หน้าหลัก

ใครๆก็สนใจลิงลพบุรี

ใครๆก็สนใจลิงลพบุรี

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองลพบุรีเมื่อหลายวันก่อน ข้อคิดเห็นของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีใน facebook  ถูกแชร์และถูกแปลเป็นหลายภาษา มีผู้สนใจ  ( ผู้สื่อข่าวอังกฤษ   อิตาลี และผู้สนใจ ) ได้ติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิตลอดเวลา  เมื่อวันก่อนพี่น้องชาวอินเดียก็ติดต่อมาว่าจะมาช่วย วันนี้ก็มีคุณนัชกาณจน์  ผู้สื่อข่าวจากเยอรมันดอยนิวก็สอบถามเข้ามา  ช่อง3 และPP TV ก็มาจัดทำรายการ...ดังใหญ่แล้วลิงลพบุรี...ทุกคนอยากทราบสาเหตุทางมูลนิธิใคร่เรียกร้องให้รู้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาทำการศึกษาวิจัยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรกันแน่...ได้โปรดเถิดครับ