หน้าหลัก

มาอีกครั้ง

มาอีกครั้ง

             นายจารุพงศ์   พลเดช

         ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                              วันนี้ ( 24มกราคม 62 ) เวลา10.11 น. ได้รับแจ้งจากคุณมนัส       วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ว่าคณะของคุณอัญชลี   แสงอรุณ.....

คุณวีรศักดิ์  เจริญศิลปะสกุล.....คุณวรพงษ์   แก้วศรีขาว  จาก กทม.จะนำอาหารมาเลี้ยงลิงลพบุรีกำลังรอต้อนรับอยู่ มาคราวนี้มี   นมเปรี้ยว   ปีโป้   ขนมปัง   กล้วย ส้มเขียวหวาน มูลค่า  4,000 บาท นอกจากจะนำอาหารมาให้ลิงลพบุรีที่บริเวณหลังร้านนายอินทร์แล้ว ยังนำอาหารไปให้ลิงพิการที่สวนสัตว์ลพบุรี  ลิงป่วยที่ร้านหมอเตย และลิงที่ร้านนำไทยอีกด้วย

                              ขอบุญกุศลที่คณะของท่านที่ได้ทำในวันนี้นั้นได้อำนวยผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปราศจากความทุกข์เทอญ..  ลิงลพบุรีได้อิ่มหนำกันทั่วหน้า พาพวกเราสุขใจที่ได้ช่วยเหลือลิงลพบุรีเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดิน...