หน้าหลัก

เสน่ห์พระนางเจ้าจามเทวี

เสน่ห์พระนางเจ้าจามเทวี

 

นายจารุพงศ์    พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        อย่างที่เราทราบกันดีว่า  พระนางเจ้าจามเทวีนั้นเป็นราชธิดาของกษัตริย์กรุงละโว้  (   จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน  )  หากจะกล่าวถึงพระสิริโฉมแล้ว  ย่อมงดงามยิ่งนัก  เมื่อทรงพระเยาว์ก็เกิดศึกชิงนางเกิดขึ้น  และพระนางทรงนำทัพสู้ศึก  จนชนะคู่ต่อสู้  ภายหลังที่ฤษีวาสุเทพ  สร้างเมืองใหม่ทางภาคเหนือ  ก็มาอัญเชิญพระนางไปปกครอง  แล้วให้ชื่อเมืองนั้นว่า  เมืองหริภุญชัย  และเฉลิมพระนามพระนางว่า      พระนางเจ้าจามเทวี  บรมราชินี  ศรีสุริยวงค์  องค์บดินทร์  ปิ่นธานี  หริภุญชัย

          ในระหว่างที่ปกครองเมืองหริภุญชัย อยู่นั้น  เมืองนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว  ประกอบกับ ยังมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ในทางตอนเหนือซึ่งเป็นชนเผ่าลั๊วะหรือละว้า  กษัตริย์มีนามว่า    ขุนหลวงวิลังคะหรือ  “  บ่ะลังก๊ะทรงเป็น กษัตริย์ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก มีคาถาอาคมขลัง  ขุนหลวงวิลังคะมีความปรารถนาพระนางเจ้าจามเทวีมาเป็นอัครมเหสี  จึงได้มาสู่ขอ  พระนางเกรงว่าประชาชนจะเดือดร้อนหากเกิดสงคราม  จึงพยายามหาทางผ่อนหนักเป็นเบา  โดยแจ้งไปยัง  ขุนหลวงวิลังคะว่า....ขอให้พระองค์ลองเสี่ยงทายดู  ว่ามีวาสนาร่วมกันขอให้พุ่งหอกจากดอยสุเทพมาตกใจกลางเมืองหริภุญชัยจะยินดีอภิเษกด้วย...

          ปรากฏว่าขุนหลวงวิลังคะ  ขึ้นไปบนดอยสุเทพแล้วร่ายเวทย์  เรียกพลังพุ่งหอกมาตกถึงเมืองหริภุญชัย  (  ระยะทางประมาณ  26  กิโลเมตร  )  พระนางมิอาจบ่ายเบี่ยงได้ จึงยินยอมโดยขอให้จัดพิธีขึ้นในเดือนแปดที่จะมาถึง     พอถึงเดือน  แปด  ขุนหลวงวิลังคะ ก็ยกขบวนขันหมากมาขอ  พระนางก็ตรัสว่า...พระองค์ทรงมาผิดเวลาแล้ว  ในสัญญาว่าจะอภิเษกสมรสในเดือน แปดแต่ขณะนี้เดือนสิบแล้ว  ไม่เชื่อถามประชาชนดู...เมื่อขุนหลวงวิลังคะถามประชาชนทุกคนก็บอกว่าเดือนสิบ  (  เดือนทางเหนือจะไวกว่าเดือนที่อื่นไปสองเดือน  )  ขุนหลวงวิลังคะจำต้องยกขันหมากกลับ

          เพื่อความอยู่รอด  พระนางก็พยายามหาทางทำลายเวทย์มนต์ของขุนหลวงวิลังคะตลอดเวลา  เมื่อถูกขุนหลวงวิลังคะเร่งรัดจึงได้จัดให้มีการพุ่งหอกอีกครั้ง  พระนางเจ้าจามเทวีได้นำพระมาลาที่จัดทำขึ้นเองถวายขุนหลวงวิลังคะก่อนพุ่งหอก  พระมาลานั้นทำด้วยฉลองพระองค์ชั้นใน  ขุนหลวงวิลังคะไม่ทราบจึงสวมใส่ทำให้พระเวทย์เสื่อม  พุ่งหอกมาตกแค่เชิงดอยสุเทพ  ทำให้ขุนหลวงวิลังคะเสียพระทัยมากจนสิ้นพระชนม์ลง

          นี่แหละ  เสน่ห์ของหญิง  พระนางเจ้าจามเทวี........

 

          มีเรื่องเล่าว่า...เดิมเมืองที่พระนางเจ้าจามเทวีปกครองเรียกว่า...นครหริภุญชัย  แต่ยังมีชื่อเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า...เมืองลั๊วะพุ่ง...แล้วแผลงมาเป็นคำว่า....ลำพูน...ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน

มูลนิธิเพื่อลิงLMF

เมตตาลิงลพบุรีเถอะครับ

เมตตาลิงลพบุรีเถอะครับ

                                                                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            เมื่อวาน  (  9  ตุลาคม  2558  )  ได้เกิดปรากฏการณ์ ขึ้นที่ในเขตเมืองเก่าลพบุรีอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เกิดมานานแล้ว  ก็คือ  มีลิงกลุ่มพระปรางค์สามยอด  ลิงกลุ่มมาลัย ราม่า และกลุ่มลิงตึก  ได้ลงมากินขนมปังที่มีผู้มีจิต ศรัทธา นำมาเลี้ยงลิง  บริเวณทางเท้าข้างพระปรางค์สามยอด  ทำให้เกิดภาพที่มีลิงจำนวนมากลงมากินของชอบจนบางกลุ่มได้เข้าไปยึดถนนเป็นร้านอาหารลิงไปแล้ว  ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนได้ทั้งคนและลิงนะครับ

