หน้าหลัก

ลิงวอก

ลิงวอก

 

                                                                             นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                                         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

 

 

                                         ลิงวอก เป็นลิงพันธ์หนึ่งในจำนวนห้าพันธ์ในประเทศไทยที่เราพบกัน นอกจาก

ลิงแสม(สะแหม) ลิงกัง ลิงเสนและลิงไอ้เงียะ แล้ว  ลิงวอกในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในเขตเมืองลพบุรีแล้ว

จะมีจำนวนมากพอสมควร จะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยก็ได้ เป็นลิงที่มีวิวัฒนาการไปมาก มีความเฉลียวฉลาด

ว่องไว ปีนป่ายต้นไม้ได้คล่องแคล่วมาก สามารถปรับตัวได้ดี ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่

ตนเองและฝูง เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมเมืองได้อย่างราบรื่น เช่น ปรับเปลี่ยนด้านอาหาร และเวลานอนของ

ตัวเองและฝูงให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในเมืองได้เป็นอย่างดี มีการรับรู้ การเลียนแบบ และมีความจำได้ดีมาก

ลิงพันธ์วอกนี้ นอกจากจะเป็นลิงที่เฉลียวฉลาดแล้ว ก็ยังมีบุญคุณกับคนอีกมากมายด้วย ก็คือ นักวิจัย นิยมใช้

ลิงวอก เป็นสัตว์ทดสอบยาทดลองด้านชีววิทยา และจิตวิทยา การตรวจสอบแอนติบอดีในเลือดกรุ๊ปต่าง ๆ

ของคนเรานั้น ก็ได้มาจากการทดลองกับลิงวอกนี้เอง แถมคนเรายังชอบเอาลิงวอกมาหัดเล่นละครลิงอีกด้วย

ลักษณะเด่น

                                                ลิงวอกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า   Macaca

mulatta เป็นลิงที่ร่างกายอ้วนสั้น บริเวณหลังและหัวไหล่ และตะโพกมีสีน้ำตาลปนเทา ส่วนบริเวณ

ใต้ท้องและสีข้างมีสีอ่อนกว่า หางยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัว ขนหางค่อนข้างยาวและฟู

มีการผลัดขนประมาณช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยจะเริ่มที่บริเวณปากก่อนหลัง

จากนั้นก็เริ่มผลัดขนที่บริเวณหลัง ตัวเมียอาจมีขนสีแดงในฤดูผสมพันธ์ ขนที่หัวของลิงวอกจะชี้ตรงไป

ทางด้านหลัง ลิงวอกตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าลิงวอกตัวเมีย ตามปกติจะมีลำตัวยาวจนจรดหัวประมาณ

๔๗ -๕๘.๕ เซนติเมตร ความยาวของหางประมาณ ๒๐.๕ -๒๘ เซนติเมตร น้ำหนัก ๓- ๖ กิโลกรัม

มีขนบริเวณสองข้างแก้มม้วนวนเป็นก้นหอยอีกด้วย

ลักษณะอาหาร

                                               

 

                                                  ลิงวอกตามปกติแล้วก็กินอาหารตามธรรมชาติ เช่น กินผลไม้ กินผัก กินใบ

อ่อนของต้นไม้ แมลงต่าง ๆตลอดจนสัตว์เล็ก ๆ เป็นอาหารตามธรรมชาติและพบอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัย

ของฝูงของตัวเอง ลิงวอกในเมืองลพบุรี ก็เป็นอีกพันธ์หนึ่งในจำนวน ๔ พันธ์ ที่อาศัยอยู่รวมกันลิง

วอกนั้นมีจำนวนมากกว่าลิงพันธ์อื่น ๆ ในปัจจุบันเราได้พบว่ามีการผสมข้ามพันธ์เกิดขึ้นในลิงลพบุรี ก็คือ

การผสมกัน

ระหว่างลิงวอก กับลิงแสม(สะแหม) กลายเป็นพันธ์ทางออกมาเป็นจำนวนมาก มีลักษณะแตกต่างออกไป

จากความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองความเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้มีการพัฒนาทางด้านการกิน

อาหารมากขึ้น อาหารที่ชื่นชอบของลิงวอกลพบุรี นอกจากจะเป็นพืชผัก ผลไม้ทุกอย่างแล้ว ยังสามารถกิน

