หน้าหลัก

ชีวิตที่น่าสงสาร

ชีวิตที่น่าสงสาร

                  นายจารุพงศ์   พลเดช

               ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        ชีวิตของลิงลพบุรีนั้น เป็นลิงที่อาศัยอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เกิดหากินและดำรงชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีต ปราศจากต้นไม้และโพรงถ้ำ อาศัยบ้านเรือน เสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าเป็นเส้นทางดำรงชีวิต อาศัยอาหารจากความเมตตาของคนในชุมชนและผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นหลัก หากโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมประกอบก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามอัตภาพ หากพลาดพลั้งพิการลงไปชีวิตนั้นย่อมน่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี เป็นมูลนิธิเล็กที่ช่วยเหลือได้ตามกำลังน้ำใจของคนบริจาค ได้พยายามดูแลลิงที่น่าสงสารเหล่านี้ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้น ทุกวันนี้ได้ดูแลพวกเขาโดยความกรุณาของสวนสัตว์ลพบุรีให้ที่พักอาศัย จำนวน  32  ตัว และมีลิงชราอีกจำนวนหนึ่ง

        ชีวิตที่น่าสงสารเหล่านี้ ได้รับน้ำใจจากผู้คนมาโดยตลอด จนดำรงชีวิตอยู่ได้ ขอกราบขอบคุณในน้ำใจที่ได้มอบให้กับลิงพิการ 

ลิงชรา ของลพบุรี ไว้ ณ.โอกาสนี้