสุขภาพเพื่อรองรับลิงจากบริเวณที่มี

   จำนวนประชากรเกินความเหมาะสมของพื้นที่ศาลพระกาฬ โดยจัดทำเป็นแนว

   ป้องกันขนาดใหญ่ สร้างภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

4.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการบริหาร จัดการ การอยู่

   ร่วมกับลิงอย่างเป็นสุข

5.จัดหาพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับลิงส่วนเกิน โดยมีการ

    บริหารจัดการ ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง

                                                     *****จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน*****

น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                

 

                                                            น้ำใจที่ไหลหลั่ง

                                                                                                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        วันนี้  ธันวาคม  2560  ทาง facebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับทราบข้อมูลที่ติดต่อกันทาง facebook ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารมาช่วยเหลือลิงลพบุรี จำนวน  1,500  บาท  จากคุณจักรพันธุ์   วงศ์ธนู  คุณอรรจมาภรณ์  ไหมสีเสน  และตำหนักต้นบุญ จังหวัดนครศรีธรรมราช  บอกมาว่าได้อ่านบทความใน facebook และเห็นภาพของลิง แล้วเกิดความสงสารทุกตัว  จึงได้รวบรวมเงินส่งมาช่วยเหลือ ลิงลพบุรี

        มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับไว้แล้วด้วยความขอบพระคุณยิ่งและจะนำไปปัจจัยนี้ไปซื้อยาคูลท์  ซึ่งเป็นอาหารที่ลิงลพบุรีชอบที่สุดไปให้ลิงครบจำนวนที่ส่งมา  ยาคูลท์ทำให้เขามีความสุขมากที่สุด เมื่อได้ลิ้มลอง  เล็บมือพร้อมจิกลงไปบนฝาและยกดื่มอย่างมีความสุข  มือหนึ่งจับเข้าปาก เท้าอีกข้างก็ถืออีกขวด ท่านใดอยากเห็นไปดูได้ที่

ที่ให้อาหารลิงลพบุรี  หน้ามาลัยราม่า นะครับ