ได้ทุกอย่างที่คนเรากิน การพัฒนาการกินนั้น อาจเนื่องมาจากความอดอยากหรืออาจเกิดจากความอยากรู้

อยากเห็นก็เป็นได้ เมื่อคนเข้าไปในตลาด ซื้อของกิน บางทีหากเผลอก็จะถูกลิงแย่งเอาไปกิน และลิงก็กิน

ทุกอย่างที่แย่งได้เหมือนกัน อาหารยอดนิยมในปัจจุบันก็ผันแปรไปตามคนให้เหมือนกัน บางที่คนเอากล้วย

เอาผัก มาให้ก็กินทิ้งกินขว้างแบบลิง ทำให้สกปรก เทอะเถอะไปหมด ต่อมามีคนเอาถั่วลิสงตราโก๋แก่มา

ให้กิน ก็กินหมดดีไม่เหลือขยะไว้ให้เห็นเลย อีกอย่างที่น่าแปลกใจก็คือ ชอบกินกระทิงครับ

ตอนหลังนี้ได้พยายามประชาสัมพันธ์ คนให้ว่าให้กิน เพราะลิงกินนะกินได้ครับ ลิงลพบุรี เก่งขนาดเปิด

ก๊อกน้ำดื่มได้ เปิดฝาขวดลิโพ หรือกระทิงแดงได้ครับ แต่เมื่อกินแล้ว จะขว้างขวดทิ้งขวด แตกสร้าง

ความเดือดร้อนมากเลยที่เดียว ตอนหลังเราปรับเป็นให้ยาคูลท์แทน

 

พฤติกรรมหลัก

                                                ลิงวอกนั้น มักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีตัวผู้เป็นจ่าฝูง ซึ่งมักจะเป็นลิงวอก

ที่มีขนาดใหญ่ อายุมากแล้ว ตามธรรมชาติแล้ว ชอบอยู่ตามป่าที่มีโขดหินหรือบริเวณยอดเขา แต่สำหรับ

ในลพบุรีนั้น ลิงวอกชอบอาศัยบนยอดหลังคาตึกมากกว่า ชอบลงมาเดินเล่นบนพื้นดิน เป็นลิงที่เชื่องและ

ไม่ค่อยจะกลัวคนมากเท่าไรนัก พฤติกรรมหลักและการแบ่งกลุ่มแบ่งฝูงก็เช่นเดียวกับลิงแสม(สะแหม)

ในลพบุรี (สามารถดูเพิ่มเติมในบทความเรื่องลิงสะแหม) ลิงวอกจะเริ่มผสมพันธ์ได้เมื่ออายุได้ประมาณ

๓- ๔ ปีระยะตั้งท้องนาน ๕-๗ เดือน ออกลูกครั้งละ ๑ ตัว พฤติกรรมหลักนอกจากการกิน การถ่ายแล้ว

งานหลักของลิงวอกที่ต้องทำทุกโอกาสที่วาง ก็คือ การผสมพันธ์ เป็นเหตุให้จำนวนประชากรของลิง

ในลพบุรีเพิ่มขึ้นปีละเกือบ ๓๐%เลยที่เดียว แต่ธรรมชาติก็สร้างความสมดุลเสมอ เมื่อมีเกิดก็มีการตาย

เกิดขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการตายจากไปด้วยอายุขัยก็มี ถูกรถยนต์ชนตายก็มาก บางทีก็ถูกไฟฟ้า

ดูดเอาบ้าง ถูกยิงบ้าง หรือกัดกันเอง ต่อสู้กันในการเป็นจ่าฝูง ก็มีเหตุถึงตายเหมือนกัน

                                                ลิงวอกนับว่าเป็นลิงที่มีจำนวนมากในลพบุรี เป็นลิงที่ฉลาดและเชื่อง

แต่ขอบอกอย่างนะครับ ลิงลพบุรี ไม่ว่าจะเป็นลิงวอก ลิงกัง ลิงแสมหรือลิงเสน ก็ตาม เป็นลิงที่มีอิสระมาก

ไม่ชอบการจับเนื้อต้องตัวครับ หากท่านเห็นว่าเชื่อง อยากจับตัวอาจถูกกัดต้องไปฉีดยาก็เป็นได้นะครับ

...ขอบอก...