หน้าหลัก

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

 

ความช่วยเหลือต่อลิงลพบุรี

            นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                          ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีช่องทางประชาสัมพันธ์  2 ช่องทางคือ  1.ทางเวฟ www.Imf- lopburi.com  และทางfacebook มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  Lopburi Monkey Foundation  ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าและผลงานได้ตลอดเวลา

                          วันนี้  (  13 มีนาคม  2562  ) ได้รับโทรศัพท์จากคุณธีรยา ส  ได้โทรสอบถามว่า มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี  ขอทราบหมายเลขบัญชีของมูลนิธิ ซึ่งได้แจ้งว่าชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ธนาคารกรุงไทยสาขา ลพบุรี บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข  111 - 0 – 47806 – 2  โดยคุณธีรยาได้โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิเมื่อเวลา  13.18 น.จากธนาคารกสิกรไทย จำนวน  400  บาท มูลนิธิได้รับแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง ขอกุศลที่ท่านได้กระทำ อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขปราศจากทุกข์เทอญ