หน้าหลัก

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพเจ้า ทีมงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

ภาพเลี้ยงลิง รายนามผู้มีจิตศรัทธา

 

รายนามผู้มีจิตศรัทธา บริจาคปัจจัยในกิจกรรมวันปุฟเฟต์ลิงลพบุรี ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ตุลาคม 60 เพิ่มเติม 11 ท่าน

ดังนี้ .....คุณศุภชัย เจริญสุข 200 บาท...

คุณศุภชัย ธนสาร 200 บาท...

คุณจีรนันท์ ภาคเพียร 200 บาท...

คุณวิลาวัลย์ ศรีชมภู 200 บาท..

.อาจารย์สุวิทย์-คุณพัชนี ถิ่นจันทร์ 1,000 บาท....

คุณศิริพร วัฒนจันทร์ 200 บาท...

คุณสิรินทิพย์ สาระพันธ์ 200 บาท....

คุณอาภรณ์ พูนสิน 200 บาท...

คุณกานต์ชุดา ฉันทประยูร 500 บาท...

คุณติ๋ม ไร ยเนตร 200 บาท....

คุณธวัชชัย โสตเนียม 500 บาท....

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย.......

ไม่สวย...ไม่กิน...

 

ไม่สวย...ไม่กิน...

                                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   งานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี พึ่งจัดเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์  ที่  22  ตุลาคม 2560  ในครั้งต่อๆไป นั้นเราจะจัดทุก  3  เดือนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่รักลิงได้มีโอกาสนำอาหารมาให้ลิงได้ตามใจปรารถนา  โดยจะจัดในวันอาทิตย์ที่สามของเดือน มกราคม  เดือนเมษายน  เดือนกรกฎาคม  และเดือนตุลาคมของทุกปี  หากท่านไม่สะดวกครั้งนี้  ท่านอาจเตรียมการมาในครั้งต่อไปก็ได้

                   ในครั้งนี้มีการทำความสะอาดสถานที่ให้อาหารลิงหน้ามาลัยราม่าแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองลพบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  เห็นแล้วชื่นใจที่ได้รับความร่วมมือเช่นนี้  สำหรับอาหารสดนั้น ท่านเลขานุการมูลนิธิ  ( คุณมนัส   วิมุกติพันธ์  )  ก็ไปสั่งไว้แล้วกล้วย  300  กว่าหวี และยังมีผลไม้อื่นๆ  ทุกอย่างสดใหม่  ไม่มีของบูดเน่า หรือช้ำ  ไม่สวยงาม  มิฉะนั้นลิงเจ้าพ่อจะไม่รับประทานครับ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้บนถวายกล้วย

แก้บนถวายกล้วย

                                 นายจารุพงศ์   พลเดช

                             ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             วันนี้  (  14 ตุลาคม  2560  )  นับเป็นวันที่ได้รับข่าวดีอย่างยิ่งและด้วยความแปลกใจมาก  เมื่อประมาณ  10.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  อยู่บ้านตำบลแม่เหียะ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  แจ้งความประสงค์ว่าอยากร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟ่ต์ลิงครั้งที่  1  ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  และขอแก้บนถวายกล้วยเลี้ยงลิง ด้วยกล้วยจำนวน  199  หวี  โดยมอบปัจจัยจำนวน  3,000  บาทให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีดำเนินการให้

                             ผมได้รับปัจจัยดังกล่าวไว้  และรับปากว่าจะดำเนินการให้ตามความประสงค์  โดยออกใบเสร็จของทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีให้ไว้เป็นหลักฐาน และมอบตุ๊กตาลิงให้ หนึ่งตัวเป็นการขอบคุณในกุศลเจตนาดังกล่าว

 

                             ในนามของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขออนุโมทนาบุญกับคุณธีระพงศ์  สุขปราศรัย  ในครั้งนี้  และขอให้คุณธีระพงศ์   สุขปราศรัย   และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ   ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมปรารถนา และขอให้การแก้บนของคุณประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการ......หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญเลี้ยงลิงในงานบุฟเฟต์ลิงลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่  22  ตุลาคม  2560  กรุณาติดต่อมาได้ที่หมายเลข   081-7809167  ได้ตลอดเวลา......