หน้าหลัก

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒ เมษายน ๒๕๖๒ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน