หน้าหลัก

ค่านมลูกสาว

ค่านมลูกสาว

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

       ในวันนี้ ( 16 พ.ค 62 ) เวลา 14.31 น. คุณโชติกา   นานนท์ ได้โอนเงินผ่านธนาคารไทยพานิชย์ มอบให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตามบัญชีของธนาคารกรุงไทยสาขาลพบุรีประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 111-0-47806-2  จำนวน 1,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำเงินเป็นค่านมลูกสาว  ( ลิงชื่อน้องแลนด์ ) ที่เกิดเกิดเมื่อวันที่ 14 พ.ค 62 และกำพร้าแม่ ทางมูลนิธิจะได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป  และขอกราบขอบพระคุณแทนน้องแลนด์มา ณ โอกาสนี้ด้วย