หน้าหลัก

ขอให้ไปจับลิง

ขอให้ไปจับลิง

         นายจารุพงศ์   พลเดช

    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้ ( 15 ส.ค. 61 ) ได้รับทราบทั้งข่าวดีข่าวร้าย ทำให้เกิดความรู้สึกสองอย่างพร้อมกัน เอาข่าวดีก่อนก็แล้วกัน วันนี้ได้รับทราบข่าวว่า นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  ได้โอนเงินบริจาคค่าอาหารและยารักษาโรคกับลิงลพบุรีอีกครั้ง  จำนวน  1,000  บาท  ขอกราบขอบพระคุณท่านครับที่มีเมตตา ต่อสัตว์ร่วมแผ่นดิน  ขอให้ท่านมีแต่ความสุขครับ  ข่าวร้ายก็คือได้รับโทรศัทพ์จาก  089 – 8292334  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพงษ์พันธ์ จำเริญโชค  บ้านคลองมะเกลือ หมู่  13

 อ. วังม่วง  (  ห่างจากอำเภอ  10  กิโลเมตร ) ขอไปจับลิง  1  ตัว คาดว่าพลัดหลงมาจากลพบุรี.....น่าสงสาร.......ทางมูลนิธิเรานั้น  ตั้งขึ้นมาเพื่อลิงลพบุรี  ก็ต้องทำทุกอย่างภายใต้กฎหมาย เรื่องนี้คงเป็นไปได้แต่เพียงสื่อกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบละครับ....น่าเศร้าจัง.....เมื่อไหร่ระบบจะทำงานหนอ....

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

 

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม   2561  เวลาประมาณ  09.28 น. ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลข080-9003506  ว่า มีลิงคลอดลูกและติดตระแกรงอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเมืองทองวิทยุ  ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลท่าหิน ตรงข้ามโรงแรมเนตรใกล้ร้านประเสริฐตัดผม ขอให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีออกไปช่วยเหลือด้วย  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ประสานกับคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อให้ออกไปทำการช่วยเหลือ  ซึ่งได้รับทราบว่า ขณะนี้ลิงน้อยที่เป็นชีวิตที่เกิดใหม่ได้อยู่ในความดูแลของหมอเตย สัตว์แพทย์แล้ว  และปลอดภัยดี  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จิตเมตตา ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวมายังมูลนิธิ  ซึ่งหากทางเราช่วยเหลือได้ และไม่ผิดกฎหมายทางเราก็ยินดีช่วยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ตั้งว่า..........เพื่อลิงลพบุรี............ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

                    เนื่องจากปัญหาลิงบาดเจ็บ  /  พิการ  /  เกิดขึ้นบ่อย ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี   จึงได้จัดทำกรงขนาดพกพาเพื่อนำลิงไปให้หมอรักษาดังภาพให้แก่หมอเตยในการพาลิงที่มีปัญหาไปรักษา  และเป็นการช่วยเหลือลิงตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ

 

 

 

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

             นายจารุพงศ์   พลเดช

          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 ลิงลพบุรีในปัจจุบันนอกจากจะมีลิงเสมเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านเมืองลพบุรีมาเป็นเวลาช้านานแล้ว  ยังมีพันธ์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกคือการผสมระหว่างลิงเสมกับลิงวอกและยังคงลักษณะเด่นของพันธ์ดั้งเดิมอยู่

                 การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ตามแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนโดยคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ระบุว่า......  ต้องอาศัยการบูรณาการ การดำเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดย  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่  29  มิถุนายน  2559  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปีพ.ศ.  2559  ให้บริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีให้ประสบความสำเร็จภายในเวลา  2  ปี....................  นั่นคือเป้าหมายครับ....

ทรงพระเจริญ