หน้าหลัก

วงเวียนเทพสตรี

วงเวียนเทพสตรี

                                           นายจารุพงศ์   พลเดช

                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนเทพสตรี  ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ย  คนลพบุรีหลายคนไม่ทราบทั้งๆที่ผ่านทุกวัน  คนในยุคปัจจุบันมักเรียกขานกันว่า  วงเวียนพระนารายณ์  ด้วยเหตุที่ใจกลางวงเวียนมีพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานอยู่ในลักษณะยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก  พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ และก้าวพระบาทซ้ายออกมาเล็กน้อย หล่อด้วยโลหะรมดำมีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง เป็นผลงานการหล่อของ  ศิลป์  พีระศรี   ได้ประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเมื่อวันที่ 

16  กุมภาพันธ์  2509  วงเวียนตั้งอยู่บนถนนพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรีหรือบางคนเรียกว่าวงเวียน  เมืองใหม่

                   วงเวียนเทพสตรี  นั้นเป็นลักษณะวงเวียนขนาดใหญ่  ตั้งอยู่บนหัวถนนก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง  ที่มาของชื่อ วงเวียนเทพสตรี ก็น่าจะมาจากการตั้งชื่อวงเวียนในตัวเมืองลพบุรี  ที่สำคัญสองวงเวียน คือ วงเวียนเทพสตรี  (วงเวียนพระนารายณ์ )และวงเวียนศรีสุริโยทัย  ( วงเวียนสระแก้ว )

 

จริงเท็จประการใดท่านผู้รู้ช่วยขยายความด้วย