หน้าหลัก

อนุโมทนาสาธุ

                      

อนุโมทนาสาธุ

                                                                          นายจารุพงศ์    พลเดช

                                                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            เมื่อสองสามวันก่อน   ผมได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเขียนส่งมาถึงผมด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจ

ความว่า.....ข้าพเจ้าได้จัดส่งเงินสดจำนวนอันเล็กน้อยนี้มาให้กับมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  เพื่อร่วมสมทบ

ทุนในโครงการบุญดีๆกับมูลนิธิด้วยนะครับข้าพเจ้าขอร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลบารมีทุกประการ.....

            เมื่อคณะกรรมการมูลนิธิทุกท่านได้เห็นข้อความนี้  แต่ละท่านก็อนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆ  

คุณกฤษฏา  สังวาลเพชร์  บ้านเลขที่  30/05  หมู่ที่ 2  หมู่บ้านสามครอง   ตำบลบางตะปูนนอก 

อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี   เขียนมาด้วยลายมือที่สวยงาม สมกับน้ำใจงามของคุณกฤษฏา

ที่มีต่อลิงลพบุรีดั่งคำว่า....ช่วยเหลือลิงเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน ... คุณกฤษฏาได้ส่งเงินสดมาทาง

จดหมายจำนวน  22 บาท

ถึงมูลค่าจะเล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่ด้วยน้ำใจ 

            คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีทุกคนขอขอบพระคุณในน้ำใจอันประเสริฐของคุณที่มีต่อลิง  

พรใดที่ประเสริฐในโลกนี้ขอได้โปรดดลบันดาลให้คุณและครอบครัวได้ประสพในสิ่งนั้นด้วย และขอ

สัญญาว่าจะนำเงินที่มีค่าของคุณไปช่วยเหลือลิงลพบุรีทุกบาททุกสตางค์ครับ……

 

          ขออนุโมทนา...สาธุ

...