หน้าหลัก

ช่วยเหลือลิงพิการ

ช่วยเหลือลิงพิการ

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ได้ดูแลลิงพิการและสูงอายุจำนวน  32  ตัว โดยได้รับความกรุณาจากสวนสัตว์ลพบุรี ให้ใช้กรงที่อยู่อาศัยได้ภายในสวนสัตว์ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีนั้นนอกจากจะดูแลลิงตามสภาพที่อยู่อาศัยภายในเขตเมืองลพบุรีแล้ว ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือลิงพิการและสูงวัยทั้งนอกและในสวนสัตว์อีก มากกว่า  50  ตัว

          วันนี้ หลังจากกลับมาจากทัวร์จันทบุรีแล้ว ได้รับกล่องข้อความใน facebook 

มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีว่า  นายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์  จากจังหวัดจันทบุรี ได้โอนเงินช่วยเหลือค่าอาหารลิง และรักษาโรคของลิงจำนวน  1,000 บาท เมื่อ 7 มิถุนายน 61

เวลา  06.20 น.และเคยโอนเงินทำบุญ 1,000 บาทเมื่อ 21 เมษายน 61เวลา15.32 น.อีกครั้งเมื่อ  14  มีนาคม  61 เวลา 16.33 น. โอนอีก 1,000 บาท รวม  3  ครั้งเป็นเงิน  3,000  บาท  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับไว้แล้ว ด้วยความขอบคุณยิ่ง จะนำปัจจัยที่ได้รับไปนำเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่าน และขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป