หน้าหลัก

เรื่องจริงผ่านจอ

 

เรื่องจริงผ่านจอ

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         วันนี้  (9 เมษายน  2562  )  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี  ว่าได้มีรายการเรื่องจริงผ่านจอ  ทางช่อง  7 ได้มาติดต่อขอถ่ายทำรายการเกี่ยวกับลิงลพบุรี  ออกอากาศ  โดยมี

คุณเกษกมล  เป็นผู้ประสานงาน  ได้มาถ่ายทำที่โรงหนังมาลัยราม่าเดิม พร้อมทั้งกำหนดจะออกอากาศที่ช่อง  7  ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา  22.30 น. ท่านใดที่สนใจว่าสื่อมวลชนจะนำเสนอเรื่องลิงลพบุรีในมุมมองใด  กรุณาติดตามได้ในวันเวลาดังกล่าวนะครับ  ลิงลพบุรีดังไปไกลทั่วโลก  สื่อมวลชนทั้งนอกและในประเทศได้ติดต่อมาที่มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีในการทำข่าว  มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆที่เราพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และดำเนินการเพื่อลิงลพบุรีตามความสามารถ ช่วยกันนะครับ เพื่อให้สมกับคำว่า ช่วยเหลือลิงลพบุรีเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน...