หน้าหลัก

มีนักศึกษาจำนวน5คนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

                           

                           

วันที่4พ.ยมีนักศึกษาจำนวน5คนจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรีมาศึกษาดูงาน

ที่มูลนิธิเพื่อนำข้อมูลไปจัดนิทรรการในเดือนธันวาคม2557

มีผู้สื่อข่าวมาถ่ายทำและสัมภาษณ์

                          

                          

                          

 

วันที่3 พ.ย57 มีผู้สื่อข่าวมาถ่ายทำและสัมภาษณ์เลขานุการมูลนิธิ(นายมนัส วิมุกติพันธ์)เพื่อเผยแพร่ต่อไป

เขาทับควาย

                                                         

                                                                              เขาทับควาย

                                                                                         

                                                                                                     มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                               

         มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเมืองลพบุรีที่มีสถานที่อยู่จริงในจังหวัดลพบุรีหลายเรื่อง   เรื่องหนึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับควายทรพีและควายทรพาที่ลพบุรี    เรื่องของควายทรพี และทรพา ที่ลพบุรีจะมีภูเขาที่ชื่อว่า

เขาทับควาย ซึ่งจะมีแร่เหล็กจำนวนมาก และแร่เหล็กนี้จะทำให้ดินเป็นสีออกแดงคล้ายกับเลือด จึงมีเรื่อง

เล่ากันมาว่า เมื่อก่อนมีฝูงควายฝูงใหญ่ที่อาศัยอยู่ หัวหน้าฝูงชื่อ ทรพา เป็นควายที่แข็งแรงมาก และควาย

ในฝูงก็จะเป็นตัวเมียเท่านั้น ทรพาจะฆ่าลูกที่เป็นตัวผู้ทิ้งหมด เพื่อกันไม่ให้มาแย่งตำแหน่งหัวหน้าของตน

จนมีแม่ควายตัวหนึ่งตกลูก เป็นตัวผู้ แต่กลัวว่าจะถูกฆ่าจึงนำลูกไปซ่อนไว้ และตั้งชื่อลูกว่า ทรพี ให้คล้าย

กับชื่อพ่อ ลูกควายรู้ว่าทำไมแม่ต้องซ่อนตนไว้ จึงเกิดความแค้นพ่ออย่างมาก และพยายามวัดเท้าตนกับรอย

เท้าของพ่อตลอดมา จนทรพีโตเป็นหนุ่ม พอได้วัดรอยเท้าแล้วเท่ากับพ่อ จึงออกไปท้าสู้กับพ่อ และด้วย

ความที่ยังหนุ่มกว่า เรี่ยวแรงมากกว่า จึงเอาชนะพ่อที่แก่ชราได้ และฆ่าพ่อตาย ต่อมาทรพีจึงเป็นหัวหน้าฝูงแทน

นั่นแหละที่มาของเขาทับควาย  ลพบุรี

มูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์

                     คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีร่วมแสดงความยินดีกับ

                       คณะกรรมการใหม่ของมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์