หน้าหลัก

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

 

ชีวิตที่เกิดใหม่กับปัญหา

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม   2561  เวลาประมาณ  09.28 น. ได้รับโทรศัพท์จากหมายเลข080-9003506  ว่า มีลิงคลอดลูกและติดตระแกรงอยู่ที่บริเวณหน้าร้านเมืองทองวิทยุ  ถนนราชดำเนิน 2 ตำบลท่าหิน ตรงข้ามโรงแรมเนตรใกล้ร้านประเสริฐตัดผม ขอให้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีออกไปช่วยเหลือด้วย  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ประสานกับคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อให้ออกไปทำการช่วยเหลือ  ซึ่งได้รับทราบว่า ขณะนี้ลิงน้อยที่เป็นชีวิตที่เกิดใหม่ได้อยู่ในความดูแลของหมอเตย สัตว์แพทย์แล้ว  และปลอดภัยดี  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จิตเมตตา ที่ได้กรุณาแจ้งข่าวมายังมูลนิธิ  ซึ่งหากทางเราช่วยเหลือได้ และไม่ผิดกฎหมายทางเราก็ยินดีช่วยตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ที่ตั้งว่า..........เพื่อลิงลพบุรี............ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับ

                    เนื่องจากปัญหาลิงบาดเจ็บ  /  พิการ  /  เกิดขึ้นบ่อย ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี   จึงได้จัดทำกรงขนาดพกพาเพื่อนำลิงไปให้หมอรักษาดังภาพให้แก่หมอเตยในการพาลิงที่มีปัญหาไปรักษา  และเป็นการช่วยเหลือลิงตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