หน้าหลัก

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

งานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้ ( 4 ก.ย. 64 ) มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีพบว่าอากาศในลพบุรีค่อนข้างร้อนจึงได้ทำความสะอาดบริเวณที่ให้อาหารลิงของมูลนิธิหลังร้านนายอินน์  ปรับปรุงบ่อน้ำและถ่ายเทน้ำสำหรับให้ลิงได้อาบและดื่มกินใหม่  แถมอาหารเช้าด้วยลางสาด  8โล

กล้วยน้ำหว้า  12  หวี  องุ่นพวง  แอปเปิ้ล  อาหารสำเร็จเพิ่มเติมอีก  นี่แหละครับงานประจำของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ทำเพื่อลิงลพบุรีโดยเฉพาะและในวันนี้ได้มีคุณกระทิ 

อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวได้นำยาคูลท์มาเลี้ยงลิงลพบุรีจำนวน  250 ขวด ขอให้คุณกระทิ  อ่อนน่วม  ตรีนุรัตน์ พร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงมีความสำเร็จตลอดไป......

 

   

...