หน้าหลัก

เขาทับควาย

                                                         

                                                                              เขาทับควาย

                                                                                         

                                                                                                     มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                               

         มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลพบุรีที่มีสถานที่อยู่จริงในจังหวัดลพบุรีหลายเรื่อง   เรื่องหนึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับควายทรพีและควายทรพาที่ลพบุรี    เรื่องของควายทรพี และทรพา ที่ลพบุรีจะมีภูเขาที่ชื่อว่า

เขาทับควาย ซึ่งจะมีแร่เหล็กจำนวนมาก และแร่เหล็กนี้จะทำให้ดินเป็นสีออกแดงคล้ายกับเลือด จึงมีเรื่อง

เล่ากันมาว่า เมื่อก่อนมีฝูงควายฝูงใหญ่ที่อาศัยอยู่ หัวหน้าฝูงชื่อ ทรพา เป็นควายที่แข็งแรงมาก และควาย

ในฝูงก็จะเป็นตัวเมียเท่านั้น ทรพาจะฆ่าลูกที่เป็นตัวผู้ทิ้งหมด เพื่อกันไม่ให้มาแย่งตำแหน่งหัวหน้าของตน

จนมีแม่ควายตัวหนึ่งตกลูก เป็นตัวผู้ แต่กลัวว่าจะถูกฆ่าจึงนำลูกไปซ่อนไว้ และตั้งชื่อลูกว่า ทรพี ให้คล้าย

กับชื่อพ่อ ลูกควายรู้ว่าทำไมแม่ต้องซ่อนตนไว้ จึงเกิดความแค้นพ่ออย่างมาก และพยายามวัดเท้าตนกับรอย

เท้าของพ่อตลอดมา จนทรพีโตเป็นหนุ่ม พอได้วัดรอยเท้าแล้วเท่ากับพ่อ จึงออกไปท้าสู้กับพ่อ และด้วย

ความที่ยังหนุ่มกว่า เรี่ยวแรงมากกว่า จึงเอาชนะพ่อที่แก่ชราได้ และฆ่าพ่อตาย ต่อมาทรพีจึงเป็นหัวหน้าฝูงแทน

นั่นแหละที่มาของเขาทับควาย  ลพบุรี

มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

                     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ

                       คณะกรรมการใหม่ของมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

 

 

 

เมืองละโว้

 

 

 

 มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี   เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาหลายสมัย   ในสมัยขอมเรืองอำนาจ   บริเวณนี้เรียกว่า    ละโว้” 

โดยมีหลักฐานยืนยันสำคัญก็คือ  พระปรางค์สามยอด  ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ลพบุรี  ซึ่งเป็นศิลปะเขมรสมัยบายน  อายุราวพุทธศตวรรษที่  18 

                                คำว่า  ละโว้ นี้น่าสันนิษฐานว่าได้มาจากคำว่า  ลวะ นั่นเองซึ่งคำว่า  “ ลวะ ในภาษาสันสกฤตแปลว่า    น้ำ

ซึ่งอาจหมายความถึงว่าเมืองนี้มีน้ำมากก็ได้

                                พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี  เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เพราะปรากฎร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมา

นานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  4,000 ปีมาแล้ว  จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีรวมทั้งมีหลักฐานเอกสารและจารึกต่างๆ

ได้กล่าวถึงเมือง  ลพบุรี  อยู่หลายชิ้น เช่น   ในพุทธศตวรรษที่  11 – 15 มีหลักฐานคือพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึง  พระยากาฬวรรณดิศ ได้ให้

พราหมณ์มาสร้างเมือง ละโว้ ตั้งแต่ปี  พ.ศ 1002 เป็นต้น  และในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์  ก็ได้กล่าวถึงการสร้างเมือง  หริภุญไชยในปี พ.ศ 1204

และในปี พ.ศ1206 ได้ส่งทูตมายังเมืองลวะปุระขอเชื้อสายกษัตริย์ลวะปุระให้ไปปกครอง  ซึ่งกษัตริย์ เมืองลวะปุระได้พระราชทาน  พระนาง จามเทวี

พระราชธิดาไปครองเมือง  หริภุญไชย  และได้มีการยอมรับว่าเมือง  ลวะปุระ ก็คือเมือง ลพบุรีในปัจจุบันนั่นเอง                                               

  นี่แหละครับที่มาของคำว่าเมืองละโว้ครับ

ผู้มีจิตศรัทธา

                                                             

 

                                                                      ผู้มีจิตศรัทธา

                                                                                                 นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

           เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2557 เวลาประมาณ  14.20 น. ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งโทรมาจากหมายเลข

  02-6357934  มีความปรารถนาจะมอบอาหารสดให้กับลิงลพบุรี  ซึ่งผมก็มีความยินดีเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากการสื่อสารทาร

โทรศัพท์นั้นมีเสียงขาดหายจึงไม่ทราบรายละเอียด  เพียงแต่ขอให้เขา ติดต่อกับคณะกรรมการมูลนิธิที่อยู่ในลพบุรีแล้วการติด

ต่อก็ขาดหายไป  ทำให้เสียดายมาก

         ผมจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ว่า  ในจังหวัดลพบุรีของเรามีลิงถึง  9,193  ตัวอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี  2,165 ตัวอยู่อำเภอ

ท่าวุ้ง 2,700 ตัว (ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี )มีความต้องการอาหารสำหรับลิงจำนวนมากโดยเฉพาะลิงที่อยู่ในเขตเมือง

เก่าลพบุรีซึ่งเป็นลิงที่อยู่ในเขตเมืองไม่มีอาหารตามธรรมชาติ  ทุกวันนี้เราก็มีผู้มีจิตศรัทธา มอบอาหารให้ลิงทุกวันไม่ว่าจะเป็น

ผลไม้ ผักสด อาหารคาวหวานอยู่ตลอดทุกวัน ทำให้ลิงจำนวน  2,165 ตัวในเขตเมืองเก่าพอมีอาหารประทังชีวิตแต่ก็ไม่เพียงพอ

(จนไม่มีอะไรเหลือเก็บไว้ในตู้แช่ ) การให้อาหารลิงเราจัดให้วันละ  4  มื้อ เช้า กลางวัน บ่าย เย็น สลับเวลากัน  สลับสถานที่กัน

เพราะมีลิงถึง  5กลุ่ม (ไม่ถูกกัน กินพร้อมกันก็กัดกัน ต้องสลับเวลาและสถานที่ในการกิน ) มีที่ให้อาหารและน้ำ 3 จุดหลักคือ

บริเวณศาลพระกาฬ บริเวณข้างป้ายสถานีรถไฟลพบุรีและบริเวณข้างโรงหนังมาลัยราม่า ที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจัดสร้างขึ้นมีบ่อ

น้ำผสม จี เอ็ม เพื่อให้ดื่มเล่น อาบ

 

    ท่านใดมีจิตศรัทธาจะมอบอาหารให้กับลิงลพบุรี  กรุณาติดต่อผมได้โดยตรงที่  โทร  081-7809167 ไดทุกเมื่อ ยินดีให้บริการครับ....