หน้าหลัก

ประวัติลิงลพบุรี

"จากประวัติอันยาวนานนับพันปีของเมืองลพบุรี ที่ผูกพันอยู่กับลิงใหญ่ นามว่าหนุมานนั้น ยังมีโบราณสถานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนจังหวัดลพบุรี คือ ศาลพระกาฬ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทางรถไฟ ตรงข้ามปรางค์สามยอดในศาลพระกาฬ มีโบราณวัตถุที่สำคัญ เป็นประติมากรรมลอยตัวศิลารูปพระนารายณ์สี่กร อันพระนารายณ์สี่กรนี้ ใครๆ ก็ทราบว่า คือ องค์พระผู้ที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามตามตำนานที่ว่าไว้ เพื่อช่วยปราบยักษ์ทศกัณฑ์ ที่ก่อกรรมทำเข็ญให้กับโลกมนุษย์ ในการทำศึกษาสงครามกับทศกัณฑ์นั้น พระรามมีลิงเป็นทหาร จะด้วยเหตุแห่งความบังเอิญ หรือเรื่องราวจะต้องถูกเข้ามาเชื่อมโยงแห่งตำนานเมืองลพบุรี ศาลพระกาฬ อันเป็นโบราณสถานที่เคารพบูชาของประชาชนชาวไทยทั่วไปแห่งนี้ ได้มีฝูงลิงอาศัยอยู่อย่างมากมาย คล้ายเป็นกำลังพลคอยเฝ้าองค์พระนารายณ์มาช้านานแล้ว เหมือนชุมชนเมืองวานรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้ ลิงฝูงนี้จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นลิงเจ้าพ่อ หรือลิงศาลพระกาฬนั่นเอง
ลิงศาลพระกาฬ มี 4 สายพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นลิงแสม CRAB-EATING MACAQUE และลิงวอก RHESUS MACAQUE ส่วนอีก 2 ชนิด ซึ่งเป็นส่วนน้อย คือ ลังกัง PIGTAILED MACAQUE ลิงเสน STUMP-TAILED MACAQUE และลิงพันธุ์ และลิงพันธุ์ผสม อาศัยปะปนกันอยู่บริเวณศาลพระกาฬ โดยยังไม่มีการสำรวจตามหลักวิชาการ แต่คาดคะเน ด้วยสาย น่าจะประมาณ 1,000 ตัว นับว่าเป็นชุมชนลิง ที่อยู่ใจกลางเมืองมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ เมื่อมีลิงมากมายขนาดนี้ ที่ไม่ยอมยายถิ่นฐานไปไหน แล้วนับวันก็จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณศาลพระกาฬจึงเปรียบเสมือนเขตวานรนครอันยิ่งใหญ่ มีการจัดสรรแบ่งเขนการปกครองกันตามพรรคพวกของมัน มีหัวหน้ากลุ่มบังคับบัญชาเป็นจ่าฝูงเฉกเช่นเดียวกันกับมนุษย์ มี
พี่น้องเพื่อนฝูง อยู่อย่างสมานสามัคคีกันภายในกลุ่มไม่ล่วงล้ำอาณาเขตให้เกิดเรื่องเคืองขัด กันด้วยสัญญา สัญชาตญาณ ซึ่งคนอาจไม่รู้ข้อผูกพันนี้ได้"

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธินี้ คือ

 1. ช่วยเหลือดูแลรักษาด้านสุขภาพลิง

   

 2. ช่วยเหลือด้านอาหาร และนํ้าดื่มของลิง

   

 3. ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของลิง

   

 4. ช่วยเหลือด้านอื่นๆที่จำเป็น

   

 5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมืิอกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

   

 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด

ร่วมบริจาคมูลนิธิ

                         

   ท่านสารมารถร่วมบริจาคเงินมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี 

                                                                                                         

                                    ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี     

 

                            ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี           

                                                       

                            เลขบัญชีเลขที่ 111-0-47806-2

 

รายชื่อกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 นายจารุพงศ์ พลเดช ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี