หน้าหลัก

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

 

เมตตาธรรมค้ำจุนโลก

                                                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             ความรัก  ความเมตตา มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งในโลก  สำคัญว่าเราจะพบเห็นหรือไม่

                             มนุษย์และสัตว์ในโลกนี้ล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน เพื่อการดำรงอยู่  เหมือนการแบ่งหน้าที่กันทำ มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนหนึ่งปลูกผักปลูกผลไม้ เมื่อได้ผลิตผลก็นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทำให้มนุษย์และสัตว์ได้พัฒนาการเรียนรู้ และการดำรงชีวิตอย่างราบรื่น

                             เมื่อสองวันก่อน ก็มีผู้จิตเมตตาได้มอบกล้วยสุกจำนวนหนึ่งให้แก่กรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  คุณศิริชัย   อัมพร  เพื่อนำไปเลี้ยงลิงลพบุรี  บริเวณที่มูลนิธิได้สร้างขึ้น  หลังร้านนายอินทร์  ข้างโรงหนังมาลัยราม่า

 

                             ขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศล  เกื้อกูลเมตตาซึ่งกันและกันอีกครั้งค่ะ