หน้าหลัก

...

รายนามผู้บริจาคเดือนกันยายน  64

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         ในเดือนนี้มีผู้มีจิตศัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงดังนี้

 

1.คุณสุภมาส         สิงหบัญชร    1,000          บาท

2.คุณณัฐชัชธร        สกลชัย            109         บาท

3.คุณปิยาภรณ์       สิทธิโชค            100        บาท

4.คุณพิมพ์วรา                                 200       บาท

5.คุณธงชัย             สุทธิกนกพันธ์      100       บาท

6.คุณศิรินภา          จันทรบาล      1,000        บาท

         

ทุกท่านได้โอนเข้าบัญชีมูลนิธิแล้ว มูลนิธิได้รับด้วยความขอบคุณยิ่งขอให้ทุกท่านประสบความสุขความสำเร็จตลอดไป

วันมหิดล..

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น....วันมหิดล..

ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

                                         นายจารุพงศ์พลเดช

                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

จากสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร ทำให้ลิงลพบุรีต้องดิ้นรนแย่งชิง..ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนในเขตเมืองลพบุรีมากขึ้น..ในความไม่ชอบนั้น..ก็ยังมีคนรักลิงลพบุรีเช่นกัน ..ได้รับข้อมูลจากคุณมนัสวิมุกติพันธ์เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีแจ้งว่าในกลุ่มคนรักลิงมีคนหนึ่ง..จากสวนกล้วยหอมทองคุณหนุ่ม (โดยคุณสุนันท์เพ็ชร์พิจิตร)อยู่..71/28..ถนนรพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค.จ.สระบุรีได้มีเมตตาจิตช่วยเหลือลิงลพบุรีตลอดมาตั้งแต่..16 ก.พ. 64 โดยได้ส่งกล้วยหอมมาให้ลิงลพบุรีจำนวน 7ครั้งครั้งสุดท้าย..เมื่อวันที่9 เดือน9ปี64นี้... นอกจากลิงในเขตเมืองจะได้กินแล้วกล้วยหอมทองหลายพันลูก...ได้กระจายไปเลี้ยงลิงที่วัดเขาสมอคอน...วัดหลวงปู่เรืองหลังโรงพยาบาลอนันต์...ลิงบนเขาสามยอดอีกทั้งยังได้นำไปมอบให้สัตว์ในสวนสัตว์ลพบุรี ที่กินกล้วย..เช่น นก ชะนี เก้ง กวางอีกด้วย ขอขอบคุณในน้ำใจของคุณหนุ่มและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสวน กล้วยหอมทองคุณหนุ่มทุกท่าน..มาณ.ที่นี้..ขอให้คุณหนุ่มและทุกท่านที่ช่วยเหลือมีแต่ความสุข..ความสำเร็จ...ตลอดไป...

  

 

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          นอกจากประสานหาอาหารให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองในยามขาดแคลนอาหารแล้ว  มูลนิธิก็กระจายความช่วยเหลือลิงลพบุรีในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย  และในวันนี้ 11  ก.ย.  64  ได้รับข้อความทางไลน์  จากพันโทวิรัตน์  ภู่เพียงใจว่า...คณะกรรมการสวนสัตว์ลพบุรีขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ที่กรุณาประสานกับผู้บริจาค นำกล้วยหอมไปให้สวนสัตว์ลพบุรีซึ่งมีสัตว์หลายชนิดที่กินได้ เช่นลิงหมูป่า   นก  กวาง  รายละเอียดตามภาพ  และมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ก็ขอกราบขอบคุณผู้ที่มีเมตตา บริจาคกล้วยหอมเป็นอย่างสูงมาณ. ที่นี้ด้วย

...