หน้าหลัก

ผู้มีเมตตาอีกท่านหนึ่ง

ผู้มีเมตตาอีกท่านหนึ่ง

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                                เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2560  ได้มี

ดร.อัศวิทย์  อิทธิภูริพัฒน์  ได้บริจาคเงินเป็นค่าอาหารลิงลพบุรี โดยผ่านมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี  เป็นเงิน  500  บาท

 

                     มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  ขอให้บุญกุศลที่ท่านสร้าง ส่งผลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป