หน้าหลัก

อีกครั้งครับท่าน

อีกครั้งครับท่าน

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    วันนี้  ( 6 มิถุนายน  2562 ) ได้รับแจ้งจากคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่ามีน้ำใจที่ไหลหลั่งมาช่วยลิงลพบุรีอีกสายหนึ่งคือสายสกุล   สมบัติมี  ประกอบด้วย  .....พลตรีวีรศักดิ์.....คุณกรองจิตต์.....ร.อ.วีรจิตต์...น.ส.จิตติกาญจน์.....ได้มอบปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือลิงรวม   4   ครั้งเป็นเงิน   28,000   บาทโดยคุณจิตติกาญจน์  มอบครั้งแรก  10,000  บาท  บริจาคอีกครั้ง   วันที่ 11  พ.ค. 62  จำนวน  4,000  บาท ต่อมา วันที่ 4 มิ.ย.  62  คุณแม่นำเงินมาบริจาคอีก  9,000  บาท

                    ได้รับข่าวด้วยความยินดีในกุศลเจตนาของสายตระกูล    สมบัติมี 

ทุกท่านที่ได้มีจิตเมตตาสงสารช่วยเหลือลิงลพบุรีในครั้งนี้  ขอบุญกุศลที่ท่านสร้างได้ตอบสนองท่านทั้งหลายทบเท่าทวีคูณนะครับ   ทางมูลนิธิได้มอบรูปหล่อเจ้าพ่อพระกาฬให้ครอบครัว  สมบัติมี  ไป  1  องค์  และได้ส่งใบขอบคุณและใบเสร็จไปให้แล้วนะ.....ขออนุโมทนา.....

                    และวันนี้  (  6 มิ.ย.  62 ) เวลา  12.15 น. คุณโชติกา  นานนท์  ได้โอนเงินผ่าน  ธ. กสิกรไทย  จำนวน  500  บาท โดยระบุว่าขอให้เป็นค่าใช้จ่ายรักษาโรค น้องๆที่เจ็บป่วย  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ......