หน้าหลัก

คุณอรุณและคุณณัฐวัลย์

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558

คุณอรุณและคุณณัฐวัลย์ จากศาลเจ้าพ่อเสือ ก ท ม ซึ่งเคยอาศัยและเรียนอยู่ในจังหวัดลพบุรีมาก่อน ได้นำ อาหารลิง จำนวน 6 ถุงใหญ่ มูลค่า 3,000 บาท มาบริจาคที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี โดยคุณมนัส วิมุกติพันธ์เป็นผู้รับ บริจาค.....

ขอขอบพระคุณแทนลิงทุกตัวนะคะ......

เลาหงิง ลิงเหงา

 

 

 

 

 

เลาหงิง    ลิงเหงา

                                                                         

                                                                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            เมื่อวันก่อน  ผมมีเวลาว่างก็เลยนำเอกสารเก่าๆมาอ่านดู  เพื่อทบทวนความจำยามอาวุโส  พบเอกสารที่เป็นร่าง  (  ดัมมี่  ) ของหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งได้รับจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์   เลขาธิการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  แล้วบอกว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้จัดทำขึ้นในสาขาวิชาออกแบบสื่อสารออนไลน์  ซึ่งให้มีชื่อว่า ........เลาหงิง ...........ตอนแรกผมก็งงเหมือนกัน  แต่พอเปิดอ่านเข้าไปในหนังสือก็พบว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิงลพบุรี  เมืองลพบุรีตั้งแต่การเดินทางไปเมืองลพบุรีโดยทางรถยนต์และทางรถไฟ  พร้อมกับแผนที่เมืองลพบุรีอีกด้วย

            ในหนังสือยังบอกว่า...เอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรดาลิงที่วิ่งเล่นอยู่ตามบริเวณตัวเมืองนั่นเอง....และยังเล่าถึงสายพันธ์เจ้าจ๋อเมืองพระกาฬ ได้อย่างมีอรรถรสและเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนอีกด้วย  โดยเฉพาะตอนหนึ่งได้บอกว่า....วัยชราของลิงลพบุรี   นั้นน่าสงสารมากเมื่อมันอายุมากสังขารย่อมร่วงโรยไปตามธรรมชาติ   หูเริ่มไม่ได้ยินชัด  ฟันโยก   สายตายาวคล้ายคนแก่  กำลังแขน  กำลังขาน้อยลง  ชักจะห้อยโหนปีนป่ายไม่ไหว  เมื่อลมหนาว  ลมฝนมาก็ชักจะแย่  และที่สำคัญลิงได้รับอาหารไม่ถูกสุขอนามัย ตามโภชนาการของลิงที่ควรจะเป็น  ร่างกายอ้วนมีไขมันมาก  น้ำหนักเยอะ  ถ้าเป็นคนเรียกว่าลงพุงหรือเป็นพะโล้   โรคหลายอย่างรุมเร้า  เร่งวันตาย เจ็บป่วยง่าย.....

 

            นี่เป็นมุมมองของคนภายนอกที่มีต่อลิงลพบุรี  จนเกิด  ดัมมี่  เล่มนี้ขึ้นและให้ชื่อว่า......เลาหงิง     ลิงเหงา......หวังว่าท่านผู้อ่านและผู้มีจิตเมตตาจะได้มีความคิดช่วยเหลือลิง  ลพบุรีให้มีความสุขตามอัตภาพอยู่คู่เมืองลพบุรีตลอดไป..........

การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่มูลนิธิ

การเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่มูลนิธิ

                                                                   นายจารุพงศ์    พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิมีความคล่องตัว  และสะดวกแก่การ ปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ทางคณะกรรมการมูลนิธิจึงได้มอบหมายให้นายมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขาธิการมูลนิธิยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ตามรายละเอียด ประกาศนายทะเบียน มูลนิธิจังหวัดลพบุรี   เรื่อง   จดทะเบียนแก้ไข  เพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ  2558

 

และตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมูลนิธิ  (  ม.น 4  )  ลงวันที่  11  สิงหาคม   พ.ศ  2558  ตามแนบ

                                                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

คณะกรรมการชุดใหม่

คณะกรรมการชุดใหม่

                                                                                               นายจารุพงศ์       พลเดช

                                                                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตามที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้เสนอขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์  ดังปรากฏในใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิ  (  ม.น 4  )  ลงวันที่  11  สิงหาคม  พ.ศ  2558  ตามที่แนบมาพร้อมนี้   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน