หน้าหลัก

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

มิได้ช่วยลิงอย่างเดียว

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          นอกจากประสานหาอาหารให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองในยามขาดแคลนอาหารแล้ว  มูลนิธิก็กระจายความช่วยเหลือลิงลพบุรีในพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย  และในวันนี้ 11  ก.ย.  64  ได้รับข้อความทางไลน์  จากพันโทวิรัตน์  ภู่เพียงใจว่า...คณะกรรมการสวนสัตว์ลพบุรีขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ที่กรุณาประสานกับผู้บริจาค นำกล้วยหอมไปให้สวนสัตว์ลพบุรีซึ่งมีสัตว์หลายชนิดที่กินได้ เช่นลิงหมูป่า   นก  กวาง  รายละเอียดตามภาพ  และมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ก็ขอกราบขอบคุณผู้ที่มีเมตตา บริจาคกล้วยหอมเป็นอย่างสูงมาณ. ที่นี้ด้วย

...