หน้าหลัก

วังนารายณ์

                 

                

 

                                                      วังนารายณ์

                                                                นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            คำว่า วังนารายณ์เป็นคำพูดที่ชินปากของคนลพบุรี  แต่ชื่อเป็นทางการนั้นมีชื่อว่า  พระนารายณ์ราชนิเวศน์เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ  2209 บนเนื้อที่  41  ไร่ ณ.เมืองลพบุรี  เพื่อใช้เป็นที่ประทับ  ล่าสัตว์  ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ. พระราชวังแห่งนี้ ประมาณ  8 ถึง 9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ.พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม  พ.ศ  2232

            ลักษณะเด่นของวังนารายณ์ก็คือ  ซุ้มประตู  โดยมีช่องใส่เทียนจำนวนมากในยามค่ำคืน เมื่อก้าวผ่านประตูเข้าไป ถึงเขตพระราชฐานชั้นกลางจะมีพระที่นั่งจันทรพิศาล  ซึ่งเป็นที่ประทับออกว่าราชการแผ่นและประชุมองคมนตรี  ลักษณะอาคารทรงตึก  หลังคาประตูหน้าต่างเป็นศิลปะแบบไทยแท้ ด้านหน้าพระที่นั่งมีมุขเด็จ  ยื่นออกมาสำหรับเสด็จออกให้ข้าราชการได้เข้าเฝ้า  ด้านข้างเป็นพระที่นั่ง  ดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาท  ซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงมียอดแหลมทรงมณฑป ศิลปแบบไทยและฝรั่งเศสผสมผสานกัน  ตรงกลางท้องพระโรงมีสีหบัญชร ที่เสด็จออกเมื่อมีปฎิสันถารกับผู้เข้าเฝ้า ท้องพระโรงด้านหน้าสร้างแบบฝรั่งเศส  ตัวมณฑปที่อยู่ด้านหลังมีประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มแบบไทย  คือ ซุ้มเรือนแก้วฐานสิงห์  ในจดหมายเหตุของทูตฝรั่งเศสได้กล่าวถึงพระที่นั่งองค์นี้ว่า…” ตามผนังประดับด้วยกระจกเงาซึ่งนำมาจากฝรั่งเศส  เพดานแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส 4 ช่อง ประดับด้วยลายดอกไม้ทองคำและแก้วผลึกที่ได้มาจากจีนงดงามมาก...

          วังนารายณ์ยังมีพระที่นั่งอีกหลายองค์ที่สมควรกล่าวถึง นับว่าวังนารายณ์นั้นเป็นสถานที่ ที่น่าสนใจและน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเอาไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังอีก.....