หน้าหลัก

สุกทันตฤาษี มหาคุรุแห่งเมืองละโว้

สุกทันตฤาษี  มหาคุรุแห่งเมืองละโว้

 

 

                                                                                                                                              นายจารุพงศ์      พลเดช

                                                                                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

อย่างที่ได้กล่าวไปในบทความเรื่อง  ฤาษีคือใคร  ไปแล้วนั้น (หากท่านยังไม่ได้อ่าน บทความเรื่องดังกล่าว กรุณาย้อนไปอ่านก่อนนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น) ผมขอเล่าต่อไปถึงฤาษีที่มีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลพบุรีในปัจจุบันหรือเมืองละโว้ในอดีตว่ามีความเป็นมาอย่างไรต่อไป.....นั่งลงเถิด...สหาย...ผมจะเล่าให้ฟัง

 

    มหาคุรุแห่งเมืองละโว้

               หากจะกล่าวกันแล้ว ฤาษีที่มีความเกี่ยวพันกับสุวรรณภูมิหรือสยามประเทศมาเมื่อเวลาประมาณพันกว่าปีมานี้เอง ในยุคเริ่มก่อตั้งอาณาจักรสยาม คือ ประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๐ เศษ ๆ  มีฤาษีที่มีชื่อปรากฏในเอกสารทางประวัติศาสตร์อยู่หลายองค์ด้วยกัน ที่สำคัญ ๆ ก็ได้แก่ พระวาสุเทพฤาษี ที่มีที่พำนักอยู่ ณ ยอดอุฉุจบรรพตหรือเขาอ้อย ( ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน)   อสีพรหมสิฤาษี มีที่พำนักอยู่ที่ ภูเขาสองยอด และสัชชนาลัยฤาษี มีที่พำนักอยู่ ณ ยอดเขา สะดางค์ บรรพต ( เขาหลวงในจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) สุกทันตฤาษี มีที่พำนักอยู่ ณ เขา ธรรมิกบรรพต ในเขตเมืองละโว้ (ตำบลเขาสอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน)

                   สำหรับสุกทันตฤาษี ที่เป็นยอดคุรุแห่งเมืองละโว้นี้นั้น  ปรากฏเอกสารทางประวัติศาสตร์ว่าได้เป็นอาจารย์ของกษัตริย์ถึงสามอาณาจักรด้วยกัน คือ อาณาจักรสุโขทัย (พ่อขุนรามคำแหง) อาณาจักรพะเยา (พ่อขุนงำเมือง) อาณาจักรโยนก (พ่อขุนเม็งรายมหาราช) เมื่อครั้งที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นั้น ยังเป็นเจ้าชาย มาศึกษาเล่าเรียนกับสุกทันตฤาษีที่เขาธรรมิกบรรพตหรือเขาสมอคอนในปัจจุบัน เขาธรรมมิกบรรพตนั้น ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี หากดูตามชัยภูมิแล้ว สภาพทางภูมิศาสตร์ของเมืองละโว้ในอดีตและจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในขอบทางทิศตะวันออกของที่ราบภาคกลางตอนล่าง ต่อเนื่องกับขอบที่ราบสูงโคราช ตั้งอยู่บนที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขา บริเวณที่ราบลุ่มมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๒๕ ๖๐ เมตร เขาธรรมิกบรรพตจึงเป็นเส้นทางผ่านที่สำคัญในสมัยโบราณ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับกษัตริย์หลายองค์ ที่มาศึกษาเล่าเรียนแล้วกลับไปถิ่นเดิม ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก  สุกทันตฤาษีนับว่าเป็นยอดอาจารย์โดยแท้ ที่สามารถสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจำนวนมาก ตามตำนานได้กล่าวว่า สุกทันตฤาษีนั้น เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ต่อมาได้ลาสิกขาไปเป็นเพศฆราวาส เมื่อครองเพศฆราวาสแล้ว ก็เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆราวาส จึงออกบวชเป็นฤาษี ได้ไปอยู่ในป่าหิมพานต์ บำเพ็ญเพียรได้ญาณสำเร็จ  อภิญญา ๕ สมาบัติ ๘  แล้วจึงกลับมาพำนัก ณ เขาธรรมิกบรรพต (เขาสมอคอน) 

                                เมื่อร้อยกว่าปีก่อน คือ ในสมัยรัชกาลที่ ๕   พระอาจารย์เภา  พุทธสโร ได้เดินธุดงค์มาพบถ้ำบริเวณเขาสมอคอนแห่งนี้ แล้วพบว่า มีลักษณะเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ เป็นวัดร้างเก่าแก่มานาน โบสถ์วิหารไม่ปรากฏ คงเหลือแต่เถ้าที่แตกหักผุพังอยู่ในถ้ำ (ถ้ำตะโก ในปัจจุบัน) และได้พบกับพระพุทธรูปศิลายืนปางแสดงธรรมจักรองค์หนึ่ง มีความกว้าง ๒๓ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้ว พุทธลักษณะศิลปะทรงเครื่องแบบลพบุรี ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อธรรมจักร ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ถวายนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระพุทธธรรมิกราชศาสดา เป็นที่เชื่อกันว่า พระพุทธรูปศิลายืนองค์นี้ จะสร้างราว พ.ศ. ๑๗๐๐ เข้าใจกันว่า เป็นพระพุทธรูปที่เจ้ากรุงละโว้ได้โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายต่อพระสุกทันตฤาษี

