หน้าหลัก

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

มอบถังน้ำช่วยเหลือลิง

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             ในวันที่  22  ตุลาคม  2560  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้มีกิจกรรมบุฟเฟต์ลิงลพบุรีขึ้นในบริเวณที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่า  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ด้วยอาหารและผลไม้หลายอย่าง ปรากฏว่า ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนลิงทั้งหลายเป็นอย่างดี ของทุกอย่างวางยังไม่ทันเสร็จ ก็มีเพื่อนลิงลงมารุมล้อมพรึบเดียวเกือบสองร้อยตัว  ทุกตัวนั้นสองมือถือ คาบไว้ในปากอีกหนึ่งเกือบทุกตัว  นำความชื่นใจมาสู่คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นอันมาก

                             ในวันนี้นอกจากเลี้ยงอาหารลิงแล้ว  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้มอบถังน้ำให้แก่สวนสัตว์ลพบุรีเพื่อใช้ช่วยเหลือลิงในฤดูร้อน  (  ขนาด  1,000  ลิตร  ) จำนวน  3  ถัง  มอบให้คุณหมอเตย  แห่งมูลนิธิรักลิงลพบุรี  (  ขนาด 1,000  ลิตร  ) อีกด้วย

                             กิจกรรมของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีที่จัดขึ้น มุ่งหวังแต่เพียงเพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรีตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานทุกส่วน ไม่ว่าทางราชการหรือเอกชนในการช่วยเหลือลิงด้วยความ รัก สามัคคี นั่นเอง

 

0*********************************************************0

 

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า ทีมงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ภาพเลี้ยงลิง รายนามผู้มีจิตศรัทธา

 

รายนามผู้มีจิตศรัทธา บริจาคปัจจัยในกิจกรรมวันปุฟเฟต์ลิงลพบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 60 เพิ่มเติม 11 ท่าน

ดังนี้ .....คุณศุภชัย เจริญสุข 200 บาท...

คุณศุภชัย ธนสาร 200 บาท...

คุณจีรนันท์ ภาคเพียร 200 บาท...

คุณวิลาวัลย์ ศรีชมภู 200 บาท..

.อาจารย์สุวิทย์-คุณพัชนี ถิ่นจันทร์ 1,000 บาท....

คุณศิริพร วัฒนจันทร์ 200 บาท...

คุณสิรินทิพย์ สาระพันธ์ 200 บาท....

คุณอาภรณ์ พูนสิน 200 บาท...

คุณกานต์ชุดา ฉันทประยูร 500 บาท...

คุณติ๋ม ไร ยเนตร 200 บาท....

คุณธวัชชัย โสตเนียม 500 บาท....

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.......

ไม่สวย...ไม่กิน...

 

ไม่สวย...ไม่กิน...

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   งานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี พึ่งจัดเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์  ที่  22  ตุลาคม 2560  ในครั้งต่อๆไป นั้นเราจะจัดทุก  3  เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่รักลิงได้มีโอกาสนำอาหารมาให้ลิงได้ตามใจปรารถนา  โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่สามของเดือน มกราคม  เดือนเมษายน  เดือนกรกฎาคม  และเดือนตุลาคมของทุกปี  หากท่านไม่สะดวกครั้งนี้  ท่านอาจเตรียมการมาในครั้งต่อไปก็ได้

                   ในครั้งนี้มีการทำความสะอาดสถานที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่าแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองลพบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  เห็นแล้วชื่นใจที่ได้รับความร่วมมือเช่นนี้  สำหรับอาหารสดนั้น ท่านเลขานุการมูลนิธิ  ( คุณมนัส   วิมุกติพันธ์  )  ก็ไปสั่งไว้แล้วกล้วย  300  กว่าหวี และยังมีผลไม้อื่นๆ  ทุกอย่างสดใหม่  ไม่มีของบูดเน่า หรือช้ำ  ไม่สวยงาม  มิฉะนั้นลิงเจ้าพ่อจะไม่รับประทานครับ