หน้าหลัก

รายการ ล่า บุกลพบุรี

รายการ  ล่า  บุกลพบุรี

     นายจารุพงศ์   พลเดช

ป ระธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2561 เวลา  09.30 น. คณะทีมงานของ พี พี ทีวี รายการ  ล่า ของหนุ่มคงกระพัน มาตามล่าหาข้อมูลของลิงลพบุรี กับเลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  คงได้ข้อมูลไปมากพอสมควร ท่านใดสนใจลองติดตามชมนะครับ

 

 

แผนปฏิบัติการปี 61 (ตอน2)

แผนปฏิบัติการปี  61 (ตอน2)

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี 5 ปี(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )

          แผนปฏิบัติ ปี 61 ตอนสอง จะปฏิบัติการ ดังนี้

1.จัดการประชุมประเมินผล และติดตามผลงานจำนวน  1  ครั้ง

2.จัดประชุมสัมมนาและประชาพิจารณ์ สำหรับประชาชนจำนวน 2 ครั้ง

3.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขอย่างบูรณาการ 1 ครั้ง

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และทำแบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง

5.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน

จบแล้วครับ แผนงาน  9  แผนในแผนปฏิบัติการปี 61

ขอให้ช่วยลิงป่วย

ขอให้ช่วยลิงป่วย

         นายจารุพงศ์    พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อเวลา   13.47 น. ของวันที่  25  กันยายน   2561   ได้รับแจ้งจากคุณkulawut    Jutinandana  ผ่านทาง  facebook  ว่าขอความกรุณาเข้ามาช่วยลิงป่วย และถูกสุนัขกัด ที่อาคารคหกรรมโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยด้วยครับ  ขณะนี้อาการแย่มาก  เมื่อทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิประสานกลับไปก็ตอบมาว่า.....เรียบร้อยแล้วครับ.......

          ขอขอบคุณ  คุณkulawut    Jutinandana  ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวความลำบากของลิงลพบุรีมาให้มูลนิธิทราบและเชื่อว่ามีผู้ที่รักลิงได้เข้าไปช่วยเหลือและได้แก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อย.....ช่วยกันครับ  ช่วยกันคนละไม้ละมือ จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างที่เคยเป็นมา.....

แผนปฏิบัติการปี 61

แผนปฏิบัติการปี  2561

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี  5  ปี  (  พ.ศ.  2560 -  2564 )

          แผนปฏิบัติการปี 61  จะดำเนินการใน 9 แผนงานดังนี้

          1.ดักจับและทำหมันลิงในเขตเมืองลพบุรีจำนวน  300  ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่าเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกี่ยวกับลิง จำนวน   300  ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิงจำนวน  500  ตัว ไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.สร้างแนวรั้วป้องกันลิงในพื้นที่เป้าหมายคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด จำนวน  2  แห่ง

          4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จำนวน  1  ครั้ง

โปรดติดตามอีก  5  แผนในตอนต่อไป