หน้าหลัก

แนวทางพัฒนาลิงลพบุรี

แนวทางพัฒนาลิงลพบุรี

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

        จากข่าวสารที่ออกมาหลายกระแสว่า จะมีการย้ายลิงไปปล่อยเกาะ เป็นนิคมลิง ทำให้ผู้รักลิง และผู้เกลียดลิง มีความตื่นเต้น สนใจกันมากมาย สอบถามกันอย่างโกลาหล บางคนชอบ บางคนสงสาร

....นี่หนอมนุษย์....สุดล้ำลึกยากจะกำหนด

        สำหรับ จังหวัดลพบุรี ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ก็คือ มีการกำหนดแผนที่จะย้ายลิงลพบุรีไปอยู่ที่เขาสมโภชน์ อำเภอลำนารายณ์ และเขาพญาเดินธง ที่อำเภอพัฒนานิคมโดยจัดทำเป็นนิคมลิงทั้งสองแห่ง โดยมีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี  พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  2  ปี แล้วจะให้จังหวัดลพบุรีเป็นต้นแบบนำร่อง โดยดูสภาพแวดล้อมในเรื่องอาหารของลิง การตรวจสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และจะทำประชาพิจารณ์กับคนในท้องถิ่นด้วย ก่อนดำเนินการ จึงเรียนมาให้ทั้งสองฝ่าย  ( ทั้งรักและเกลียด  )  ได้ทราบครับ

อย่าได้ตื่นเต้น....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม....