หน้าหลัก

ความเมตตา กรุณา

 

ความเมตตา กรุณา

     นายจารุพงศ์   พลเดช

  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                  วันนี้  ( 15 มีนาคม 2562 ) ได้รับทราบจากข้อความใน  facebook ของมูลนิธิว่า  เป็นใบเสร็จหรือไม่ โดยที่คุณชนะพันธ์    นิพยาภรณ์   ได้โอนเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี ผ่านธนาคารกสิกรไทยจำนวน  500  บาท  ซึ่งแอดมินได้ตอบไปว่าไม่ใช่ใบเสร็จเป็นใบโอนเงิน  หากต้องการใบเสร็จ มูลนิธิก็ออกให้ได้   ทางมูลนิธิขอกราบขอบพระคุณ คุณชนะพันธ์    นิพยาภรณ์   และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้โอนเงินช่วยเหลือลิงลพบุรี ในยามทุกข์ยากพอดี เนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนและมีฝุ่นมาก ลิงก็เหมือนคน มีเจ็บไข้ได้ป่วย มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีอย่างเต็มความสามารถ แต่ก็ช่วยได้บางส่วนเท่านั้น ได้น้ำใจที่ไหลหลั่งมาจากทุกท่านก็ทำให้ได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีเพิ่มมากขึ้น   ขอบพระคุณครับ

***ช่วยเหลือลิงลพบุรี    เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน***