หน้าหลัก

ความเมตตา กรุณา

 

ความเมตตา กรุณา

     นายจารุพงศ์   พลเดช

  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                  วันนี้  ( 15 มีนาคม 2562 ) ได้รับทราบจากข้อความใน  facebook ของมูลนิธิว่า  เป็นใบเสร็จหรือไม่ โดยที่คุณชนะพันธ์    นิพยาภรณ์   ได้โอนเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี ผ่านธนาคารกสิกรไทยจำนวน  500  บาท  ซึ่งแอดมินได้ตอบไปว่าไม่ใช่ใบเสร็จเป็นใบโอนเงิน  หากต้องการใบเสร็จ มูลนิธิก็ออกให้ได้   ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณ คุณชนะพันธ์    นิพยาภรณ์   และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้โอนเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี ในยามทุกข์ยากพอดี เนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนและมีฝุ่นมาก ลิงก็เหมือนคน มีเจ็บไข้ได้ป่วย มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีอย่างเต็มความสามารถ แต่ก็ช่วยได้บางส่วนเท่านั้น ได้น้ำใจที่ไหลหลั่งมาจากทุกท่านก็ทำให้ได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีเพิ่มมากขึ้น   ขอบพระคุณครับ

***ช่วยเหลือลิงลพบุรี    เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน***

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

 

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีช่องทางประชาสัมพันธ์  2 ช่องทางคือ  1.ทางเวฟ www.Imf- lopburi.com  และทางfacebook มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  Lopburi Monkey Foundation  ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าและผลงานได้ตลอดเวลา

                          วันนี้  (  13 มีนาคม  2562  ) ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีรยา ส  ได้โทรสอบถามว่า มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอทราบหมายเลขบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งได้แจ้งว่าชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ธนาคารกรุงไทยสาขา ลพบุรี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข  111 - 0 – 47806 – 2  โดยคุณธีรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเมื่อเวลา  13.18 น.จากธนาคารกสิกรไทย จำนวน  400  บาท มูลนิธิได้รับแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอกุศลที่ท่านได้กระทำ อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์เทอญ

ลิงลพบุรี

ลิงลพบุรี

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นับตั้งแต่จำความได้ และร่ำเรียนหนังสือมาก็ทราบว่าเมืองลพบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีลิงอาศัยอยู่ร่วมกับคนมาช้านานจนไม่สามารถพิสูจน์ทราบว่าอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยใด หากแต่อ้างอิงตามตำนาน ก็สามารถกล่าวได้ว่าเริ่มมาแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองหริภุญชัย ซึ่งในเยาว์วัยเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้

 ( ลพบุรี )

                 นับเนื่องจนมาถึงปัจจุบันกาล ( พ.ศ. 2562 ) ลิงลพบุรีก็อยู่ร่วมคนลพบุรีตลอดมา อยู่กันอย่างมีความสุขบ้าง กระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นธรรมดาของโลกที่มีโลภ  โกรธ  หลง ลิงลพบุรีนั้นนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย ที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกับลิงทั้งเมือง ปัจจุบันกำลังจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันอีกครั้ง โดยสถาบันการศึกษา หวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆในการอยู่ร่วมกันของลิงลพบุรีและคนลพบุรีอย่างสงบสุขอย่างที่เคยเป็นมา...ขอเอาใจช่วยและจะรอรับฟังข่าวดีครับ......

ลิงขาหัก

ลิงขาหัก

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  2562  เวลา  11.56 น. ได้รับแจ้งจากหมายเลขโทรศัพท์   065 – 5514163  ว่า ได้พบลิงขาหักอยู่บนต้นไม้บริเวณวงเวียนสระแก้ว ตรงร้านรองเท้า หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา พบว่าเป็นลิงขาหักมาหลายวันแล้ว คนแถวนั้นช่วยนำอาหารและน้ำไปให้ อยากให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ออกไปช่วยเหลือ  ซึ่งก็ได้แจ้งไปยังคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ออกไปดู เนื่องจากตามกฎหมายมูลนิธิไม่มีอำนาจ จับลิงได้ แต่ด้วยความรักลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน เราก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ  ครั้งนี้ต้องขออภัยเมื่อคุณมนัสไปถึงที่เกิดเหตุ ปรากฏว่าไม่พบลิงแล้ว  ทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายไปหากินที่อื่น เราจะพยายามติดตามต่อไป จนกว่าจะพบครับ  ใครพบเห็นกรุณาแจ้งด้วย....