หน้าหลัก

ไอ้วอก ลิงลพบุรี

 

 

                                                         

                                                                                   ไอ้วอก ลิงลพบุรี

                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            คนลพบุรีโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าตลาด มโนรา ใจกลางเมืองลพบุรีมักจะพบ

เห็นลิงแก่ๆตัวอ้วนๆตัวหนึ่งอยู่เสมอ เป็นลิงสายพันธ์วอกขนาดใหญ่  มีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษ ติดตัวเป็นรอยแผลหลายรอย

ปรากฏบนร่างกายหลายแห่งแสดงว่าได้ผ่านสังเวียนการต่อสู้มาอย่างโชกโชน  มักจะลงมาหาอาหารตามบ้านเรือนของผู้คน

ในตลาดอยู่เสมอ  ผู้คนในตลาดมักเรียกมันว่า   ไอ้วอก อาจเพราะลักษณะเด่นของมันและ อาจเป็นเพราะอายุมากไม่

สามารถแข่งขันหาอาหารแบบลิงตัวหนุ่มๆตัวอื่นได้  พฤติกรรมของลิงวอกตัวนี้จึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับลิงโดยทั่วไป 

ไม่แย่งชิงฉกฉวย  หรือแอบหยิบเหมือนตัวอื่นๆ  แต่พฤติกรรมกลับเปลี่ยนไปเป็น  สงบนิ่ง  เงียบ  ไม่กระโดดโลดเต้น 

นอนนิ่งเฉย บ้างครั้งนอนนิ่งเป็นชั่วโมง  แต่สิ่งที่แสดงออกมากลับเป็นกริยาท่าทาง  และสายตาที่ทอดไปยังคนที่ผ่าน

ไปผ่านมา  เป็นสายตาที่เรียกร้องเศร้าซึม  ละห้อยละเหี่ยหัวใจชวนให้สงสาร  และทุกครั้งที่ทำก็มักจะเกิดผลลัพธ์ใน

ทางที่ดีเสมอ  ผู้คนจะหยิบยื่นอาหารให้กินโดยไม่ต้องไปแย่งหรือหยิบฉวยของใคร  ระยะนี้มีคนพบเห็นลิงวอกตัวนี้

บ่อยอาจเป็นเพราะอากาศหนาว  และอายุมากขึ้นอีกปีหนึ่งจึงต้องการอาหารเพิ่ม  เมื่อกินอาหารเสร็จลิงวอกตัวนี้ก็

จะไม่รบกวนใครจะเข้าไปอยู่บริเวณระเบียงอาคารในตลาดมโนรา  อันเป็นที่ปลอดภัยและอบอุ่นของมันทุกวัน

 

            ลิงก็เช่นเดียวกับคนมีความต้องการที่จะมีชีวิตมีอาหารกิน  มีที่ขับถ่ายมีที่หลับนอน  อยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดพฤติกรรม

ก็ย่อมเปลี่ยนไป  ใครที่มีจิตเมตตาสรรพสัตว์โดยเฉพาะลิงวอกลพบุรี 

ช่วยให้พวกเขามีอาหารกินด้วยเถอะนะครับ  จักขอบพระคุณยิ่ง.............

สวัสดีปีใหม่ 58

                                                                    สวัสดีปีใหม่   2558

                                                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            อีกไม่กี่วันปีมะเมีย  (ม้า )  ก็จะผ่านไปต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปีมะแม (แพะ ) สถานการณ์ต่างๆในจัง

หวัดลพบุรีของเราคงจะผ่านพ้นทั้งสิ่งดีและไม่ดีหากมีสิ่งดีๆก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้จดจำและบอกเล่าสู่

ลูกหลานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิต  หากมีสิ่งไม่ดีผ่านมาในปีม้าก็ขอให้จดจำรำลึกไว้เป็น

บทเรียนและระมัดระวังไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีกในปีหน้า

            มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในปี  2557  ที่ผ่านมาเราได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่จาก

จำนวน  21  ท่านเหลือเพียง  17  ท่าน  (อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แต่งตั้งตาม

กฎหมายมูลนิธิ )  แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการก็ได้ริเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิทั้ง  6  ประการ

มาโดยตลอด และได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้ลิงลพบุรีได้อยู่ร่วมกับคนลพบุรีอย่างมีความสุขเช่นที่ผ่านมาใน

อดีตในปีใหม่นี้เช่นกัน  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขออวยพรทุกท่านในปีใหม่นี้ว่า.

 

ขอให้ สุขทุก วา ร กาลสมัย

ขอสุขะ   พลานามัย   สมสุขศรี

เจริญ ลาภ ยศลือไกล ชัยทวี

 

แล ครอบครัว มั่งมีทวี เจริญ

ทำไมลิงจึงกลัวจระเข้

                                   

                                                    ทำไมลิงจึงกลัวจระเข้                                                                                                                               

 

                                                            นายจารุพงศ์    พลเดช

 

                                                                               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี            

 

 

 

 

                              มีอยู่ในยุคสมัยหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ที่มีคนเอาตุ๊กตาจระเข้ มาวางไว้บนหลังคารถยนต์ของตนเอง

ทำให้ลิงลพบุรีไม่กล้าเข้ามารบกวน จนเป็นข่าวเกรียวกราวไปทั่วประเทศเลยทีเดียว แต่ก็พักเดียว ลิงลพบุรีก็ปรับตัว

ด้วยการเรียนรู้ เลิกกลัวตุ๊กตาจระเข้ไปในที่สุด นี้แหละลิง ลูกศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความเป็น

มาอยู่บ้าง จากการบอกเล่าสืบต่อกันมา นานกาเลแล้ว เกี่ยวกับเรื่องลิงและจระเข้นี้อยู่นิสัยไม่ดี

                                มีคนเล่าสืบต่อกันมาว่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีลิงกับจระเข้ เคยเป็นเพื่อนรักกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย

อยู่ในป่าเดียวกันมาเป็นเวลานานแล้ว จนวันหนึ่งได้ตกลงกันว่า จะแลกเปลี่ยนอาหารการกินระหว่างกัน จระเข้ก็อยากกิน

ผลไม้นานาชนิดบ้างเพื่อเปลี่ยนรสชาติ ส่วนลิงเองก็อยากกิน กุ้ง หอย ปูปลา บ้าง เช่นกัน เมื่อทำการตกลงกันแล้วก็เริ่มปฏิบัติ

แลกเปลี่ยนอาหารต่อกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทุกอย่างก็ราบรื่นดี สมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ต่างก็มีความสุขกันดี อยู่มาวันหนึ่ง

ลิงซึ่งเป็นสัตว์รู้มาก ชอบเอาเปรียบคนอื่นเขา เห็นแก่ตัว พยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเก็บผลไม้ให้จระเข้เช่นเคย หากจำเป็นต้องทำ

ก็ทำอย่างเสียไม่ได้ โดยเอาผลไม้เน่า ๆ หรือใกล้จะเสียไปให้จระเข้กิน ส่วนจระเข้ก็ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กับเพื่อนไว้มาโดยตลอด

เป็นอันว่าลิงก็ได้กินกุ้ง หอย ปู ปลาที่สด สะอาดเสมอโดยตลอดมา แต่จระเข้ก็พยายามอดกลั้นเพื่อมิตรภาพร่วมกันสืบไป อยู่มาวันหนึ่ง

จระเข้คิดที่จะสั่งสอนให้ลิงได้รู้สำนึก ในการที่มีนิสัยเสีย ไม่รักษาคำมั่นสัญญาเสียบ้าง จึงเอ่ยปากว่า

                                ลิงเพื่อนรัก วันนี้เราไปหาปลาสดกินกันไหม

                               ไปซิ เรากำลังอยากอยู่พอดีเลย     ลิงตอบด้วยความดีใจ

                               ตกลง เพื่อนลงมาเลย นั่งไปบนหลังข้าแล้วเราจะได้ไปกัน     จระเข้ว่า

                                ได้ ไปกันเลย   ลิงกล่าวด้วยความลิงโลดที่จะได้กินปลาสดอีกครั้ง แล้วรีบลงจากต้นไม้มานั่งหลังจระเข้

ทันที เมื่อจระเข้ที่มีลิงนั่งอยู่บนหลัง พาลิงไปถึงกลางน้ำ  ก็พลิกตัวดำดิ่งลงไปใต้น้ำทันที ทำให้ลิงซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นต้องจม

ลงไปใต้น้ำด้วย ทำให้ลิงสำลักน้ำ และกำลังจะจมน้ำลงไปอีก  ลิงจึงว่า

                               เพื่อน ทำไมทำกับเราแบบนี้ เราจะตายอยู่แล้วน่ะ   ลิงระล่ำระลักว่า

                               เวลาจะตาย เพื่อนยังมาถามเราอีกหรือ เพื่อนทำไมไม่รักษาสัญญา เราได้ตกลงแลกเปลี่ยนอาหารซึ่ง

กันและกันแต่เพื่อนกลับมาบ่ายเบี่ยง ไม่ย่อมนำผลไม้ที่ดี ๆ มาให้เรา กลับเอาแต่ของเสีย ๆ มาให้เรา เราซิที่เอากุ้ง หอบ ปู

ปลาที่สด ๆ ไปให้เพื่อนเสมอ เจ้าเอาเปรียบข้ามาโดยตลอด จงตายเสียเถิด ลิงไม่รักษาสัตย์ จระเข้ว่าลิงเข้าให้

                             ช่วยฉันด้วย ฉันจะตายอยู่แล้ว ฉันสำนึกผิดแล้ว ต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้ว ที่ผ่านมานั้น ฉันขอโทษ

โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเถิด ไว้ชีวิตฉันซักครั้ง      ลิงอ้อนวอนด้วยความสำนึกผิด ที่ตนได้ทำนิสัยไม่ดีไว้ เมื่อจระเข้ เห็น

ว่าลิงได้สำนึกผิดแล้วจระเข้ก็พยุงตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำ เพื่อให้ลิงได้เกาะหลังของตนเอง รอดจากการจมน้ำตายไปได้ และ

พาลิงกลับเข้าสู่ฝังตามเดิมตั้งแต่นั้นมา ลิงจึงกลัวจระเข้มาก และเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวตั้งแต่นั้นมา กลับกลายเป็นลิงที่มีนิสัยดี

ไม่เอาเปรียบจระเข้อีกเลย

 

                             เอวัง ก็มีประการะฉะนี้แล..............

ประมวลภาพงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

                                                         ประมวลภาพงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง 30พ.ยปี 2557 ครั้งที่26