หน้าหลัก

ลิงป่วยลิงพิการในลพบุรี

ลิงป่วยลิงพิการในลพบุรี

                    นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 เป็นธรรมดาของโลกที่ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ว่าคนหรือสัตว์สามวันดีสี่วันไข้ หรืออาจล้มหายตายจากไป โดยที่รู้วันเกิดมิรู้วันตาย ลิงลพบุรีก็เช่นกัน เมื่อลืมตาขึ้น หากโชคดีก็มีอวัยวะครบ ร่างกายแข็งแรง บางตัวก็พิการแต่กำเนิด ลิงในเมืองเก่าลพบุรีมีประมาณ  3,000 ตัว ( ไม่มีใครนับได้แน่นอน ) มีประมาณ 20 % ที่ป่วย และเป็นไปตามธรรมชาติ แต่บางส่วนยังคงอยู่ ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้เข้าไปดูแลลิงป่วย ลิงพิการเหล่านี้โดยได้รับความกรุณาจากสวนสัตว์ลพบุรี จัดกรงให้ลิงป่วย พิการอยู่อาศัยขณะนี้ ( 8 มกราคม 62 ) มีอยู่จำนวน 28 ตัว หากท่านใดมีจิตเมตตาก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับ  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะพยายามทำดีที่สุดตามขีดความสามารถครับ