หน้าหลัก

พิทักษ์วานร

พิทักษ์วานร

                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        วันนี้  10  เมษายน  2560  ได้รับทราบข่าวดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สร้างเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้น เพื่อป้องกันลิงถูกไฟฟ้า ช๊อต  หลังจากที่ผ่านมา ลิงถูกไฟฟ้า ช๊อตตายวันละหลายตัว พร้อมเตรียมย้ายสายไฟฟ้าลงดินเพื่อสร้างภูมิทัศน์เมืองระยะที่ 2  เครื่องที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือจังหวัดลพบุรี ได้คิดประดิษฐ์เป็น สังกระสีที่ตีขึ้นรูปเป็นโครงเหมือนปล่องควัน มีขนาด  1x1 เมตร ครอบลงมากับเสาไฟฟ้า  เพื่อให้มีขนาดกว้างจนลิงไม่สามารถจะเอื้อมหรือปีนมาเกาะได้ดังภาพ

 

                        นับเป็นความคิดริเริ่มที่ดียิ่ง ที่เห็นทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน ขอขอบคุณครับ สำหรับความช่วยเหลือลิงลพบุรีในครั้งนี้