หน้าหลัก

วันแห่งความแปลกใจ

 

.

วันแห่งความแปลกใจ

                                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ด้วยเหตุผลใดไม่ปรากฏ  เมื่อหัวค่ำของวันที่  10  พฤศจิกายน  2559   มีฝูงลิงลพบุรี ลงมาชุมนุมกันด้วยความสงบที่บริเวณพระปรางค์สามยอด  หน้าศาลพระกาฬ จำนวนมาก  ซึ่งไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวนี้มาเป็นเวลาหลายปี  ครั้งสุดท้ายได้พบเห็นเมื่อแปดปีที่แล้ว  ตอนนั้นกำลังมีการ รณรงค์ทำหมันลิง  ปรากฏว่าลิงออกมาชุมนุมกันเต็มบริเวณ พระปรางค์สามยอด และส่งเสียงดังกระหึ่มไปหมด

 

                   เหตุการณ์ในวันที่  10  พฤศจิกายน  2559  ครั้งนี้ไม่ทราบเหตุผล และเหนือสิ่งคาดเดาคงต้องรอให้เกิดผลก่อนจึงจะทราบ  ด้วยลิงนั้นอยู่ในธรรมชาติ  จะมีสัญชาติญาณในการรับรู้เรื่องของธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ก่อนมนุษย์ เพียงแต่ภาวนาว่า   กิจกรรมครั้งนี้จะส่งผลดีต่อเมืองลพบุรีบ้านของเราก็แล้วกัน