            อยากเรียนว่า  เพื่อความปลอดภัยของลิงและคนที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขมาโดยตลอดทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่ไม่น่าดูในเขตเมืองเก่า  ในเขตเมืองเก่านั้นเรามีสถานที่ ที่ให้อาหารลิงที่สำคัญๆ อยู่  3  แห่งครับ

            แห่งแรกก็คือ  ในบริเวณศาลเจ้าพ่อพระกาฬ ซึ่งสามารถนำอาหารไปให้ลิงได้  มีบริเวณรั้วรอบขอบชิด  มีน้ำให้อาบและดื่มกิน  ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงซึ่งมีทางมูลนิธิรับผิดชอบดำเนินการ 

            แห่งที่สอง ก็คือบริเวณหลังร้านนายอินทร์หน้ามาลัยราม่า  ซึ่งก่อสร้างโดยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  2553  ปรับปรุงครั้งที่  1  ในปี  2557  และจังหวัดลพบุรีได้ปรับปรุงครั้งที่  2  ในปี  2558  ซึ่งมีบริเวณและสามารถรองรับการให้อาหารลิงมากว่า พันตัว  มีบ่อน้ำที่เป็นที่อาบและดื่มกินถึง  7  บ่อด้วยกัน มีคนของมูลนิธิดูแล และจ่ายค่าน้ำประปาสำหรับให้ลิงอาบและดื่มกินมาเป็นเวลาเกือบ  6  ปีแล้ว

            แห่งที่สามก็คือบริเวณป้ายสถานีรถไฟลพบุรีตรงข้ามศาลพระกาฬซึ่งเทศบาลเมืองลพบุรีสมัยหนึ่งสร้างไว้และมีผู้มีจิตศรัทธาดูแล

 

            อยากให้ท่านผู้มีเมตตากับลิงนำอาหารไปให้ยังสถานที่ดังกล่าวจะปลอดภัยทั้งคนและลิงนะครับ  ขอความเมตตาด้วย......

 

 

 

ผลงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ผลงานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

โดยนายจารุพงศ์    พลเดช 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ตั้งมูลนิธิมาเมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2552  ตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ( ม.น.3 )  ของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี  ทะเบียนเลขที่  ลบ. 32 โดยมีวัตถุประสงค์  6  ประการ เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษา ด้านสุขภาพของลิง  ด้านอาหารและน้ำดื่ม  ด้านที่อยู่อาศัยและด้านอื่นๆตลอดจนไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง  เป็นมูลนิธิที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไร

            ตลอดเวลา  6  ปีที่ผ่านมา   (  29  กันยายน  2558  )  ทางมูลนิธิได้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทุกประการโดยมีผลงานรายงานทางเวป แลเอกสารเผยแพร่แก่สาธารณะชนตลอดมาทุกปี  ในปัจจุบันมูลนิธิมีงบบริหารเพียง  202,134  บาท โดยดำเนินการตามศักยภาพของมูลนิธิ  มีผลงานสรุปสาระสำคัญใน  6  ปีดังนี้

            1.ได้จัดซื้ออาหารเสริมให้กับลิงมูลค่าเดือนละ   3,000  บาทรวมเป็นเงิน    216,000   บาท

            2.จัดสร้างที่ให้อาหารลิงแห่งที่   2   บริเวณหลังร้านนายอินทร์ ข้างพระปรางค์สามยอดเพื่อเป็นแหล่งให้อาหารและน้ำกับลิงในปี   2553  จำนวนหนึ่งแห่ง ใช้งบประมาณ  145,000  บาทและปรับปรุงครั้งที่ สองในปี  2557 ใช้งบประมาณ  37,000  บาท 

            3.จัดจ้างคนทำความสะอาดสถานที่ให้อาหารแก่ลิงจำนวนหนึ่งคน เดือนละ   3,000  บาท เป็นเงิน  216,000  บาท 

            4.จ่ายค่าน้ำประปาสำหรับให้ลิงอาบและดื่มกินเฉลี่ยปีละ   3,000  บาท เป็นเงิน  18,000  บาท

            5.ทำโครงการตรวจสุขภาพของลิงร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืชในการตรวจสุขภาพของลิงและจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของลิงโดยใช้โรงหนังมาลัยราม่าเป็นแหล่งดำเนินการโดยใช้ชื่อว่า....lopburi  monkey   home….(อยู่ระหว่างดำเนินการ  )

            6.ได้จัดทำเวปไซค์ของมูลนิธิชื่อว่า  WWW.  LMF-LOPBURI .COM   เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลงานของมูลนิธิตลอดจนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับลิงลพบุรีไว้ประกอบการศึกษาของบุคคลทั่วไป

 

            7.จัดการประกวดภาพถ่ายคนรักลิงประจำปี  2558  ขึ้นเพื่อจัดหารายได้เป็นค่าอาหารและอุปกรณ์เกี่ยวกับลิงลพบุรีในเขตเมือง..