หน้าหลัก

ทีวีญี่ปุ่นก็สนใจ

ทีวีญี่ปุ่นก็สนใจ

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          วันนี้  (  22 พ.ค. 2562  )  เวลา  13.50 น. ได้มีคุณยงยศ  ผู้ประสานงาน รายการทีวีของญี่ปุ่น   TBS  ( 081 – 9252533  ) ได้ติดต่อมาว่ามีความประสงค์จะทำรายการเกี่ยวกับชีวิตลิงลพบุรี โดยขอรับทราบข้อมูลเบื้องต้น เรื่องสถานที่ของลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรี  บริเวณที่ให้อาหาร วันเวลาที่ลิงลงมาหาอาหาร ได้แนะนำให้ติดต่อคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ  ในรายละเอียดและวันเวลาในการถ่ายทำโดยตรง  และแจ้งด้วยว่าหากไปถ่ายทำในโบราณสถาน  ทางผู้ถ่ายทำต้องดำเนินการขออนุญาตกับกรมศิลปากรโดยตรง เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย ทางมูลนิธิไม่สามารถดำเนินการให้ได้  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นมูลนิธิเอกชนเล็กๆที่ช่วยเหลือ

ลิงลพบุรี ด้วยความรักและความผูกพัน เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน และดำเนินการโดยเงินบริจาคของประชาชน มีแผนที่จะมาดำเนินการถ่ายทำในเดือนกรกฎาคม  62   ออกอากาศวันใดจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

          หากมีโอกาสทำบุญลิงป่วย  ลิงพิการด้วยนะครับ.....ได้บุญหลายเด้อ....