หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

                              นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                        ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน  (   พ.ศ.   2560  )  โดยเฉพาะท้องที่ภาคกลางมีความเจริญขึ้นมาก  บริเวณที่เป็นป่าอันเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำการเกษตรและสร้างที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ทำให้พื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดน้อยลง  จะพบเห็นเหตุการณ์อยู่เสมอว่า สัตว์ป่าได้เข้ามาในที่อยู่อาศัยของคน และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

                        สำหรับลิงลพบุรีนั้นก็เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองตาม  พ.ร.บ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2535  แต่เป็นสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในเมืองมาช้านานแล้ว  จนไม่สามารถกำหนดได้ว่าพื้นที่ในจังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าลพบุรีมีคนหรือลิงมาอยู่อาศัยก่อนกัน แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมา จนคนทั่วไปกล่าวขวัญกันว่า  จังหวัดลพบุรี  เป็นเมืองลิง

                        แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้นในพื้นที่จำกัดสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นไม้ถูกตัดโค่น  ก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประกอบกับลิงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  (  สภาพขาดแคลน  ลิงยิ่งพยายามแพร่พันธ์ มากขึ้น  )  ก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง  คนรักลิงก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหา  คนที่เกลียดลิงก็บอกว่า ลิงสร้างความเดือดร้อน  และทำลายทรัพย์สินของตน

 

                        ทางราชการก็พยายามแก้ไขปัญหาถึงขั้นวางแผนระยะสั้น และระยะยาว จนได้มีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ป่าประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับลิง กรุณาโทรไปที่สายด่วน  1362  หรือ  0-3634-7106  นะครับ