หน้าหลัก

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                เป็นธรรมดาของสัตว์โลกที่เป็นไปตามกรรม  ทุกอย่างก็ย่อมมีเกิด มีตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมดา ดังคำพระที่ว่า.....ตคตา.....เป็นเช่นนั้นเอง

                ช่วงนี้ คนลพบุรี หรือคนไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเมืองเก่าลพบุรี จะพบเห็นบรรดาลิงน้อยเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ...ครับ...การผสมพันธ์เป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอยู่แล้ว เพื่อแพร่พันธ์ และเพื่ออย่างอื่น...โดยเฉพาะลิงนั้นจะปฏิบัติการตลอดเวลาที่มีโอกาสและหาโอกาสได้ จนเป็นตัวอย่างกับลิงในฝูงถือเป็นพฤติกรรมปกติ

                ผลที่ออกมาก็คือ มีบรรดาลิงน้อยจำนวนมาก แต่ธรรมชาติก็สร้างสมดุลอยู่แล้ว บางส่วนก็ดับสูญไป ของใหม่มาชดเชย  เราในฐานะผู้ร่วมแผ่นดิน จะทำอย่างไร คิด.....คิด.....และคิดกันเถอะพี่น้อง..........