หน้าหลัก

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

วันอนุรักษ์สัตว์ป่า

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ในวันอังคารที่  26  ธันวาคม  2560  อันเป็นวันอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการจัดงานขึ้นที่บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี  โดยมีการเผยแพร่ – ประชาสัมพันธ์ ไปทั่วประเทศ  ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับเชิญเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้นำข้อมูลกิจกรรมของมูลนิธิไปแสดงและร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลแก่สื่อสารมวลชน  (คุณชัชวาล ผู้สื่อข่าวช่อง 3 ) ไปด้วยถึงกิจกรรมที่มูลนิธิได้ดำเนินการ

 

                กิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นผลงานของมูลนิธิในการช่วยเหลือลิงลพบุรี ซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินเดียวกัน