หน้าหลัก

สุขสันต์ ... วันเลยกระทง

สุขสันต์ ... วันเลยกระทง 2558

 

สถานธรรมสุวนารีสอดร์ต

สถานธรรมสุวนารีสอดร์ต.โคกสลุงพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีผู้เข้าปฏิบัติธรรมรุ่นที่22ได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิงจำนวน 11, 850 บาท ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน ี้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี...

 

แรงบันดาลใจ

แรงบันดาลใจ

 

 นายจารุพงศ์       พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

          มีหลายคนเคยถามผมว่า  ทำไมถึงคิดตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขึ้นมาในปี  2552  คำถามนั้นเป็นคำถามที่ ตอบไม่ยากครับ  เพราะตอนนั้น นอกจากความรู้สึกที่มีความผูกพันกับลิงมาก่อนอย่างบอกไม่ถูกแล้ว ก็มีความจำเป็นทางด้านอาชีพการงานด้วย  ในช่วงปี พ.ศ  2550  ถึง  พ.ศ  2552  ผมเคยรับราชการอยู่ในจังหวัดลพบุรี ในตำแหน่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งต้องมีบทบาทหน้าที่ในการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขแก่ประชาชนในเขตความรับผิดชอบ  ซึ่งก็ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับทางด้านสังคม  ขณะเดียวกันก็คู่ขนานไปกับความสงบเรียบร้อย  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประชาชนคนลพบุรี  ตลอด  2  ปีที่ทำงานด้วยความสงบสุขตลอดมา

          นอกจากงานดังกล่าวมาแล้ว  ลพบุรีเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ  ที่มีสัตว์ป่าสงวนหวงห้าม อาศัยอยู่กับคนในเขตเมือง  และอยู่ร่วมกันมานานนมแล้ว  บางครั้งก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข บางครั้งก็ขัดแย้งกันบ้าง  อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นหน่วยรับผิดชอบโดยตรงในระดับจังหวัด จึงเป็นภาระของจังหวัดที่จะต้องเข้าไปบริหารจัดการในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างคนกับลิงเพื่อให้เกิดความสมดุลและอยู่กันอย่างสงบสุข  ปัญหานี้เป็นปัญหาทางสังคมที่ละเอียดอ่อน  มีหลากหลายความคิด และกระทบต่อความรู้สึกของคนอย่างรวดเร็วการไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ  ไม่มีงบประมาณดำเนินการ  ก็ยิ่งยากในการแก้ไขปัญหาได้มีความพยายามบูรณาการกันหลายฝ่ายก็ไม่เกิดผล  มีแต่ความต้องการ  แต่ไม่เห็นหนทางแก้ไขที่ถาวร  จึงได้มีความคิดในการจัดหางบประมาณจากการทอดผ้าป่า จากคนลพบุรี  ครอบครัวละ  หนึ่งบาท  ได้เงินบริจาคมารวมเจ็ดแสนกว่าบาท  (  ลพบุรีขณะนั้นมีเจ็ดแสนกว่าครัวเรือน  )  จึงได้นำเงินดังกล่าวมาช่วยเหลือลิงไปบางส่วน   แต่ก็มีความคิดว่าการช่วยเหลือควรจะถาวรเพราะเป็นงานระยะยาว  มีข้อเสนอว่าควรก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น  โดยรวบรวมผู้คนที่มีใจรักและช่วยเหลือลิงมารวมกันก่อตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีขึ้น

          จากปี  พ.ศ  2552ถึงปัจจุบัน  (  พ.ศ  2558  )  เป็นเวลา  6  ปีแล้วมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ได้ช่วยเหลือลิงตามวัตถุประสงค์หกประการของมูลนิธิมาโดยตลอด  และจะช่วยเหลือลิงต่อไปตามขีดความสามารถของมูลนิธิ หวังว่าท่านผู้อ่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลิงลพบุรีให้อยู่กับคนลพบุรีอย่างมีความสุขอย่างในอดีตที่ผ่านมา

 

ช่วยเหลือลิงลพบุรี   เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน

มีคนร้องเรียน

ตามที่มีคนร้องเรียน ว่าที่ให้อาหารลิง ข้างมาลัยราม่า เหม็นและขาดน้ำนั้น ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ดำเนินการแก้ไขจนใช้การได้แล้ว

ดังภาพ...