หน้าหลัก

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

 1. ช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพลิง

   

 2. ช่วยเหลือด้านอาหาร และนํ้าดื่มของลิง

   

 3. ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของลิง

   

 4. ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น

   

 5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมืิอกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

   

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ร่วมบริจาคมูลนิธิ

                         

   ท่านสารมารถร่วมบริจาคเงินมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี 

                                                                                                         

                                    ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี     

 

                            ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี           

                                                       

                            เลขบัญชีเลขที่ 111-0-47806-2

 

รายชื่อกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

            

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับมูลนิธิLMF

 

 

 

เครื่องหมายนี้คือ เทวสถานรูปพระปรางค์สามยอดซึ่ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม อยู่ภายในจังหวัดลพบุรี ตรงกลางมีรูปลิงแสม

เดินอยู่กลางพระปรางค์สามยอด ตัวหนังสือย่อ"LMF"  L คือ ( Lopburi ชื่อจังหวัด )  M คือ (Monkey ลิง) F คือ (Foundation มูลนิธิ)