หน้าหลัก

๕ ธันวาคม

 

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ทานบารมี

ทานบารมี

                      นายจารุพงศ์     พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

               การเกิดเป็นสัตว์  ( ลิง )  เขาก็อยู่ใน วัฐจักรแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย มีความรู้สึกหิวสัมผัสรู้ถึงการพลัดพรากและการสูญเสีย....ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2562  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้รับการโอนเงินจากคุณกรองจิตต์   สมบัติมี   ผ่านทางธนาคารไทยพานิชย์  จำนวน  10,000  บาท  เพื่อบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายและเป็น  ค่าอาหารแก่ลิงลพบุรี  ครอบครัว สมบัติมี...ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ เพื่อให้ลิงลพบุรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และรอดพ้นจากทุกข์ภัยของความหิวโหย มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขออำนาจบุญที่ครอบครัวสมบัติมี   ได้กระทำ ได้เป็นอานิสงค์ส่งผลให้ครอบครัวสมบัติมี  พบแต่   ความสุข    ความเจริญ   ปราศทุกข์โรคภัย    ตลอดกาลนานเทอญ

 

 

13/10/2562

พระผู้เมตตา

พระผู้เมตตา

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ได้รับข่าว พระราชวิสุทฺธิประชานาถ หลวงพ่อวัดพระบาทน้ำพุ  ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน  บริเวณหน้าวัดเขาวงพระจันทร์  ลพบุรีแล้ว รู้สึกตกใจมาก และมีความเป็นห่วงหลวงพ่อขึ้นมาทันที ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเป็นอย่างดีเสมอ อีกทั้งท่านยังเมตตาเผื่อแผ่ไปถึงลิงลพบุรีด้วย  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือมาเป็นเวลา  10  ปี ได้ก็ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อ มีถึงสองครั้งที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีประสบปัญหาขาดเงินทุนบริหาร  มูลนิธิก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อให้นำตู้รับเงินบริจาคมาช่วยเหลือลิงลพบุรีต่อมาจนปัจจุบัน

                    ในโอกาสที่หลวงพ่อประสบอุบัติเหตุครั้งนี้  (ได้รับรู้จากข่าววานรนิวส์ ว่าหลวงพ่อปลอดภัยแล้ว ) ขอบารมีของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้หลวงพ่อหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว และเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของสรรพสัตว์สืบไป ตราบนานเท่านาน ขอขอบคุณ คุณมนัส  วิมุกติพันธ์  ที่เป็นตัวแทนของมูลนิธิไปกราบเยี่ยมหลวงพ่อแทนพวกเราทุกคนด้วย