หน้าหลัก

ไอ้วอก ลิงลพบุรี

 

 

                                                         

                                                                                   ไอ้วอก ลิงลพบุรี

                                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

            คนลพบุรีโดยเฉพาะคนที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าตลาด มโนรา ใจกลางเมืองลพบุรีมักจะพบ

เห็นลิงแก่ๆตัวอ้วนๆตัวหนึ่งอยู่เสมอ เป็นลิงสายพันธ์วอกขนาดใหญ่  มีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษ ติดตัวเป็นรอยแผลหลายรอย

ปรากฏบนร่างกายหลายแห่งแสดงว่าได้ผ่านสังเวียนการต่อสู้มาอย่างโชกโชน  มักจะลงมาหาอาหารตามบ้านเรือนของผู้คน

ในตลาดอยู่เสมอ  ผู้คนในตลาดมักเรียกมันว่า   ไอ้วอก อาจเพราะลักษณะเด่นของมันและ อาจเป็นเพราะอายุมากไม่

สามารถแข่งขันหาอาหารแบบลิงตัวหนุ่มๆตัวอื่นได้  พฤติกรรมของลิงวอกตัวนี้จึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับลิงโดยทั่วไป 

ไม่แย่งชิงฉกฉวย  หรือแอบหยิบเหมือนตัวอื่นๆ  แต่พฤติกรรมกลับเปลี่ยนไปเป็น  สงบนิ่ง  เงียบ  ไม่กระโดดโลดเต้น 

นอนนิ่งเฉย บ้างครั้งนอนนิ่งเป็นชั่วโมง  แต่สิ่งที่แสดงออกมากลับเป็นกริยาท่าทาง  และสายตาที่ทอดไปยังคนที่ผ่าน

ไปผ่านมา  เป็นสายตาที่เรียกร้องเศร้าซึม  ละห้อยละเหี่ยหัวใจชวนให้สงสาร  และทุกครั้งที่ทำก็มักจะเกิดผลลัพธ์ใน

ทางที่ดีเสมอ  ผู้คนจะหยิบยื่นอาหารให้กินโดยไม่ต้องไปแย่งหรือหยิบฉวยของใคร  ระยะนี้มีคนพบเห็นลิงวอกตัวนี้

บ่อยอาจเป็นเพราะอากาศหนาว  และอายุมากขึ้นอีกปีหนึ่งจึงต้องการอาหารเพิ่ม  เมื่อกินอาหารเสร็จลิงวอกตัวนี้ก็

จะไม่รบกวนใครจะเข้าไปอยู่บริเวณระเบียงอาคารในตลาดมโนรา  อันเป็นที่ปลอดภัยและอบอุ่นของมันทุกวัน

 

            ลิงก็เช่นเดียวกับคนมีความต้องการที่จะมีชีวิตมีอาหารกิน  มีที่ขับถ่ายมีที่หลับนอน  อยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดพฤติกรรม

ก็ย่อมเปลี่ยนไป  ใครที่มีจิตเมตตาสรรพสัตว์โดยเฉพาะลิงวอกลพบุรี 

ช่วยให้พวกเขามีอาหารกินด้วยเถอะนะครับ  จักขอบพระคุณยิ่ง.............

...