                                พระสุกทันตฤาษี นับว่าเป็นมหาคุรุแห่งเมืองละโว้โดยแท้ ท่านเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงสามพระองค์ด้วยกัน เป็นมหาคุรุที่นำทางเสริมสร้างบ้านแปงเมืองสยามประเทศในอดีตให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอันมาก ท่านได้สร้างตักศิลาแห่งลวปุระขึ้น นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ๆของสยามประเทศเลยทีเดียวและตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี ในปัจจุบัน หากได้รับการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง คงจะยิ่งใหญ่ไม่น้อย    หากท่านทั้งหลายที่ประสงค์ที่จะเรียนรู้จากอดีตแล้ว ขอเชิญทุกท่านไปศึกษาได้ที่ วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา บนเทือกเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ได้ทุกเวลาครับ.........

โบว์ชัวร์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                            โบว์ชัวร์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

ชมรมคนปีวอก

               

ชมรมคนปีวอก

                                                                           นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            มีเพื่อนผมหลายคนเกิดปีวอก   จนรวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันเกิดเป็นชมรมคนเกิดปีวอกขึ้น

และติดต่อมาทางผมจะทำบุญให้ปีเกิดแล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี

            ผมอยากเรียนว่า   คนเกิดปีวอกนั้น เป็นซุปเปอร์ ฮีโร่ที่ไม่ได้สวมหน้ากาก ชอบต่อสู้เพื่อความ

ยุติธรรม  ทำให้เป็นที่นับถือของคนรอบข้าง  จิตใจละเอียดอ่อน   และเห็นใจในความทุกข์ของคนอื่น

ชอบเข้าสังคม  หัวไว  และชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทาย  ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  อยู่นิ่งกับใครเขาไม่เป็น 

มีปฏิภาณไหวพริบตัดสินใจดี  เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันก็รับมือได้อย่างฉลาดและทันท่วงที 

เป็นเพื่อนที่ใจดี  คอยรับฟังความกังวลและปัญหาของทุกคน และเป็นคนธาตุทอง

            คนเกิดปีวอก เป็นคนจริงใจ และมีอุปนิสัยดังกล่าวมาข้างต้น  การทำบุญให้ปีเกิดนั้นไม่ยากหรอกครับ

เมื่อใดที่คุณอยากทำบุญให้ปีเกิดกรุณานึกถึงบัญชีของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

บัญชีออมทัพย์ เลขบัญชีเลขที่  111-0-47806-2  ในกรณีที่คุณอยากบริจาคเป็นปัจจัย  แล้วกรุณาแจ้งให้

มูลนิธิทราบด้วย  (ทางเวป  ทางไลน์ หรือทางโทรศัพท์ ) จะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณให้  หากจะมอบอาหาร

ให้ลิงก็สามารถนำไปที่  ที่ให้อาหารลิง  ข้างโรงหนังมาลัยราม่า  มีสถานที่ให้คุณพร้อมครับหรือติดต่อไปที่

เลขานุการมูลนิธิที่ร้าน นำไทย  เลขที่  24  ถนนพระยากำจัด  ต. ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  หรือ

ที่โทร 036-411550

 

            อย่าลืมทำบุญให้ปีเกิดปีวอกนะครับ (  ปีอื่นๆก็ทำได้นะครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์  )

อนุโมทนาสาธุ

                      

อนุโมทนาสาธุ

                                                                          นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            เมื่อสองสามวันก่อน   ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนส่งมาถึงผมด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจ

ความว่า.....ข้าพเจ้าได้จัดส่งเงินสดจำนวนอันเล็กน้อยนี้มาให้กับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เพื่อร่วมสมทบ

ทุนในโครงการบุญดีๆกับมูลนิธิด้วยนะครับข้าพเจ้าขอร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลบารมีทุกประการ.....

            เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านได้เห็นข้อความนี้  แต่ละท่านก็อนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆ  

คุณกฤษฏา  สังวาลเพชร์  บ้านเลขที่  30/05  หมู่ที่ 2  หมู่บ้านสามครอง   ตำบลบางตะปูนนอก 

อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   เขียนมาด้วยลายมือที่สวยงาม สมกับน้ำใจงามของคุณกฤษฏา

ที่มีต่อลิงลพบุรีดั่งคำว่า....ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน ... คุณกฤษฏาได้ส่งเงินสดมาทาง

จดหมายจำนวน  22 บาท

ถึงมูลค่าจะเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจ 

            คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีทุกคนขอขอบพระคุณในน้ำใจอันประเสริฐของคุณที่มีต่อลิง  

พรใดที่ประเสริฐในโลกนี้ขอได้โปรดดลบันดาลให้คุณและครอบครัวได้ประสพในสิ่งนั้นด้วย และขอ

สัญญาว่าจะนำเงินที่มีค่าของคุณไปช่วยเหลือลิงลพบุรีทุกบาททุกสตางค์ครับ……

 

          ขออนุโมทนา...สาธุ