หน้าหลัก

วัดเสาธงทองลพบุรี

วัดเสาธงทองลพบุรี

                                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วัดเสาธงทองลพบุรี  เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ตั้งอยู่ระหว่างพระนารายณ์ราชนิเวชกับบ้านหลวงรับราชทูต  เดิมแยกออกเป็นสองวัด คือวัดรวกกับวัดเสาธงทอง ต่อมาได้มีการรวมเป็นวัดเดียวกันในนามวัดเสาธงทอง  วักรวกเดิมมีอุโบสถที่สร้างขึ้นแต่เดิมเพื่อเป็นศาสนสถานของศาสนาอื่นโดยแผนที่ ที่ชาวฝรั่งเศสทำไว้ได้ระบุว่าบริเวณดังกล่าว  เป็นที่พำนักของชาวเปอร์เซีย อุโบสถหลังนี้ อาจเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามของชาวเปอร์เซียก็เป็นได้  นอกจากนั้นยังมีตึก บีจู ตึกคชสารหรือตึกโคระส่าน เป็นตึกเก่า สันนิษฐานว่าเป็นที่พำนักของแขกเมือง ราชทูตต่างประเทศชาวเปอร์เซีย

 

                   ในวัดเสาธงทอง มีวิหารที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ศิลปะอยุธยา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างสามวา สูงสี่วาสองศอก ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีมาช้านาน เดิมมีรูปลักษณ์แบบเดิมๆ ซึ่งก็มีความขลังไปอีกแบบ ต่อมาได้มีการปิดทองทั้งองค์ ท่านก็งดงามไปอีกแบบ ผนังพระวิหารเจาะเป็นช่อง ซุ้มโค้งประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณ์ต่างๆ ท่านใดที่มีโอกาสไปเยือนเมืองลพบุรี ควรไปกราบนมัสการท่านซักครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

กรรมใดๆ

กรรมใดๆ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ได้รับแจ้วจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์   เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2560  ว่า  ท่านรองประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  นายธวัชชัย   โสตเนียม  อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี  ได้นำเงินมามอบในนามของคุณนิรันดร์  พจนา อยู่กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทร  081-9024664  ว่ามีความปรารถนาจะบริจาคเงินแก่มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี เพื่อไปดำเนินการสามประการคือ  

1.ช่วยเหลือดูแลรักษาสุขภาพลิง            จำนวน   2,000   บาท

2.ช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มของลิงจำนวน   2,000   บาท

           3.ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น                 จำนวน   1,000   บาท

รวมเป็นเงิน   5,000  บาท  โดยระบุว่า.......กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็น   กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม     ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านผู้ใด  ทั้งโดยตั้งใจก็ดี 

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี  ในกรณีใดๆก็ตาม  ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย  จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลย ด้วยอานิสงค์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว  พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ

 นึกคิดสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม  ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

 

               มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับปัจจัยที่ท่านทำบุญแล้ว  ด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอให้ความปรารถนาของท่านสัมฤทธิผลด้วยเทอญ

บริจาคให้ค่าอาหารลิงค่ะ

 

บริจาคให้ค่าอาหารลิงค่ะ

                                                                             นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        วันนี้      (  19 มิย 60 )  เวลา  10.43 น.    ได้รับโทรศัพท์ จากคุณสมควร   เกตุแก้ว   อยู่บ้านเลขที่    40/39 

ซอยพหโยธิน  54/1  แยก7    แขวง/เขตสายไหม  กทม.  10220   

ว่ามีความประสงค์จะขอบริจาคเงินเป็น  ค่าอาหารลิงและ

ค่ารักษาพยายบาลลิง ในกรณีบาดเจ็บ  จำนวน  2,000  บาท  โดยจะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรี  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 111-0-47806-2      จากธนาคารกรุงไทยสาขาพหลโยธิน  62/1    ดังรายละเอียดที่ปรากฏในภาพ

 

                        มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขอขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีของท่านที่ช่วยเหลือลิงลพบุรี  เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน  ขอกุศลที่ท่านทำส่งผลให้ท่านมีแต่ความสุข  สุขภาพแข็งแรงตลอดไป  และได้ส่งใบเสร็จตอบรับไปทางไปรษณีย์แล้ว  รอหน่อยนะคะ....

 

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

 

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

                                                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             ความรัก  ความเมตตา มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในโลก  สำคัญว่าเราจะพบเห็นหรือไม่

                             มนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อการดำรงอยู่  เหมือนการแบ่งหน้าที่กันทำ มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนหนึ่งปลูกผักปลูกผลไม้ เมื่อได้ผลิตผลก็นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทำให้มนุษย์และสัตว์ได้พัฒนาการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตอย่างราบรื่น

                             เมื่อสองวันก่อน ก็มีผู้จิตเมตตาได้มอบกล้วยสุกจำนวนหนึ่งให้แก่กรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณศิริชัย   อัมพร  เพื่อนำไปเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่มูลนิธิได้สร้างขึ้น  หลังร้านนายอินทร์  ข้างโรงหนังมาลัยราม่า

 

                             ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศล  เกื้อกูลเมตตาซึ่งกันและกันอีกครั้งค่ะ