หน้าหลัก

ลิงลพบุรี

ลิงลพบุรี

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 นับตั้งแต่จำความได้ และร่ำเรียนหนังสือมาก็ทราบว่าเมืองลพบุรีนั้นเป็นเมืองที่มีลิงอาศัยอยู่ร่วมกับคนมาช้านานจนไม่สามารถพิสูจน์ทราบว่าอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมัยใด หากแต่อ้างอิงตามตำนาน ก็สามารถกล่าวได้ว่าเริ่มมาแต่สมัยพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์เมืองหริภุญชัย ซึ่งในเยาว์วัยเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้

 ( ลพบุรี )

                 นับเนื่องจนมาถึงปัจจุบันกาล ( พ.ศ. 2562 ) ลิงลพบุรีก็อยู่ร่วมคนลพบุรีตลอดมา อยู่กันอย่างมีความสุขบ้าง กระทบกระทั่งกันบ้าง เป็นธรรมดาของโลกที่มีโลภ  โกรธ  หลง ลิงลพบุรีนั้นนับเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย ที่มีคนอาศัยอยู่ร่วมกับลิงทั้งเมือง ปัจจุบันกำลังจะมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้กันอีกครั้ง โดยสถาบันการศึกษา หวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะได้ค้นพบแนวทางใหม่ๆในการอยู่ร่วมกันของลิงลพบุรีและคนลพบุรีอย่างสงบสุขอย่างที่เคยเป็นมา...ขอเอาใจช่วยและจะรอรับฟังข่าวดีครับ......