หน้าหลัก

เอ็นรัดข้อขา

เอ็นรัดข้อขา

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561 ได้รับแจ้งทางfacebook จากคุณ khim phitcha  จากกำแพงเพชร ว่าได้มาเที่ยวที่ลพบุรีบริเวณพระปรางค์สามยอด พบลูกลิงตัวหนึ่งถูกเอ็นรัดข้อขาจนอักเสบและมีสายเอ็นลากยาว  ตัวตัวอื่นมักมาดึงสายเอ็นนั้นจนลูกลิงต้องร้องทุกครั้ง แม่ของมันหวงมาก จนไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย อยากทราบว่ามีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้าง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จึงแจ้งไปว่ามีหน่วยงานของรัฐ สามหน่วย ที่ทำแผ่นพับ ว่าหากมีปัญหาและต้องการช่วยเหลือสัตว์ป่า  รู้  หรือพบเห็นการกระทำผิดต่อสัตว์ป่าให้แจ้งสายด่วน  1362  ได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ซึ่งเป็นสายด่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช หรือแจ้งที่เบอร์ 061-6717401งานอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือ 036-347106 สำนักงานอนุรักษ์ที่ 1 จังหวัดสระบุรี ขอให้ติดต่อไป หวังว่าคงได้รับการแก้ไขแล้ว  เห็นเงียบไป  ขอกราบขอบพระคุณท่านที่รัก และสงสารลิงได้แจ้งข่าวมาทางมูลนิธิขอเรียนว่า มูลนิธิเป็นมูลนิธิภาคเอกชนเล็กๆ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้ เพียงแต่เป็นตัวกลาง กระจายข่าวให้หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินการเท่านั้น  ขอขอบพระคุณมาอีกครั้ง....