หน้าหลัก

ชีวิตลิงบุญรอด

 

ชีวิตลิงบุญรอด

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        สิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เหมือนมีพรหมลิขิต  แต่ละชีวิตมีลีลาแตกต่างกันไป ทางศาสนาพุทธเรานั้นนับว่าเป็นกรรมมาแต่กำเนิด.......ลิงตัวนี้ก็เช่นกัน  คนลพบุรีมักจะขนานนามว่า........

ลิงบุญรอด...เพราะบุญรอดนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาได้ถูกไฟฟ้าช๊อต ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถใช้มือได้ตามปกติ หยิบอาหารเข้าปากก็ไม่ได้ แต่เพื่อความอยู่รอด ก็ต้องดิ้นรน หาอาหารใส่ท้อง วันนี้เป็นวันพระใหญ่ บุญรอดก็ออกหากินตามปกติเมื่อรับอาหารจากมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีแล้ว ยังไม่ยอมกลับเพราะติดใจมะม่วงมันหนองแซงที่กำลังสุก......กินให้เต็มที่   เต็มที่กับชีวิต.....ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป  คนเราก็เหมือนลิงบุญรอดนั่นแหละ......หากมีโอกาสกรุณาช่วยเหลือลิงพิการ...เสมือนเพื่อนร่วมทุกข์  เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ...สาธุ...สาธุ