หน้าหลัก

กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร

                         นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ด้วยในวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลาประมาณ 11.45 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณภานุนัท  เจ้าของร้านมังกร จังหวัดกำแพงเพชร  จากเบอร์โทร  099-294-2456 ได้แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะนำกล้วยไข่จากจังหวัดกำแพงเพชร มาเลี้ยงลิงลพบุรีในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม  2560 จึงได้แนะนำให้ประสานกันคุณมนัส  วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้โทรติดต่อกัน และได้มีการประสานงานกันเรียบร้อยโดยนำไปมอบให้ลิงลพบุรีในเขตเมืองเก่า  และนำส่วนหนึ่งไปมอบให้ลิงที่พิการ เจ็บป่วยที่รักษาตัวอยู่ในสวนสัตว์ลพบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ  22  ตัว

                   ขอขอบพระคุณ คุณภานุนัท จากจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้กรุณาต่อลิงลพบุรี  ลิงลพบุรีชอบแน่นอน อย่าว่าแต่ลิงเลยครับ คนลพบุรีก็ชอบกล้วยไข่ จากกำแพงเพชรเหมือนกัน ขอให้กุศลที่ท่านทำส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ

 

*********ขอบพระคุณครับ*********