หน้าหลัก

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

เป็นแหล่งวิชาการได้นะ

           นายจารุพงศ์   พลเดช

      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้ ( 20เมษายน  2563 )เวลาประมาณ14.30 น.ได้รับโทรศัพท์จากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีความประสงค์จะทำการศึกษาวิจัยรัฐศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี ชื่อน้องขวัญ และอาศัยอยู่ในลพบุรี ต้องการข้อมูลและสอบถามในรายละเอียดได้แนะนำให้ศึกษาดูจากเวปและเฟ็ดบุ๊กของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี หากมีความประสงค์ จะสัมภาษณ์ผู้รู้ ก็แนะนำให้ติดต่อคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ที่ร้านนำไทย ถนนพระยากำจัด ตรงข้ามสวนสาธารณะ ซึ่งน้องขวัญก็ไปพบคุณมนัสเมื่อเวลา  15.00 น. และสอบถามข้อมูลต่างๆที่สนใจ

         ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีมีความยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่สนใจใคร่ศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและเผื่อว่าอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้คนลพบุรีกับลิงลพบุรีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเช่นกาลก่อนมา

อันความกรุณาปราณี

อันความกรุณาปราณี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2563 เวลา  09.30 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่าได้มี คุณพรเทพ – คุณสิริพร   พรหมอวยชัย พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพมหานคร ได้มีจิตศรัทธาและมีความรักในลิงลพบุรี ได้นำอาหารมาเลี้ยงลิงลพบุรีได้แก่ เงาะ มะละกอ กล้วย นมเปรี้ยว มะขามเทศ ขนุน มาเลี้ยงลิงลพบุรี มูลค่า 3,000 บาท และยังได้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าอาหารลิงอีก 2,000 บาท อีกทั้งยังไปเยี่ยมลิงชรา 

ลิงเจ็บป่วย ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีดูแลอยู่ในบริเวณสวนสัตว์ลพบุรี อีกด้วย

                 ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณพรเทพ และครอบครัว ทางโทรศัพท์ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาดีที่คุณพรเทพ และครอบครัว มีต่อลิงลพบุรี ขอกุศลส่งผลให้คุณพรเทพ และครอบครัว  มีแต่ความสุข   ความเจริญ  มีสุขภาพ 

พลานามัยแข็งแรง อย่าเจ็บ  อย่าจน

นี่แหละครับ  อันความกรุณาปราณี

 

 

 

อนุโมทนาในกุศลจิต

อนุโมทนาในกุศลจิต

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้ ( 17 เมษายน 2563 ) ได้รับโทรศัพท์จากคุณยุท ว่ามีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี จะทำอย่างไรได้  ก็ได้แจ้งแนวทางดำเนินการพร้อมทั้งหมายเลขบัญชีกรุงไทย  สาขาลพบุรี ให้ทราบ  คุณยุทได้โอนเงินจำนวน  2,000 บาทให้แก่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยแจ้งความประสงค์ว่าผู้บริจาคชื่อคุณทรัพย์เกษม   ไชยกิจอร่าม  โดยอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นค่าอาหาร  1,000  บาท  ค่ายารักษาโรค   1,000 บาท

         มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับเงินจำนวน  2,000  บาทไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  และขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงคุณพ่อของคุณยุทให้ได้รับความสุขในสัมปรายภพ  เทอญ.........

เมื่อลิงลพบุรีตาย

เมื่อลิงลพบุรีตาย

       นายจารุพงศ์   พลเดช

   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    หลายคนสงสัยว่าในอดีตที่ผ่านมาเมื่อลิงลพบุรีตายลง  แล้วศพของลิงเหล่านั้นหายไปไหน ทำอย่างไร ในอดีตกาลนั้นมีเสียงเล่าว่า  เมื่อลิงลพบุรีตายลง พรรคพวกลิงด้วยกันจะนำศพใส่ลงไปในโพรงถ้ำบริเวณหลังศาลพระกาฬ  จนร่ำลือกันว่าในโพรงถ้ำหลังศาลพระกาฬนั้นเป็นสุสานลิง  หากใครลงไปในโพรงนี้สามารถเดินทางไปโผล่ได้อีกหลายที่เลยทีเดียว  แต่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้

                    ปัจจุบันมีความเจริญมากขึ้นเมื่อลิงตายเจ้าหน้าที่ศาลพระกาฬจะนำไปฝังบริเวณด้านหลังศาลพระกาฬแล้วเอาศิลาแลงทับไว้ เพื่อมิให้ลิงพรรคพวกมาลักศพไปเนื่องจากเข้าใจว่าเพื่อนยังไม่ตาย  ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 – จนถึงปัจจุบัน  ( 2563 ) มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รวบรวมศพลิงที่ตายห่อผ้าและแช่แข็งไว้ เมื่อมีจำนวนพอสมควรก็จะนำไปเผาที่เมรุในสวนสัตว์ลพบุรี ( ปัจจุบันชำรุดแล้ว ) ต่อมาจึงส่งไปตามวัดที่อนุญาตโดยทำพิธีใกล้เคียงกับคน  ในปี  2563  ได้มีการสร้างเมรุขึ้นมาใหม่ที่โรงพยาบาลลิงลพบุรี ในบริเวณสวนสัตว์ลพบุรี ลิงลพบุรีจะได้มีที่เผาศพเป็นที่เป็นทางเสียที  ขออนุโมทนาบุญในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย.....