หน้าหลัก

ขอให้ไปจับลิง

ขอให้ไปจับลิง

         นายจารุพงศ์   พลเดช

    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้ ( 15 ส.ค. 61 ) ได้รับทราบทั้งข่าวดีข่าวร้าย ทำให้เกิดความรู้สึกสองอย่างพร้อมกัน เอาข่าวดีก่อนก็แล้วกัน วันนี้ได้รับทราบข่าวว่า นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  ได้โอนเงินบริจาคค่าอาหารและยารักษาโรคกับลิงลพบุรีอีกครั้ง  จำนวน  1,000  บาท  ขอกราบขอบพระคุณท่านครับที่มีเมตตา ต่อสัตว์ร่วมแผ่นดิน  ขอให้ท่านมีแต่ความสุขครับ  ข่าวร้ายก็คือได้รับโทรศัทพ์จาก  089 – 8292334  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพงษ์พันธ์ จำเริญโชค  บ้านคลองมะเกลือ หมู่  13

 อ. วังม่วง  (  ห่างจากอำเภอ  10  กิโลเมตร ) ขอไปจับลิง  1  ตัว คาดว่าพลัดหลงมาจากลพบุรี.....น่าสงสาร.......ทางมูลนิธิเรานั้น  ตั้งขึ้นมาเพื่อลิงลพบุรี  ก็ต้องทำทุกอย่างภายใต้กฎหมาย เรื่องนี้คงเป็นไปได้แต่เพียงสื่อกลาง แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทราบละครับ....น่าเศร้าจัง.....เมื่อไหร่ระบบจะทำงานหนอ....